سرمایه گذاری در اوراق مشارکت


مواردی که دولت و ارگان‌های دولتی ناشر اوراق هستند و عرضه تنها از طریق بانک‌های عامل انجام می‌گیرد شما معمولاً در زمان عرضه، خریدار اوراق خواهید بود تا زمان سررسید و درصورتی‌که تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید داشته باشید بایستی مجدداً به بانک عامل یا نهادی که در برگه اعلام می‌گردد مراجعه نمایید (توجه فرمایید که حتماً بایستی در این حالت عنوان قابل بازخرید در اوراق ذکر گردد).

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

موظف نمودن بانك مركزي به انتشار اوراق مشاركت براي شهرداري ، اختصاص تسهيلات سرمايه گذاري ، تأمين نقدينگي و منابع بانكي خوشه هاي صنعتي و طرح هاي خوداشتغالي دراستان خراسان رضوي
مصوب 1388,08,08با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1388 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي موافقت نمود:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد.

1 - صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت براي شهرداري مشهد جهت اجراي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر مقدس مشهد با تضمين شهرداري.

تبصره – دو درصد از سود اوراق ياد شده توسط دولت در قالب يارانه از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت مي شود.

2 - پرداخت تسهيلات دويست ميليون (000/000/200) ريالي (ارزان قيمت) براي ساخت به هر يك از اعضاي تعاوني هايي كه از روش هاي مورد تأييد مركز تحقيقات مسكن استفاده كنند، با شرايط مسكن مهر از طريق بانك هاي عامل با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي.

3 - تأمين پانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال در قالب فروش اوراق مشاركت در سقف قانوني طي سه سال بر اساس تفاهم نامه مورخ 11/3/1388 منعقد شده با وزارت راه و ترابري براي احداث آزاد راه مشهد – تهران با مشاركت بخش خصوصي از طريق بانك هاي عامل.

4 - اختصاص مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال تسهيلات سرمايه گذاري و سرمايه در گردش براي بسته بندي مدرن زعفران و ساير محصولات صادراتي كشاورزي جهت ارائه در بازارهاي هدف صادراتي به واحدهاي معرفي شده توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان به بانك هاي عامل.

5 - تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش ارزي خوشه هاي صنعتي و صادرات گرا به ميزان بيست ميليون (000/000/20) دلار از محل خطوط اعتباري در اختيار بانك توسعه صادرات ايران و تحت پوشش صد در صد صندوق ضمانت صادرات ايران.

6 - تأمين منابع بانكي مورد نياز طرح هاي نيمه تمام بنگاه هاي زودبازده استان و سرمايه در گردش آنها، مطابق قرارداد و سهميه باقيمانده بانك هاي عامل استاني در سال جاري، بنا به معرفي كارگروه سرمايه گذاري و اشتغال و وزارت كار و امور اجتماعي و بررسي توجيه طرح توسط بانك عامل.

7 - اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال وام قرض الحسنه براي احداث يك هزار واحد دامداري مربوط به
طرح هاي خود اشتغالي كميته امداد امام خميني (ره).

اوراق مشارکت؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری مطمئن

سرمایه‌گذاری موتور مولد توسعه‌ی اقتصادی است و دستیابی به سطح مناسبی از سرمایه‌گذاری، نیازمند منابع مالی است.
یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصادهای شکوفا، تشکیل پس‌انداز و تبدیل این پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مولد است و وجود بازارهای مالی پویا و بهره‌گیری از ابزارهای مالی متنوع، تا حد زیادی به کامل شدن این چرخه کمک می‌کند.امروزه رسالت شهرداری‌ها، به ویژه در شهرهای بزرگ، فراتر از رسیدگی به امور جاری شهر است. لذا یکی از دغدغه های اصلی شهرداری‌ها، تامین نقدینگی مورد نیاز است. بر اساس اصول مدیریت شهری، شهرداری متولی توسعه همه‌جانبه شهر است و در صورتی می‌تواند این نقش را به خوبی ایفا کند و زمینه‌ساز توسعه کشور گردد که بتواند با استفاده از منابع مالی کافی، فعالیت‌های خود را در راستای اجرای برنامه های بلندمدت تنظیم شده انجام دهد. روش‌های مختلفی برای تامین مالی در شهرداری‌ها طراحی شده است. یکی از روشهای مرسوم، انتشار اوراق مشارکت است.در این نوشته ، ابتدا به تعریف اوراق مشارکت می‌پردازیم. سپس به سابقه انتشار اوراق در ایران اشاره خواهیم کرد و در نهایت برخی از منافع انتشار اوراق مشارکت را بررسی خواهیم کرد.

تعریف: اوراق مشارکت در ایران، ابزار نسبتا جدیدی است که نخستین بار در برنامه‌ پنج ساله‌ دوم تعریف شد. تاپیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه صورت می‌گرفت، اما با توجه به ماهیت ربوی این اوراق و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، تامین مالی از طریقِ اوراق قرضه حذف شد. بنابراین سیاست‌گزاران به دنبال طراحی ابزاری جایگزین که منطبق بر فقه اسلامی باشد، بودند. در پی انجام مطالعات نسبتاً گسترده توسط سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی، در برنامه دوم توسعه کشور (78-1374) مساله استقراض عمومی از طریق اوراق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان یکی از روش‌های کارآمد، مدنظر قرار گرفت. با این حال، در متن و تبصره‌های قانون برنامه دوم جز در مورد اوراق مشارکت مسکن، مورد دیگری پیش‌بینی نشده بود. ولی در طول سال‌های برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و امور دیگری چون اجرای طرح های بزرگ ساختمانی و تامین مالی طرح های توسعه موسسات عمومی و خصوصی را در بر گرفت. تبصره الف ماده 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وزارت مسکن اجازه داد که برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام کند و وجوه حاصل را صرفاً به مصرف اجرای طرح‌های بخش مسکن برساند.قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، این اوراق را نوعی اوراق بهادار تعریف می‌کند،که با قیمت اسمی مشخص برای مدت معین، منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های زیربنایی، تولیدی و ساختمانی را دارند واگذار می‌گردد.

مقایسه اوراق قرضه و اوراق مشارکت: اگر چه شباهت‌هایی بین اوراق قرضه و اوراق مشارکت وجود دارد، ولی این دو به لحاظ ماهیت کاملا با هم متفاوت هستند. برخی از این تفاوت‌ها به قرار زیر است:
- اوراق مشاركت برای طرح یا طرح های مشخص استفاده می شود
در حالیكه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد.
- به اوراق مشاركت سودی به‌عنوان علی‌الحساب با نرخ معین تعلق می‌گیرد و سود قطعی آن هم در پایان طرح و یا در سررسید از محل سود قطعی طرح تعیین و ما به التفاوت پرداخت می‌شود. در صورتی كه در اوراق قرضه اعطای چنین سودی معمول نیست.
- ناشرانی كه اوراق مشاركت منتشر می‌كنند باید در مقاطع مشخصی از زمان، وضعیت مالی و عملكرد اجرای طرح موضوع اوراق مشاركت را گزارش كنند.
- در اوراق مشاركت باز پرداخت اصل و پرداخت سود علی الحساب
حسب مورد توسط دولت (در طرح های عمرانی) یا توسط بانك عامل (در مورد سایر انواع اوراق مشاركت) تضمین می شود و به این ترتیب خطر نكول (عدم انجام تعهدات توسط منتشركننده اوراق) درمورد هیچ یك از انواع آن وجود ندارد.
بر اساس مرجع انتشار، انواع اوراق مشارکت به شرح ذیل است:
-اوراق مشارکت دولتی: همان اوراق مشاركت عمرانی یا ملی می‌باشد و صرفا برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی و انتفاعی دولت به میزانی كه در قوانین بودجه سالانه كشور پیش بینی شده، توسط دولت منتشر می‌شود. در این نوع اوراق مشاركت بازپرداخت اصل مبلغ و سود علی‌الحساب و قطعی توسط وزارت اقتصاد و دارایی تضمین می‌شود.
- اوراق مشاركت شركت‌ها و سایر موسسات: با مجوز بانك مركزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح به عاملیت یكی از بانك‌ها منتشر می‌شود.
- اوراق مشاركت شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های محلی
- اوراق مشاركت شركت‌های دولتی و بخش خصوصی
- اوراق مشاركت شركت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
- اوراق مشاركت بانك مركزی: به استناد ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه این اوراق جهت تقویت سرمایه بانك‌ها صادر می‌شود.

سابقه: همان طور که گفته شد تا قبل از سال 1357 انتشار اوراق مشارکت مرسوم نبود و تا سال مزبور اوراق قرضه منتشر می‌شد. براساس سوابق موجود، در سال‌های جنگ جهانی دوم و در سال 1322 فردی به نام دكتر میلسپو كه قبلا برای اصلاح امور مالیه به استخدام دولت ایران درآمده بود اقدام به انتشار اوراق قرضه نمود.در سال 1330 و در دوران ملی كردن صنعت نفت و نخست وزیری دكتر مصدق، این اوراق بنام قرضه ملی صادر شد. با سقوط دولت دکتر مصدق، تنها یک مرحله از چهار مرحله انتشار اوراق تحقق یافت. درسال1346 به موجب قانون بودجه ، دولت اجازه پیدا كرد كه اوراق قرضه‌ای به نام اوراق قرضه دولتی یا دفاعی منتشركند.
با افتتاح بورس اوراق بهادار، بازار ثانویه‌ای برای معاملات اوراق قرضه پدید آمد. با تصویب بانكداری بدون ربا در سال1362، پرونده استقراض عمومی از طریق صدور اوراق قرضه دولتی به طور كامل بسته شد. اولين اوراق مشارکت منتشر شده در کشور که در سال ۱۳۷۳ انتشار يافت مربوط به شهرداري تهران است که باهدف نوسازي بافت فرسوده و اجراي پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علي‌الحساب ۲۰ درصد در سال منتشر شد. در مشهد نیز، اولین بار در سال 1375 برای بازسازی بافت فرسوده منطقه ثامن، مجوز انتشار اوراق مشارکت اخذ گردید. از این دوره به بعد، انتشار اوراق مشارکت بر اساس قانون انتشار اوراق مشارکت (مصوب سال 1376) گسترش پیدا کرد.
انتشار اوراق مشارکت و صکوک در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. بر اساس قانون بودجه سال 1394، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)
تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال(70.000.000.000.000) اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور، در سال 1394 نافذ است.
منافع انتشار اوراق مشارکت: در بخش تعاریف و مقایسه‌ اوراق مشارکت و اوراق قرضه، به اختصار برخی از منافع اوراق مشارکت را ذکر کردیم. در این جا با دقت بیشتری به این موضوع می‌پردازیم.
- ماهیت غیر ربوی: ایراد اصلی وارده به اوراق قرضه، ماهیت ربوی آن است. با توجه به تاکید و حساسیت فراوانی که شرع مقدس بر حرمت ربا دارد، باید به دنبال ابزارهای تامین مالی باشیم که شائبه ربوی بودن نداشته باشند. در اوراق مشارکت با توجه به این که نرخ سود قطعی نیست، این مشکل حل شده است. یکی دیگر از روش‌های تامین مالی مشابه که می‌تواند مورد استفاده واقع شود، اوراق صکوکِ اجاره است که شباهت‌هایی به اوراق مشارکت دارد.
- تامین مالی پروژه‌ها: اوراق مشارکت، منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مختلف را فراهم می‌آورد. با توجه به ضوابط موجود، این طرح ها می‌تواند در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی باشد و ماهیت انتفاعی و یا غیرانتفاعی داشته باشد.
- جذب نقدینگی موجود در سطح جامعه و تجهیز منابع
-کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: برای انتشار اوراق مشارکت، باید تجزیه و تحلیل دقیق اقتصادی انجام شود. این دقت نظر، موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مردم در چنین فعالیت‌هایی می‌شود و زمینه را برای حضور فعال‌تر جامعه در چنین مشارکت‌هایی را فراهم می‌آورد.
- ایجاد حس مشارکت در مردم از طریق حضور در پروژه‌های ملی و منطقه‌ای. (با توجه به ماهیت مذهبی شهر مشهد، مشارکت در ارائه بهتر خدمات به زائران، می‌تواند موجب خرسندی بیشترِ خریدارانِ اوراق باشد.)
- ارائه سود مناسب به سرمایه‌های خرد و کمک به تقویت بنیه مالی شهرندان.
- طرح‌هايي که براي تأمين مالي آن‌ها، اوراق مشارکت منتشر مي‌شود، معمولا طرح‌هاي زمان‌بر هستند، بنابراين اوراق مشارکت نيز اغلب با سررسيدهاي سه تا چهارساله منتشر مي‌شوند. اگر خريدار اوراق به هر دليل، قبل از دوره سررسيد به پول خود نياز پيدا کرد، مي‌تواند با مراجعه به يکي از شرکت‌هاي کارگزاري بورس، اوراق تحت مالکیت خود را به دیگری واگذار نماید. طبيعتاً سودهاي دريافتي تا تاريخ واگذای اوراق به عنوان سود دوره مشارکت، متعلق به فرد مي‌باشد.
- خرید اوراق مشارکت موجب تسریع در اجرای پروژه‌های شهری شده و ضمن کوتاه نمودن زمان ساخت و شروع بهره‌برداری، در کاهش هزینه‌های عمومی تأثیر بسزایی دارد.
اوراق مشارکت در شهرداری مشهد: شهرداری مشهد برای پروژه‌های میدان شهدا، منطقه ثامن، آبکوه- مجد – عامل- طبرسی و خطوط 2 و 3 قطار شهری، اوراق مشارکت منتشر کرده است. هم چنین شهرداری مشهد برای اجرای طرح‌های شهری و نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انتشار اوراق مشارکت جدید را در دست اقدام دارد.
یکی از ویژگی‌های مهم اوراق مشارکت منتشر شده توسط شهرداری مشهد، پرداخت سود قطعی بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب، برای برخی از اوراق است. به عنوان مثال، در سال‌های 84، 85 و 86 که هر سه سودِ علی الحساب 5/ 15 درصد داشتند، به ترتیب سود قطعی 20، 31 و 29 درصد پرداخت شد. هم چنین برای اوراق مشارکت منتشر شده در سال 1387 (مربوط به طرح میدان شهدا و منطقه ثامن) نرخ سود 18 درصد اعلام شد. اما پس از اتمام طرح و حسابرسی قانونی، سود قطعی 29.48 درصد به دارندگان اوراق پرداخت گردید. شهرداری مشهد از نظر پرداخت سود قطعی به خریداران اوراق، در کشور پیشرو است.
جدیدترین اوراق مشارکت منتشر شده توسط شهرداری مشهد، مربوط به خط 3 قطار شهری، به ارزش 5000 میلیارد ریال است. این اوراق در دو مرحله منتشر می‌شود. مرحله اول در آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته منتشر شد، که مورد استقبال خوبی قرار گرفت. مرحله دوم انتشار این اوراق ظرف چند روز آینده اتفاق خواهد افتاد. این اوراق با نام، معاف از مالیات و با سود علی‌الحساب 22 درصد است. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار و احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا پایان سال، اوراق مشارکت خط 3 قطار شهری، از جذابیت بالایی برخوردار است. بر اساس تجربه‌های قبلی، امکان پرداختِ سود قطعی، بالاتر از 22 درصد هم وجود دارد. خریداران این اوراق، علاوه بر بهره‌مندی از سود مناسب، از فرصتِ مشارکت فعال در رونق و پویایی مشهد و خدمت به زائران و مجاوران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) بهره‌مند می‌گردند.

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason: Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
Time: Thu, 3 Nov 2022 21:23:30 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Click here to learn more: Documentation

Generated by Wordfence at Thu, 3 Nov 2022 21:23:30 GMT.
Your computer's time: .

اوراق مشارکت چیست و چگونه اوراق مشارکت بخریم؟

اوراق مشارکت

پیش از آنکه بخواهیم در مورد اوراق مشارکت و نحوه خرید آن اوراق با جزییات توضیح دهیم، لازم است تا در رابطه با اوراق بدهی (اوراق قرضه) یا همان Bonds که در دنیا رایج است مطالبی را ارائه کنیم.

اوراق قرضه یا باند چیست؟

اوراق قرضه به اوراقی گفته می‌شود که صادرکننده تعهد می‌کند در طی یک بازه معین تعریف‌شده (عموماً یک‌ساله) سودی معادل قیمت اسمی ضربدر نرخ سود به دارنده آن بپردازد و در پایان دوره اوراق، مبلغ اسمی را به دارنده ورقه پرداخت نماید. درواقع ناشر اوراق با انتشار اوراق قرضه برای خود بدهی ایجاد می‌کند. لازم به ذکر است که این اوراق در سه نوع کوپن دار، اوراق قرضه با نرخ بهره صفر (بدون بهره) و اوراق قرضه بدون سررسید تقسیم‌بندی می‌شود. در دنیا شرکت‌ها را بر اساس وضعیت مالی آن‌ها از A تا D تقسیم‌بندی می‌کنند و هر شرکت با توجه به رتبه‌ای که دارد موظف به پرداخت مبلغ مشخصی از نرخ سود می‌باشد. مثلاً فرض کنید چنانچه نرخ بهره آمریکا ۲٫۵ درصد باشد و درنتیجه بانک‌ها به سپرده‌های خود ۲٫۵ درصد سود سالیانه بدهند شرکتی که دارای گرید A می‌باشد بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده موظف به پرداخت سود ۳ درصدی به دارندگان اوراق قرضه هست درحالی‌که شرکتی که رتبه C را دارد موظف به پرداخت سود ۶ درصدی می‌باشد و حتی اوراق بنجل (کم اعتبار و پرریسک) نیز در اقتصاد آمریکا منتشر می‌شود و دارای بیشترین بازدهی هست ولی این اوراق عموماً توسط شرکت‌های با وضعیت مالی ناگوار منتشر می‌گردد. همچنین لازم به ذکر است که جز برخی اوراق بدهی مانند اسناد خزانه دولتی یا شهرداری‌ها تمامی این اوراق ضامن بازپرداخت اصل‌وفرع سود را نداشته و سرمایه‌گذاران با آگاهی کامل نسبت به وضعیت مالی و عملکرد شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه می‌نمایند.

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت چیست؟

طبق ماده ۲ قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی اجرایی قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۸ هیئت وزیران، اوراق مشارکت چنین معرفی شده است:

اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین ‌و برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی لازم برای تهیۀ مواد ‌اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت‌های دولتی، ‌شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت‌های ‌وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های‌ یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.

از تعریف فوق چند نکته موردتوجه است:

 • اوراق مشارکت از جمله اوراق بهادار محسوب می‌شود و تابع قوانین این اوراق است. بنابراین سرمایه‌گذاران برای خرید آن نیازمند داشتن کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) هستند.
 • این اوراق ممکن است بی نام یا با نام باشد. اوراق مشارکت بورسی جزو اوراق با نام و اوراق غیر بورسی از جمله اوراق بینام محسوب میشوند. (در ادامه انواع این اوراق شرح داده خواهد شد.)
 • قیمت این اوراق مشخص و مدت سرمایه گذاری در این اوراق معین است.
 • در زمان انتشار میبایست مورد مصرف این اوراق مشخص باشد. (طرح های عمرانی- انتفاعی یا تهیۀ مواد ‌اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت‌ های دولتی، ‌شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت‌های ‌وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید).
 • خریداران در زمان عرضه عمومی این اوراق می‌توانند اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

انواع اوراق مشارکت

در حالت کلی سه نوع اوراق مشارکت در ایران منتشر می‌شود که شامل موارد زیر است:

الف – اوراق مشارکت بانک مرکزی
ب – اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی
ج – اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.

اوراق مشارکت بانک مرکزی چیست ؟
اوراق مشارکتی است که به منظور اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و قابلیت بازخرید توسط بانک عامل را دارد. این دسته از اوراق در بورس اوراق بهادار قابل معامله نیست.

اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی چیست ؟
اوراق مشارکتی است که توسط وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی منتشر می‌شود و قابلیت بازخرید توسط بانک عامل را دارد. این نوع اوراق نیز در بورس معامله نمی‌شود.

اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس چیست ؟
اوراق مشارکتی است که به منظور تأمین مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار منتشر می‌شود. این گونه اوراق در بورس اوراق بهادار قابل معامله است.

قیمت خرید و فروش اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس چگونه تعیین می‌شود ؟
قیمت خرید و فروش اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس همانند سهام براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

اوراق مشارکت

ویژگی های اوراق مشارکت چیست؟

۱) بانام یا بی نام: بنا به شرایط تعریف‌شده از سوی ناشر، اوراق مشارکت بانام یا بی نام می‌باشد که در تبلیغات رسانه‌ای این مورد را اعلام می‌کنند. توجه فرمایید که اوراق بانام تنها به نام دارنده آن است و حتی در صورت سرقت یا مفقودی ورقه امکان فروش و بهره‌مندی از مزایا وجود ندارد؛ اما اگر اوراق بی نام باشد در حقیقت در وجه حامل بوده و می‌بایست نسبت به مراقبت از اوراق توجه ویژه‌ای مبذول دارید و بعضاً افرادی که سرمایه سنگینی را در این سرمایه‌گذاری وارد می‌کنند اوراق مالکیت را در صندوق امانات بانکی نگه می‌دارند.

۲) اوراق مشارکت قابل‌تبدیل به سهام: اوراقی است که توسط ناشر بورسی منتشر می‌شود و در زمان سررسید اوراق مشارکت و یا در زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام تبدیل می‌گردد که البته در این رابطه در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تصمیم‌گیری می‌شود.

۳) اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: این اوراق توسط شرکت‌های سهامی عام منتشرشده و در تاریخ سررسید به‌جای پرداخت اصل مبلغ، با سایر سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تعویض می‌گردد.

لازم به ذکر است که روش‌های دوم و سوم انتشار اوراق در تاریخ تهیه این مقاله مرسوم نیست.

نحوه خرید اوراق مشارکت

بر اساس قانون، ناشر اعم از بورسی و غیر بورسی موظف است یک بانک را به‌عنوان بانک عامل معرفی نماید تا سرمایه‌گذاران از طریق آن بانک اقدام به خرید اوراق نموده و سودهای دوره‌ای و اصل سرمایه در پایان دوره را نیز از همان بانک دریافت نمایند. توجه گردد که در طی چند سال اخیر مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک‌میلیون) ریال به‌عنوان مبلغ اسمی اوراق مشارکت شناسایی‌شده است و عموماً شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بایستی حداقل ۱۰ ورقه معادل ۱۰ میلیون ریال را خریداری نمایید تا اوراق به شما واگذار گردد.

در صورت خرید اوراق مشارکت حتماً به اطلاعات مندرج بر روی اوراق توجه فرمایید. در این اوراق در رابطه با موارد زیر توجه نمایید:

بانام یا بینام، تعداد اوراق مشارکت و مبلغ سرمایه اسمی، درصد سود علی‌الحساب، عمر اوراق مشارکت (دوساله الی ۵ ساله)، دوره‌های پرداخت سود.

اوراق مشارکت

نکاتی مهم در رابطه با معاملات اوراق مشارکت که هر سرمایه گذار باید آن را بداند:

همان‌طور که پیش‌ از این ذکر شد اوراق مشارکت قابلیت معامله پیش از سررسید را دارند. حال دو حالت به وجود خواهد آمد:

مواردی که دولت و ارگان‌های دولتی ناشر اوراق هستند و عرضه تنها از طریق بانک‌های عامل انجام می‌گیرد شما معمولاً در زمان عرضه، خریدار اوراق خواهید بود تا زمان سررسید و درصورتی‌که تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید داشته باشید بایستی مجدداً به بانک عامل یا نهادی که در برگه اعلام می‌گردد مراجعه نمایید (توجه فرمایید که حتماً بایستی در این حالت عنوان قابل بازخرید در اوراق ذکر گردد).

اوراق مشارکتی است که در بازار بورس عرضه و معامله می‌گردد. در این رابطه لازم به ذکر است با توجه به شرایط در زمان عرضه اوراق در نوبت اول، شما اجازه درخواست خرید از طریق حساب آنلاین معاملاتی یا از طریق سفارش اینترنتی (درصورتی‌که ناشر یک شرکت بازار پایه باشد) را خواهید داشت؛ بنابراین حتماً بایستی به اطلاعیه عرضه اوراق مشارکت و شیوه درخواست توسط سرمایه‌گذاران توجه فرمایید یا از طریق کارگزاری خود این موضوع را جویا شوید.

اوراق مشارکت عرضه‌شده در بورس قابلیت معامله پیش از سررسید را دارند. فرض کنید شما پس از خرید اوراق و نگهداری شش‌ماهه قصد فروش آن را دارید. شما به‌راحتی می‌توانید درخواست فروش خود را از طریق کارگزاری خود داده و در طرف مقابل درصورتی‌که هیچ متقاضی نباشد بازارگردان اوراق موظف به خرید اوراق از شما است و می‌توان از بابت فروش اوراق مشارکت اطمینان داشت.

پرداخت سود: فرض کنیم که هدف شما پس از خرید اوراق مشارکت، نگهداری تا سررسید می‌باشد. از طرفی تاریخ پرداخت اولین سود به شما ۳۰ آذر است. طبق قانون بورس، نماد معاملاتی اوراق مشارکت سه روز پیش از موعد پرداخت بسته می‌شود و روز بعد از پرداخت سود بازگشایی می‌گردد. هم‌چنین زمانی که شما اوراق مشارکت خریداری می‌کنید کارگزار شما از شما یک حساب بانکی خواهد گرفت تا سود اوراق به آن حساب واریز گردد. لازم به ذکر است که سود اوراق مشارکت توسط شرکت به‌حساب سپرده‌گذاری مرکزی واریز و شرکت سپرده‌گذاری به‌حساب اعلامی شما واریز خواهد کرد.

خرید اوراق مشارکت در میان‌دوره: فرض کنیم شما خواهان خرید اوراق مشارکت هستید. این اوراق در تاریخ ۳۰ آبان آخرین نوبت سود را پرداخت کرده است و شما در تاریخ ۲۰ آذر می‌خواهید اوراق مشارکت را بخرید. حال مبلغ پرداختی توسط شما چه میزان خواهد بود؟ ضمن پرداخت بابت قیمت تابلو (که عموماً همان قیمت اسمی اوراق است) بایستی سود مربوط به ۲۰ روز (از یک تا ۲۰ آذر) را به دارنده قبلی اوراق بپردازید و در مقابل در تاریخ بعدی پرداخت سود (مثلاً ۳۰ آذرماه) معادل سود یک ماه را دریافت خواهید کرد و در واقع شما سود ۱۰ روز آخر ماه که اوراق در مالکیت شما بوده را به‌صورت خالص دریافت می‌کنید.

ازآنجایی‌که به ازای هر ورقه مشارکت حدود ۱۵۰ تومان کارمزد کسر می‌گردد (با توجه به زمان فعلی که قیمت اسمی اوراق ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است) بنابراین شما باید حداقل پس از گذشت ۴ روز اقدام به فروش اوراق خود نمایید (هرچند که خریداران اوراق مشارکت چنین رویکرد کوتاه‌مدتی را ندارند).

علی‌رغم وجود انواع اوراق مشارکت، اوراق با سود دوره‌ای ثابت و بازپرداخت اصل مبلغ اسمی (در حال حاضر یک‌میلیون ریال) جزو رایج‌ترین نوع اوراق مشارکت است. با عنایت به این موضوع باید توجه داشت که قیمت تابلوی این اوراق عموماً باید برابر ارزش اسمی آن باشد، زیرا درنهایت شما معادل سود اعلامی در ورقه و در پایان دوره معادل ارزش اسمی هر ورقه را دریافت خواهید کرد؛ اما ذکر چند نکته در رابطه با اوراق لازم است:

عموماً نرخ سود اوراق مشارکت بین ۳ الی ۶ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده یک‌ساله بانکی تعیین می‌شود درنتیجه هرچه نرخ سود اعلامی بالاتر باشد بهتر خواهد بود چون درواقع ریسک تورم را برای شما بیشتر پوشش خواهد داد.

ازآنجایی‌که مقدار دریافتی این اوراق ثابت است هنگامی‌که نرخ بهره به‌طور واقعی یا بر اساس انتظارات جامعه سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد قیمت بازار اوراق با افت بیشتری همراه خواهد شد و این برای شما با توجه به بدون ریسک بودن سرمایه‌گذاری مناسب‌تر می‌باشد. درواقع نرخ سود بالاتر و قیمت معاملاتی پایین‌تر از قیمت اسمی جزو نشانه‌های جذابیت اوراق است. از طرفی نمایانگر تغییرات احتمالی آتی در نرخ بهره بانکی نزد سپرده‌گذاران است. همچنین هر چه تعداد دفعات پرداخت سود در طی سال بیشتر باشد جذابیت اوراق بیشتر خواهد بود چون بازده واقعی شما بیشتر خواهد بود درنتیجه اوراقی که سود را به‌صورت ماهیانه پرداخت می‌کنند از جذابیت بیشتری برخوردار می‌باشند. ضمن اینکه شما فرصت بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری این وجوه را در حساب‌های دیگر مانند سپرده کوتاه‌مدت را خواهید داشت و از این دریچه سود سالیانه خود را با رشد بیشتری همراه نمایید.

زمان مناسب و تحلیل موردنیاز برای خرید و فروش اوراق مشارکت

اوراق مشارکت دارای سود ثابت علی الحساب است، بنابراین معمولا به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سهام در بازاهای ریسکی در نظر گرفته می‌شود و سرمایه‌گذارن با توجه به ریسک پذیری و شرایط موجود بر بازار بخشی از سرمایه خود را به خرید اوراق مشارکت اختصاص می‌دهند. با توجه به ثابت بودن سود اوراق مشارکت، این اوراق بر خلاف سهام های ریسکی موجود در بازار که نیازمند تحلیل های فاندامنتالی و تکنیکالی هستند به تحلیل خاصی نیاز ندارد و فقط توجه به چند نکته برای انتخاب اوراق با بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذار کافی است.

اوراق مشارکت در بورس چیست؟

اوراق مشارکت در بورس

آیا می دانید اوراق مشارکت در بورس چیست و انواع آن کدامند؟ اگر نمی دانید به هیچ عنوان نگران نباشید، چرا که در این مطلب به این پرداخته ایم که اوراق مشارکت در بورس به زبان ساده چیست و انواع اوراق مشارکت کدام است. همچنین مراحل خرید اوراق مشارکت در بورس را به صورت گام به گام بیان کرده ایم تا همه چیز را درباره اوراق مشارکت در بورس یاد بگیرید و پس از مطالعه این مطلب ساده و مختصر، دیگر بدانید اوراق مشارکت چیست و انواع آن کدام است، پس تا انتها همراه ما بمانید.

اوراق مشارکت در بورس

در بازار بورس ایران به علاوه معاملات سهام شرکت‌ هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده اند، اوراقی هم به اسم اوراق مشارکت خرید و فروش می شود که می خواهیم آن را توضیح دهیم. اوراق مشارکت در حقیقت اوراق بهادار با نام یا بی‌ نامی هستند که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین ‌و برای تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز طرح‌ های عمرانی، انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تهیه مواد ‌اولیه لازم واحدهای تولیدی به وسیله دولت، شرکت‌ های دولتی، ‌شهرداری‌ ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت‌ های ‌وابسته به دستگاه‌ های مذکور، شرکت‌ های سهامی عام و خاص و شرکت‌ های تعاونی تولید انتشار می یابد و به سرمایه‌ گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌ های‌ عنوان شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می شود.

حتما برایتان جالب است : کم ریسک ترین سرمایه گذاری بورس چیست؟

اوراق مشارکت از جمله اوراق بهادار به حساب می آید و تابع قوانین این اوراق است، لذا سرمایه‌ گذاران به منظور خرید آن باید کد بورسی یا همان کد سهامداری داشته باشند. امکان دارد این اوراق بی نام یا با نام باشد. اوراق مشارکت بورسی جزو اوراق با نام و اوراق غیر بورسی از جمله اوراق بینام به شمار می روند. قیمت این اوراق مشخص و مدت سرمایه گذاری در این اوراق تعیین شده است. در زمان انتشار باید مورد مصرف این اوراق مشخص باشد. خریداران در زمان عرضه عمومی این اوراق می‌ توانند برای سرمایه گذاری اقدام کنند.

اصطلاحات رایج در این اوراق چیست؟

ارزش اسمی : به مبلغی که به وسیله ناشر اوراق مشارکت و در تاریخ سررسید به خریداران اوراق بازپرداخت می‌ شود، ارزش اسمی گفته می شود.

تاریخ سررسید : به تاریخ پایان دوره‌ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، تاریخ سررسید می گویند که در این تاریخ به خریداران مبلغی معادل ارزش اسمی اوراق پرداخته می شود.

نرخ سود اسمی : اوراق مشارکت از لحاظ پرداخت سود به دو گروه کلی تقسیم می شوند. اوراقی بدون پرداخت سود و اوراقی که به شکل دوره ای سود می پردازند و از نرخ بهره دوره‌ ای برخوردار می باشند. نرخ سود اسمی، نرخ بهره ‌ای است که در اوراق دسته دوم پرداخت شده و تا زمان سررسید ادامه دارد.

قیمت فروش : در صورتی که دارنده اوراق مشارکت تا پیش از سررسید تمایل به فروش اوراق مشارکت خود داشته باشد، این اوراق را باید در روزهای کاری بازار سرمایه و به قیمت آن روز بازار به فروش برساند. این نکته را در نظر داشته باشید که تعیین قیمت عرضه و تقاضا به عوامل گوناگونی وابسته است که در این بین می‌ توان به نرخ سود در بازار پول اشاره داشت.

نرخ سود تا سررسید : چنانچه سرمایه گذار اوراق مشارکت را در اولین روز انتشار بخرید نرخ سودی که دریافت می‌ کند، نرخ سود اسمی است، اما چنان چه اوراق مشارکت پس از انتشار و با قیمت عرضه و تقاضا خریداری و تا سررسید نگهداری شود، نرخ سود آن نرخ سود تا سررسید نام دارد.

حتما برایتان جالب است : بهترین سرمایه گذاری در زمان رکود چیست؟

اگر فردی اوراق بدهی خود را در نخستین روز انتشار بخرد، نرخ سودش نرخ سود اسمی خواهد شد، اما چنانچه پس از انتشار و به قیمت تعیین‌ شده بازار اقدام خریداری کند و آن‌ را تا سررسید نگهدارد، نرخ سود سرمایه گذار، نرخ سود تا سررسید نام دارد. در حقیقت اوراق مشارکت در هر لحظه به قیمتی خاص معامله شده و سرمایه گذاران براساس نرخ سود تصمیم به معامله خواهند گرفت. نکته ای که باید توجه داشته باشید اینجاست که اوراق مشارکت در هر دو بازار بورس و فرابورس ایران منتشر شده و قابلیت معامله را داراست.

انواع اوراق مشارکت بورسی کدامند؟

قابل تبدیل به سهام : این نوع از اوراق را شرکت های سهامی سرمایه گذاری در اوراق مشارکت عام منتشر می‌ کنند و در سررسید نهایی یا در زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت مربوطه تبدیل می شود.

قابل تعویض با سهام : این نوع از اوراق به وسیله شرکت‌ های سهامی عام منتشر شده و در سررسید نهایی با سهام دیگر شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس قابلیت تعویض دارند.

به کسر : اوراقی که با قیمتی کم تر از قیمت اسمی می فروشد و سود خریدار برابر با تفاوت قیمت اوراق در زمان خرید و قیمت اسمی در زمان سررسید است. سرمایه گذاری در این اوراق یک سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت محسوب می شود.

نکته : البته به غیر از اوراق مشارکت بورسی، نوع دیگری وجود دارد که اوراق غیربورسی نامیده می شود. اوراقی که تنها با تایید بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌ های عامل است را اوراق مشارکت غیر بورسی می نامند.

نحوه خرید اوراق مشارکت چگونه است؟

به منظور خرید و فروش اوراق مشارکت خارج از بورس، نیاز است سرمایه‌ گذار با شناسنامه و کارت ملی به یکی از شعب بانک‌ های عامل مراجعه کرده و برای خرید یا فروش اوراق مد نظر اقدام کند. در خصوص با معامله اوراق مشارکت بورسی، هر فردی که از کد معاملاتی آنلاین برخوردار باشد، می‌ تواند از طریق سامانه معاملاتی آنلاین یا ثبت سفارش اینترنتی برای خرید نماد اوراق مشارکت اقدام نماید.

حتما برایتان جالب است : ریسک سرمایه گذاری در بورس ایران

این اوراق با توجه به بازاری که در آن انتشار پیدا می کنند، امکان دارد در سامانه آنلاین قابل معامله باشند، اگر اوراق در بازار پایه فرابورس عرضه شود، معامله آن از طریق ثبت سفارش اینترنتی امکان پذیر است. البته در صورتی‌ که فرد کد سهامداری و کاربری آنلاین نداشته باشد، باید به شکل حضوری درخواست خرید یا فروش خود را به کارگزاری اعلام کند.

مزایای سرمایه‌ گذاری در اوراق مشارکت چیست؟

 • 1) امکان نقل و انتقال اوراق به غیر
 • 2) سرمایه‌ گذاری بدون نیاز به صرف وقت زیاد
 • 3) بدون درگیر شدن در نوسانات و هیجانات بازار
 • 4) امکان نقد شوندگی بالا به جهت تعهد خرید بانک یا کارگزاری عامل
 • 5) دریافت سود تضمینی و علی‌ الحساب و نهایتا سود قطعی شرکت در طرح
 • 6) مشارکت در طرح‌ های ملی و اقتصادی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور
 • 7) برخورداری از سود روز شمار و امکان بازخرید پیش از سررسید سرمایه گذاری در اوراق مشارکت نزد بانک عامل
 • 8) قابلیت امانت‌ گذاری نزد بانک فروشنده اوراق برای نگهداری و واریز سود مربوطه به حساب مالک اوراق
 • 9) قابلیت معامله اوراق پس از پذیرش در سازمان بورس اوراق بهادار و برخورداری از ارزش افزوده حاصل از فروش
 • 10) قابلیت استفاده به عنوان وثیقه نزد موسسات اعتباری و مالی، وزارتخانه‌ ها و نهادهای دولتی به منظور اخذ تسهیلات و …

معایب سرمایه‌ گذاری اوراق مشارکت چیست؟

 • 1) تفاوت کم بازدهی با نرخ تورم کشور
 • 5) بازدهی کم به نسبت سایر اوراق مانند سهام
 • 3) احتمال سرقت، آتش‌ سوزی و از بین رفتن اوراق در صورتی که نزد بانک امانت نداده باشید.

زمان مناسب و تحلیل لازم برای معامله اوراق مشارکت

اوراق مشارکت دارای سود ثابت علی الحساب می باشد، لذا به صورت معمول به عنوان ابزاری به منظور کاهش ریسک سبد سهام در بازاهای ریسکی در نظر گرفته می‌ شود و سرمایه‌ گذارن می توانند با توجه به ریسک پذیری و شرایط موجود بر بازار قسمتی از سرمایه خود را برای خرید اوراق مشارکت اختصاص می دهند. با توجه به ثابت بودن سود اوراق مشارکت، این اوراق بر خلاف سهام های ریسکی موجود در بازار که نیازمند تحلیل های فاندامنتالی و تکنیکالی هستند، به تحلیل خاصی نیاز ندارد و تنها توجه به چند نکته برای انتخاب اوراق با بازدهی بالاتر برای سرمایه‌ گذار کفایت می کند.

نحوه پرداخت سود اوراق مشارکت

سود اوراق مشارکت راس تاریخ های از پیش تعیین شده واریز خواهد شد، لذا چنانچه شما می خواهید اوراق مشارکت خود را بعد از دریافت اولین سود بفروشید، باید در نظر داشته باشید که نماد شرکت مذکور سه روز پیش از پرداخت سود بسته خواهد شد و به همین دلیل می بایست تا باز شدن نماد پس از پرداخت سود منتظر بمانید.

اوراق مشارکت بورس چیست

سرمایه گذارانی که اوراق مشارکت می خرند، یک شماره حساب بانکی برای واریز سود مقرر به کارگزاری اعلام می کنند و شرکت انتشار دهنده اوراق مشارکت سود را به‌ حساب سپرده‌ گذاری مرکزی واریز می سرمایه گذاری در اوراق مشارکت کند و شرکت سپرده‌ گذاری نیز مبلغ سود شما را به‌ حساب اعلامی شما واریز می نماید. خرید اوراق مشارکت در میان دوره یعنی شما اوراقی را می خرید که حداقل نخستین سود آن به وسیله شرکت ناشر به سرمایه گذار پرداخت شده است.

به عنوان مثال چنانچه شما قصد خرید اوراق مشارکتی در تاریخ 20 مهر را دارید که نخستین سود آن در تاریخ 30 شهریور پرداخت شده، بایستی در کنار پرداخت بابت قیمت تابلو که به صورت معمول هم قیمت اسمی اوراق است، بایستی سود مربوط به 1 تا 20 مهر را که 20 روز است به دارنده پیشین این اوراق پرداخت کنید تا بعد از خرید، در تاریخ بعدی پرداخت سود، مبلغی معادل سود یک ماه را دریافت نمایید.

نکات مهم در مورد اوراق مشارکت

 • ** قیمت اسمی هر واحد اوراق مشارکت 100 هزار تومان می باشد.
 • ** هر ورقه بیانگر میزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه‌ گذاری می باشد.
 • ** معامله اوراق از طریق شعب منتخب بانک‌ های عامل یا از طریق کارگزاران بورس اوراق بهادار مجاز است.
 • ** سود متعلقه به خریدار، از طریق شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از طرف خریدار واریز می شود.
 • ** نماد هر یک از اوراق مشارکت حداکثر 3 روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌ الحساب آن متوقف خواهد شد و روز بعد از پرداخت سود، نماد آن بازگشایی می گردد.
 • ** همه اوراق از امکان نقد شوندگی برخوردار هستند، به صورتی که بازارگردان اواراق موظف است همه سفارش های فروش به مبلغ اسمی را در هر روز خریداری کند.
 • ** اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف‌ های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شرکت‌ های دولتی، شهرداری‌ ها و دیگر دستگاه‌ های اجرایی پذیرفته می گردد.
 • ** اگر سرمایه گذار در میانه دوره و قبل از سررسید پرداخت سود، برای خرید اوراق اقدام کند، خریدار اوراق باید مبلغی معادل مبلغ اسمی به علاوه قسمتی از سود اوراق مشارکت را که میزان آن از ابتدای دوره تا زمان خرید اوراق محاسبه می‌ شود را به دارنده آن اوراق بپردازد تا در ماه بعدی تمامی سود برای خریدار جدید باشد.
 • ** حداقل مدتی که نیاز است به دریافت سود سرمایه‌ گذار در معامله اوراق منجر شود، چهار روز از زمان خرید تا فروش اوراق است. به بیان دیگر اوراق خریداری شده را زودتر از سه روز فروخته شود، سود حاصل از فروش آن از کارمزد معاملات کم تر خواهد بود و در حقیقت بازده منفی می شود.
 • ** با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق خواهد شد. در حقیقت ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌ تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق برای اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام کند.
 • ** با توجه به آئین‌ نامه اجرایی قانون شیوه انتشار اوراق مشارکت، دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح‌ های مربوطه سهیم می باشند. بعد از انجام معامله در بخش گردش حساب خریدار در سامانه معاملاتی، اطلاعاتی به عنوان پرداخت سود قابل مشاهده است که این مبلغ معادل سود پرداختی به خریدار است.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به معرفی اوراق مشارکت در بورس پرداختیم.

اگر دوست دارید بهترین اوراق قرضه برای سرمایه گذاری در ایران را بشناسید، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما خرید اوراق مشارکت در بورس گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.