آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار


PEST : political, economic, socio-cultural and technologicalسیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و فناوری

از صفر تا صد تحلیل SWOT

تحلیل SWOT

از صفر تا صد تحلیل SWOT که مخفف نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید است.

نقاط قوت و ضعف درون سازمانی است یعنی مواردی که شما کنترل خاصی بر آن دارید و می توانید آنها را تغییر دهید و فرصت و تهدید ها برون سازمانی است یعنی مواردی که شما کنترل خاصی بر آن ندارید و باید از فرصت ها استفاده کرد و در مقابل تهدیدها آماده و ازخود محافظت کنیم بود.

مخفف نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید است.
نقاط قوت و ضعف درون سازمانی است یعنی مواردی که شما کنترل خاصی بر آن دارید و می توانید آنها را تغییر دهید و فرصت و تهدید ها برون سازمانی است یعنی مواردی که شما کنترل خاصی بر آن ندارید و باید از فرصت ها استفاده کرد و در مقابل تهدیدها آماده و ازخود محافظت کنیم بود.

تجزیه و تحلیل SWOT ابزاری فوق العاده ساده و در عین حال قدرتمند است که به شما کمک می کند استراتژی تجاری خود را توسعه دهید ، خواه یک استارتاپ بسازید یا یک شرکت موجود را راهنمایی کنید.

ممکن است فکر کنید که شما از قبل همه چیزهایی را که برای موفقیت باید انجام دهید می دانید ، اما تجزیه و تحلیل SWOT شما را وادار می کند به شیوه های جدید و از جهات جدید به تجارت خود نگاه کنید.

چه موقع از تجزیه و تحلیل SWOT استفاده کنیم

کاربردهای تجزیه و تحلیل SWOT توسط یک سازمان جامعه به شرح زیر است:

برای سازماندهی اطلاعات ، ارائه بینش در مورد موانعی که ممکن است در حین مشارکت در فرآیندهای تحولات اجتماعی وجود داشته باشد ، و شناسایی نقاط قوت موجود که می تواند برای مقابله با این موانع فعال شود.

تجزیه و تحلیل SWOT می تواند موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد :

راه حل های جدید برای مشکلات را کشف کنید.

موانعی را مشخص کنید که اهداف / اهداف را محدود کند

در مورد جهت مؤثرترین تصمیم بگیرید.

امکانات و محدودیت های تغییر را آشکار کنید.

برای تجدید نظر در برنامه ها برای هدایت بهینه سیستم ها ، جوامع و سازمان ها به عنوان وسیله ای برای طوفان مغزی و ضبط به عنوان وسیله ارتباطی برای تقویت “اعتبار تفسیر” که در ارائه به رهبران یا حامیان اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

سودمندی SWOT

سودمندی تجزیه و تحلیل SWOT محدود به سازمان های سودجو نمی‌باشد.

تجزیه و تحلیل SWOT ممکن است در هر موقعیت تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد که یک وضعیت نهایی (هدف) مطلوب تعریف شود.

نمونه ها شامل سازمان های غیرانتفاعی ، واحدهای دولتی و افراد است.

تجزیه و تحلیل SWOT همچنین ممکن است در برنامه ریزی قبل از بحران و مدیریت پیشگیری از بحران مورد استفاده قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل SWOT همچنین ممکن است در ایجاد یک توصیه در طول یک مطالعه / نظر سنجی از قابلیت استفاده استفاده شود.

ساختمان استراتژی

تجزیه و تحلیل SWOT می تواند به طور مؤثر برای ایجاد استراتژی سازمانی یا شخصی مورد استفاده قرار گیرد.

مراحل لازم برای اجرای آنالیز استراتژی محور شامل شناسایی عوامل داخلی و خارجی ( با استفاده از ماتریس محبوب 2×2 ) انتخاب و ارزیابی مهمترین عوامل و شناسایی روابط موجود بین ویژگیهای داخلی و خارجی است.

به عنوان مثال ، روابط قوی بین نقاط قوت و فرصتها می تواند شرایط خوبی را در شرکت نشان دهد و امکان استفاده از یک استراتژی تهاجمی را فراهم کند.

از سوی دیگر ، تعامل شدید بین نقاط ضعف و تهدید را می توان به عنوان یک هشدار و توصیه بالقوه برای استفاده از یک استراتژی دفاعی تحلیل کرد.

تطبیق و تبدیل

یکی از راه های استفاده از SWOT تطبیق و تبدیل است.

تطبیق برای پیدا کردن مزیت رقابتی با مطابقت نقاط قوت آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار به فرصت ها استفاده می شود.

تاکتیک دیگر تبدیل نقاط ضعف یا تهدید به نقاط قوت یا فرصت است.

نمونه ای از یک استراتژی تبدیل ، یافتن بازارهای جدید است.

اگر تهدیدها یا ضعف ها قابل تبدیل نباشند ، یک شرکت باید سعی کند تا از آنها به حداقل برساند یا از آن جلوگیری کند.

برنامه ریزی شرکت

به عنوان بخشی از تدوین استراتژی ها و برنامه هایی که سازمان را قادر می سازد به اهداف خود برسد ، آن سازمان از یک فرآیند منظم و جدی که به عنوان برنامه ریزی شرکتی معروف است استفاده می کند.

SWOT در کنار PEST می‌توان به عنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل عوامل کسب و کار و عوامل محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

PEST : political, economic, socio-cultural and technological

سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و فناوری

اهداف را تعیین کنید و تعیین آنچه سازمان قصد دارد اسکن محیطی ارزیابی های داخلی SWOT سازمان را انجام دهد و این شامل ارزیابی از وضعیت موجود و همچنین سبد محصولات و خدمات و تجزیه و تحلیل چرخه چرخه تولید محصول یا خدمات می باشد.

استراتژی های موجود باید ارتباط از نتایج ارزیابی داخلی و خارجی را تعیین کند.

ممکن است شامل تجزیه و تحلیل شکاف عوامل محیطی موضوعات استراتژیک تعریف شده یا عوامل کلیدی در تدوین یک برنامه شرکتی باشد که سازمان باید به آن بپردازد توسعه استراتژی های جدید و تجدید نظر شده و تجزیه و تحلیل اصلاح شده از موضوعات استراتژیک ممکن است به معنای اهداف نیاز به تغییر در ایجاد عوامل موفقیت مهم می‌باشد.

دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی تهیه برنامه های عملیاتی ، منابع ، برنامه ها برای اجرای استراتژی نظارت بر همه نتایج و نقشه برداری در برابر برنامه ها ، انجام اقدامات اصلاحی ، که ممکن است به معنای اصلاح اهداف یا استراتژی ها باشد.

بازاریابی

مقاله اصلی: مدیریت بازاریابی در بسیاری از تحلیل های رقبا ، بازاریابان پروفایل های دقیقی از هر رقیب در بازار ایجاد می کنند ، بخصوص بر نقاط قوت و ضعف رقابتی نسبی خود با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT تمرکز می کنند.

مدیران بازاریابی ساختار هزینه هر یک از رقبا ، منابع سود ، منابع و شایستگی ها ، جایگاه رقابتی و تمایز محصول ، درجه ادغام عمودی ، پاسخ های تاریخی به پیشرفت های صنعت و سایر عوامل را بررسی می کنند.

مدیریت بازاریابی غالباً برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای انجام تحلیل دقیق بازاریابی ، سرمایه گذاری در تحقیق را ضروری می داند.

بر این اساس ، مدیریت اغلب به دست آوردن این اطلاعات تحقیقات بازار (متناوب تحقیقات بازاریابی) را انجام می دهد.

بازاریابان از تکنیک های متنوعی برای انجام تحقیقات در بازار استفاده می کنند ، اما برخی از معمول ترین آنها عبارتند از:

تحقیقات کیفی بازاریابی مانند گروه های متمرکز تحقیقات بازاریابی و کمی مانند تحقیقات آماری تکنیک های تجربی مانند بازارهای آزمایشی تکنیک های مشاهده ای مانند مشاهده نگاری مردم شناختی (در محل).

همچنین ممکن است مدیران بازاریابی فرآیندهای مختلف اسکن محیطی و هوش رقابتی را طراحی و نظارت کنند تا به شناسایی روندها و اطلاع رسانی در مورد بازاریابی شرکت کمک کنند.

سود و مزایا

تجزیه و تحلیل SWOT در چارچوب تمرین کار اجتماعی سودمند است زیرا به سازمانها کمک می کند تصمیم بگیرند که آیا یک هدف قابل دستیابی است یا خیر ، بنابراین سازمانها را قادر می سازد اهداف ، اهداف و گام های قابل دستیابی را برای پیشبرد تحولات اجتماعی یا تلاش در جهت توسعه جامعه تعیین کنند.

SWOTسازمان دهندگان را قادر می سازد تا چشم اندازهایی داشته باشند و نتایج عملی و کارآمدی را ایجاد کنند که از تأثیر تغییرات طولانی مدت برخوردار باشند و به سازمانها کمک می کند تا اطلاعات حداکثری را برای به حداکثر رساندن پتانسیل خود جمع آوری کنند.

تکمیل یک تجزیه و تحلیل SWOT یک فرایند مفید برای در نظر گرفتن اولویت های کلیدی سازمانی ، از جمله جنسیت و تنوع فرهنگی و اهداف جمع آوری سرمایه است.

محدودیت ها

SWOT به عنوان نقطه شروع بحث در نظر گرفته شده است و به خودی خود نمی تواند به مدیران نشان دهد كه چگونه می توانند به مزیت رقابتی دست یابند.

از آنجا که تجزیه و تحلیل SWOT عکس لحظه ای از شرکت در یک لحظه خاص از زمان است ، ممکن است این تحلیل واقعیت این باشد که محیط داخلی و خارجی به سرعت در حال تغییر است.

برخی دیگر سوءاستفاده از تجزیه و تحلیل SWOT را به عنوان روشی مورد استفاده قرار داده اند که می تواند به سرعت و بدون تفکر انتقادی طراحی شود و منجر به عدم درگ و فهم صحیص در نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات در محیط داخلی و خارجی سازمان می‌شود.

اگر بنگاه اقتصادی با یک قدرت واحد مانند کنترل هزینه روبرو شود ، می توانند از نقاط ضعف خود مانند کیفیت محصول غافل شوند.

یک محدودیت دیگر شامل توسعه تجزیه و تحلیل SWOT به سادگی برای دفاع از اهداف و اهداف قبلاً تصمیم گرفته شده است.

این سوء استفاده منجر به محدودیت در احتمال طوفان مغزی و شناسایی “واقعی” موانع می شود.

این سوء استفاده همچنین علاقه سازمان را بالاتر از رفاه جامعه قرار می دهد.

علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل SWOT باید به عنوان مشارکت با انواع مختلفی از مشارکت کنندگان از جمله اعضای جامعه ساخته شود.

طراحی تجزیه و تحلیل SWOT توسط یک یا دو کارگر جامعه محدود به واقعیت نیروها ، بویژه عوامل خارجی است و سهم احتمالی اعضای جامعه را کمرنگ می کند.

مایکل پورتر چهارچوب نیروها را به عنوان واکنشی نسبت به SWOT توسعه داد که به نظر وی فاقد سخت گیری و موقت بود.

تحلیل SWOT

تحلیل SWOT

نقاط قوت :

نقاط قوت و خصوصیات داخلی و مثبت شرکت شما هستند.

اینها مواردی هستند که تحت کنترل شما هستند.

چه مزیت های رقابتی نسبت به رقابت خود دارید؟

چه دارایی های فیزیکی از جمله مشتری ، تجهیزات ، فناوری ، وجه و حق ثبت اختراع دارید؟

چه ویژگی هایی در تیم خود دارید ، مانند دانش ، آموزش ، شبکه ، مهارت و شهرت؟

چه فرایندهای تجاری موفقیت آمیز هستند؟

نقاط ضعف :

نقاط ضعف عوامل منفی هستند که از نقاط قوت شما دور می شوند.

اینها مواردی هستند که ممکن است شما برای بهبود رقابت لازم داشته باشید.

آیا مکان شما برای موفقیت شما ایده آل است؟

آیا مواردی وجود دارد که شغل شما نیاز به رقابت دارد؟

چه فرآیندهای تجاری نیاز به پیشرفت دارند؟

آیا دارایی ملموس که شرکت شما به آن نیاز دارد ، از جمله پول یا تجهیزات است؟

آیا شکافی در تیم شما وجود دارد؟

فرصت ها :

فرصت ها عوامل بیرونی در محیط کسب و کار شما هستند که احتمالاً در موفقیت شما نقش دارند.

اگر تجارت شما آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار در حال انجام و کار است ، آیا مشتریان به شدت به شما فکر می کنند؟

آیا بازار شما رو به رشد است و آیا روندهایی وجود دارد که مردم را ترغیب می کند بیشتر از آنچه می فروشید خریداری کنند؟

آیا تغییراتی در آئین نامه وجود دارد که می تواند بر شرکت شما تأثیر بگذارد؟

آیا رویدادهای آینده وجود دارد که شرکت شما ممکن است بتواند از آن برای رشد تجارت استفاده کند؟

تهدیدها :

تهدیدها عوامل بیرونی هستند که شما هیچ کنترلی بر آنها ندارید.

ممکن است بخواهید در صورت بروز برنامه های اضطراری برای مقابله با آنها در نظر بگیرید.

آیا شما رقبای بالقوه ای دارید که ممکن است وارد بازار شما شوند؟

آیا پیشرفت های آینده در فناوری می تواند نحوه انجام کار را تغییر دهد؟

آیا تأمین کنندگان همواره می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت های مورد نیاز خود تهیه کنند؟

آیا روند بازار وجود دارد که می تواند به یک تهدید تبدیل شود؟

آیا رفتار مصرف کننده به گونه ای تغییر می کند که می تواند بر تجارت شما تأثیر منفی بگذارد؟

از این گذشته ، این مربوط به تهیه استراتژی است که می توانید طی چند ماه آینده روی آن کار کنید.

اولین قدم این است که به نقاط قوت خود توجه کنید و بدانید که چگونه می توانید از این نقاط قوت استفاده کنید تا از فرصت های خود استفاده کنید.

سپس ، ببینید که چگونه نقاط قوت شما می تواند با تهدیداتی که در بازار وجود دارد ، مقابله کند.

برای تهیه لیستی از کارهایی که می توانید انجام دهید از این تحلیل استفاده کنید.

با استفاده از لیست اقدامات خود ، به تقویم شرکت خود نگاه کنید و اهداف (یا نقاط عطف) را بر روی آن شروع کنید.

چه چیزی را می خواهید در هر فصل یا هر ماه پیش ببرید؟

شما همچنین می خواهید این کار را با تجزیه و تحلیل چگونگی فرصت های خارجی به شما در مقابله با نقاط ضعف داخلی خود کمک کنید.

آیا می توانید آن ضعف ها را به حداقل برسانید تا از تهدیدهایی که شناسایی کرده اید جلوگیری کنید؟

مجدداً ، یک لیست عملی خواهید داشت که می خواهید اولویت بندی کنید و برنامه ریزی کنید.

ولی توجه داشته باشیم که …

تجزیه و تحلیل ممکن است بسته به تأثیر آنها در اهداف سازمان ، عوامل داخلی را نقاط قوت یا ضعف قلمداد کند.

آنچه ممکن است نقاط قوت مربوط به یک هدف باشد ممکن است ضعف ها (حواس پرتی ، رقابت) برای یک هدف دیگر باشد.

این عوامل ممکن است شامل همه 4P ها و همچنین پرسنل ، امور مالی ، قابلیت های تولید و غیره باشد.

عوامل بیرونی ممکن است شامل مسائل کلان اقتصادی ، تحولات فن آوری ، قوانین و تحولات فرهنگی اجتماعی و همچنین تغییر در بازار یا موقعیت رقابتی باشد.

نتایج اغلب به شکل ماتریس ارائه می شوند.

تجزیه و تحلیل SWOT تنها یک روش طبقه بندی است و نقاط ضعف خاص خود را دارد.

به عنوان مثال ، ممکن است تمایل داشته باشد کاربران خود را ترغیب کند که لیست ها را ترسیم کنند ، نه اینکه در مورد عوامل مهم واقعی در دستیابی به اهداف فکر کنند.

این لیست همچنین لیست های نتیجه گیری را بصورت غیرقانونی و بدون اولویت بندی مشخص ارائه می کند ، به عنوان مثال ، به نظر می رسد فرصتهای ضعیف می توانند تهدیدهای قوی را متعادل کنند.

این عاقلانه و حرفه‌ای است که هیچ یک از ورودی‌های SWOT را خیلی سریع از بین نبرید.

تجزیه و تحلیل SWOT در تبلیغات

گزارش های بسیاری در مورد استفاده از SWOT توسط شرکت های زندگی واقعی و نحوه گسترش این ایده منتشر شده است.

به عنوان مثال کوکا کولا برای هدف قرار دادن مشتری به طور موثر ، مانند جذابیت به حواس ، از این کار در تبلیغات تلویزیونی خود استفاده کرده است.

Author: تبلیغاتچی

هدف ما ارائه بهترین راهکارها برای پیشرفت و توسعه کارفرمایانمان است، بطوری که تبدیل به بزرگترین شرکت مشاوره در زمینه تبلیغات و برندینگ و دیجیتال مارکتینگ شویم.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟ (تکنیکال)

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی و یا همان تحلیل تکنیکال که غالباً به آن تحلیل نموداری نیز گفته می شود ، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش بینی رفتار آینده بازار بر اساس داده های قیمت های قبلی است. رویکرد تکنیکال به طور آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار گسترده ای در مورد سهام و دارایی های دیگر در بازارهای مالی سنتی اعمال می شود ، همچنین یک جز اصلی در تجارت ارزهای دیجیتال در بازار ارزهای رمز پایه است. تا انتهای این آموزش با ما همراه باشید.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟ تحلیل تکنیکال چیست؟

در مقابل تحلیل بنیادی (فاندامنتال) ، که فاکتورهای متعددی را در مورد قیمت یک دارایی در نظر می گیرد ، تکنیکال کاملاً بر روی اقدام بهای تاریخی متمرکز است. بنابراین ، از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت و داده های حجم دارایی استفاده می شود و بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها و فرصت های مناسب تجارت از آن استفاده می کنند.

در حالی که اشکال ابتدایی تجزیه و تحلیل فنی در قرن هفدهم آمستردام و ژاپن قرن هجدهم پدیدار شد ، تکنیکال مدرن اغلب به کارهای چارلز داو برمی گردد. داو ، روزنامه نگار مالی و بنیانگذار وال استریت ژورنال ، در بین اولین کسی بود که مشاهده کرد دارایی ها و بازارهای فردی معمولاً در روندی حرکت می کنند که می توانند تقسیم بندی و بررسی شوند. بعداً کار او نظریه داو را به وجود آورد که تحولات بعدی را در تجزیه و تحلیل فنی ترغیب می کرد.

در مراحل اولیه ، رویکرد ابتدایی تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر ورق های دستی و محاسبات دستی بود ، اما با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات مدرن ، تکنیکال گسترده شد و اکنون ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه گذاران و بازرگانان است.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟ تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی چگونه کار میکند؟

همانطور که گفته شد ، تکنیکال اساساً مطالعه قیمت فعلی و قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تجزیه و تحلیل فنی این است که نوسانات قیمت یک دارایی تصادفی نیستند و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می شوند.

در هسته اصلی آن ، تکنیکال تجزیه و تحلیل نیروهای بازار عرضه و تقاضا است که نمایشی از احساسات کلی بازار هستند. به عبارت دیگر ، قیمت یک دارایی بازتاب نیروهای مخالف فروش و خرید است و این نیروها با احساسات معامله گران و سرمایه گذاران (اساساً ترس و حرص و طمع) ارتباط تنگاتنگی دارند.

نکته قابل توجه ، در بازارهایی که در شرایط عادی ، با حجم بالا و نقدینگی فعالیت می کنند ، قابل اطمینان تر و موثرتر است . بازارهای پرحجم کمتر در معرض دستکاری قیمت و تأثیرات غیرعادی خارجی هستند که می توانند سیگنال های غلط ایجاد کرده و تکنیکال را بی فایده می کنند.

به منظور بررسی قیمت ها و در نهایت یافتن فرصت های مطلوب ، معامله گران از انواع ابزارهای نمودار معروف به عنوان شاخص استفاده می کنند. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند روندهای موجود را شناسایی کنند و همچنین اطلاعات روشنی را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند ، ارائه دهند. از آنجا که شاخص های تکنیکال جایگزین نیستند ، برخی از معامله گران از چندین شاخص به عنوان راهی برای کاهش خطرات استفاده می کنند.

شاخص های متداول تکنیکال

به طور معمول ، معامله گرانی که از تکنیکال استفاده می کنند ، شاخص ها و معیارهای مختلفی را برای تعیین و تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و اقدامات قیمت تاریخی به کار می گیرند. در میان شاخص های متعدد تجزیه و تحلیل فنی ، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پر کاربردترین و مشهورترین نمونه هاست. همانطور که از نامش پیداست ، SMA بر اساس قیمت های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی تعیین شده محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) یک نسخه اصلاح شده از SMA است که قیمت های بسته شده اخیر را بیشتر از قیمت های قدیمی تر وزن می کند.

شاخص دیگر که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) است که بخشی از یک کلاس شاخص است که به عنوان اسیلاتور شناخته می شود. برخلاف میانگین متحرک ساده که به راحتی تغییرات قیمت را در طول زمان ردیابی می کند ، اسیلاتورها فرمول های ریاضی را برای داده های قیمت گذاری اعمال می کنند و سپس قرائت هایی را تولید می کنند که در محدوده های از پیش تعریف شده قرار دارند. در مورد RSI ، این محدوده از 0 تا 100 است.

شاخص Bollinger Bands (BB) نوع نوسانگر دیگری است که در بین معامله گران بسیار محبوب است. نشانگر BB از دو باند جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. این ماده برای ردیابی شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود.

علاوه بر ابزار ساده تکنیکال، شاخص هایی وجود دارد که برای تولید داده به شاخص های دیگر اعتماد می کنند. به عنوان مثال ، RSI تصادفی با استفاده از یک فرمول ریاضی برای RSI معمولی محاسبه می شود. مثال مشهور دیگر ، شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. MACD با کم کردن دو EMA برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود. سپس خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده می شود و در نتیجه خط دوم ایجاد می شود (معروف به خط سیگنال). علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که براساس اختلاف بین این دو خط محاسبه می شود.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟ تحلیل تکنیکال چیست؟

سیگنال های تجاری

در حالی که شاخص ها برای شناسایی روندهای کلی مفید هستند ، می توانند از آنها برای ارائه بینش در مورد نقاط احتمالی ورود و خروج (خرید یا فروش سیگنال ها) استفاده شوند. این سیگنال ها ممکن است در صورت وقوع وقایع خاص در نمودار شاخص ایجاد شوند. به عنوان مثال ، وقتی RSI قرائت 70 یا بیشتر را تولید می کند ، می تواند نشان دهد که بازار در شرایط خرید بیش از حد کار می کند. وقتی RSI به 30 یا کمتر کاهش می یابد ، همین منطق اعمال می شود ، که به طور کلی به عنوان سیگنالی برای شرایط بازار بیش از حد فروخته می شود.

همانطور که قبلاً بحث شد ، سیگنالهای معاملاتی ارائه شده توسط تجزیه و تحلیل فنی همیشه دقیق نیستند و مقدار قابل توجهی نویز (سیگنالهای کاذب) توسط شاخصهای تکنیکال تولید می شود. این امر خصوصاً در بازارهای ارزهای رمزنگاری نگران کننده است که بسیار کوچکتر از بازارهای سنتی هستند و به همین ترتیب از نوسانات بیشتری برخوردارند.

انتقادات

گرچه تکنیکال به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می گیرد ، اما از نظر بسیاری از متخصصان یک روش بحث برانگیز و غیرقابل اعتماد است و اغلب از آن به عنوان “پیشگویی خودکفا” یاد می شود. از چنین اصطلاحی برای توصیف وقایعی استفاده می شود که فقط به این دلیل اتفاق می افتد که تعداد زیادی از افراد تصور می کنند که این اتفاق می افتد.

منتقدان استدلال می کنند ، در شرایط بازارهای مالی ، اگر تعداد زیادی از تجار و سرمایه گذاران به انواع یکسان شاخص ها مانند خطوط حمایت یا مقاومت اعتماد کنند ، احتمال عملکرد این شاخص ها افزایش می یابد.

از طرف دیگر ، بسیاری از طرفداران تکنیکال معتقدند که هر نمودارشناس روشی خاص برای تجزیه و تحلیل نمودارها و استفاده از بسیاری از شاخص های موجود دارد. این بدان معناست که استفاده از همان استراتژی خاص برای تعداد زیادی از تجار عملاً غیرممکن است.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل فنی

پیش فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت های بازار در حال حاضر تمام عوامل اساسی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می کند. اما بر خلاف رویکرد تکنیکال که عمدتا بر داده ها و حجم قیمت تاریخی (نمودارهای بازار) متمرکز است ، تحلیل فاندامنتال استراتژی تحقیق گسترده تری را اتخاذ می کند که تأکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد.

تجزیه و تحلیل اساسی معتقد است که عملکرد آینده یک دارایی به چیزهای دیگری بیش از داده های تاریخی وابسته است. اساساً ، فاندامنتال روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت ، تجارت یا دارایی براساس طیف گسترده ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی ، مانند مدیریت شرکت و اعتبار ، رقابت بازار ، نرخ رشد و سلامت صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین ، ممکن است در نظر بگیریم که برخلاف تکنیکال که عمدتاً به عنوان ابزاری برای پیش بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می شود ، فاندامنتال با توجه به زمینه و پتانسیل آن روشی است برای تعیین اینکه یک دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است یا خیر. در حالی که تجزیه و تحلیل فنی بیشتر توسط معامله گران کوتاه مدت استفاده می شود ، تجزیه و تحلیل اساسی توسط مدیران صندوق و سرمایه گذاران بلند مدت ترجیح داده می شود.

یک مزیت قابل توجه در تحلیل تکنیکال این واقعیت است که به داده های کمی متکی است. به همین ترتیب ، چارچوبی را برای بررسی عینی تاریخچه قیمت فراهم می کند ، برخی از حدس هایی را که با رویکرد کیفی تر تحلیل بنیادی ارائه می شود ، از بین می برد.

با این حال ، علی رغم پرداختن به داده های تجربی ، تکنیکال هنوز تحت تأثیر سوگیری و ذهنیت شخصی است. به عنوان مثال ، یک معامله گر که به شدت مستعد رسیدن به نتیجه خاصی در مورد یک دارایی است ، احتمالاً قادر خواهد بود ابزارهای فنی خود را دستکاری کند تا از سوگیری آنها حمایت کند و تصورات از پیش تعیین شده آنها را منعکس کند و در بسیاری از موارد ، این امر بدون آگاهی آنها اتفاق می افتد. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند در دوره هایی که بازارها الگوی یا روند مشخصی ارائه نمی دهند ، شکست بخورد.

شناخت نقاط ضعف و قوت؛ چطور نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنیم؟

چطور نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنیم؟

کسب و کارهای مختلف برای بررسی وضع موجودشون بر اساس اهدف کوتاه مدت و بلند مدت نیازه که به شناخت نقاط ضعف و قوت کسب و کار بپردازه. همچنین فرصت های پیش رو و تهدید های احتمالی رو شناسایی کنه. ماتریس SWOT یکی از راه هاییه که به شما کمک میکنه شناخت نقاط ضعف و قوت خودتون رو کامل کنید. و گام به گام به سمت پیشرفت حرکت کنین. ماتریس SWOT فقط برای سازمان ها نیست، و برای افرادی که به دنبال رشد شغلی و فردی هستن هم کاربرد داره. اگر شما بتونین توانایی استفاده از استعداد ها رو به حداکثر برسونین، تو زندگی شخصی هم موفق تر هستین.

ماتریس SWOT ابزاریه که کمک میکنه تا وضعیت فعلی و واقعی یک شرکت، سازمان یا شخص رو تجزیه و تحلیل کنیم. پس این مقاله رو به هیچ عنوان از دست ندین و تا آخر این مقاله رو مطالعه کنین و نظراتتون رو زیر همین مطلب برامون بنویسین.

شناخت نقاط ضعف و قوت

ماتریس SWOT چیه؟

حروف ماتریس SWOT مخفف کلمات انگلیسی زیر هستن:

نقاط قوت Strength

نقاط ضعف Weakness

فرصت ها Opportunities

تهدید ها Threats

که به کمک این مولفه ها عملکرد یک فرد یا سازمان بررسی میشه. از طرفی میشه برنامه ریزی درستی از فرصت های پیش رو برد. برای این هدف باید نقاط ضعف رو به حداقل رسوند. باید آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار نقاط قوت رو تقویت کرد و به شناخت نقاط ضعف و قوت رسید.

ماتریس SWOT از دیدگاه توسعه فردی

برای مشخص کردن و ارزیابی وضعیت تو حوزه شخصی باید به سوالاتی تو بخش های مختلف جواب بدین.

نقاط قوت

ویژگی های درونی هستن که برای رسیدن به اهداف بهتون کمک میکنن. این نقاط قوت میتونه ویژگی های شخصیتی یا دانش و مهارت هاتون باشه.

 • چه خصوصیات مثبتی دارین؟
 • چه دستاورد هایی تا الان به دست آوردین؟
 • چه منابعی رو در اختیار دارین؟
 • تخصصتون چیه؟
 • وجه تمایزتون با بقیه چیه؟

نقاط ضعف

نقاط ضعف خصوصیات درونی هستن که مانع رسیدن فرد به اهدافش میشن. بعد از تجزیه و تحلیل، هر فرد میتونه با هدف از بین بردن نقاط ضعف برنامه ریزی انجام بده.

 • چه چیزهایی رسیدن به هدف رو براتون سخت میکنه؟
 • کدوم ابعاد زندگی نیاز به بهبود داره؟
 • چه کمبود هایی تو مسیر رسیدن به اهدافتون دارین؟

فرصت ها

فرصت ها تمرکز بر موضوعات خارجی دارن. توی تحلیل بخش فرصت ها هم مزایای یک وضعیتی که توی اون قرار دارین و هم مزایای کلی و فرصت های پیش روی هر فرد بررسی میشه. و ممکنه فرصت‌های خوبی از اين شرايط به دست بیارین مثل سمينارها، کنفرانس‌ها و کلاس‌های آموزشی.

 • چه تکنولوژی‌های جديدی میتونه به شما کمک کنه؟ آيا شما میتونيد از اطرافيان يا اينترنت کمک بگيريد؟
 • آيا شبکه ارتباطات راهبردی با افراد برای کمک گرفتن يا مشاوره در اختيار داريد؟
 • مهارت خاصی دارین که از اون به عنوان فرصت استفاده کنین؟

تهدید ها

تهدید ها تاکید بر ویژگی های بیرونی داره. که برای رسیدن به اهداف تاثیر منفی میذاره. همه مسائل بیرونی باید در نظر گرفته بشه مثل مسائل سیاسی، اجتماعی و خانوادگی.

 • چه تهدید هایی در محیط کارت وجود داره؟
 • آیا روند کاریت در حال تغییره؟
 • تکنولوژی تهدیدی برای تو به حساب میاد یا نه؟
 • شرایط اقتصادی چقدر رو موقعیتت موثره؟

ماتریس SWOT در کسب و کار

ماتریس SWOT یکی از تکنیک های قدرتمند هست. که به شما کمک میکنه با یکم بررسی و تحلیل به شناخت نقاط ضعف و قوت برسین. و فرصت هایی رو کشف کنین که کسب و کارتون رو متحول کنه. با شناخت ضعف های کارتون، میتونین اون ها رو از بین ببرین یا مدیریت کنین. اگر موفق به مدیریت این موارد نشین، تهدید ها خودشون رو نشون میدن. شما میتونین با ماتریس SWOT استراتژی هایی طراحی کنین که از بقیه رقبا متمایز بشین تا بتونین در بازار رقابت پایدار بمونین.

ماتریس SWOT در کسب و کار

ماتریس SWOT برای کسب و کارها کمک میکنه تا موقعیت مناسبی در بازار به دست بیارین. از طرفی برای زمینه های شخصی کمک میکنه تا از فرصت ها در جهت رشد و توسعه کسب و کار استفاده کنین. خیلی از افراد اعتقاد دارن استفاده از ماتریس SWOT یک روش عالی برای موفقیت در بازارهای امروزی و مسیر کلی برای برنامه ریزی رو میده. شناخت نقاط ضعف و قوت، معمولا مواردی مربوط به داخل سازمان و فرصت ها و تهدید ها مربوط به عوامل خارجی هستن. به همین خاطر به تحلیل SWOT، گاهی Internal-external Analysis گفته میشه.

موارد داخلی: نقاط قوت و ضعف سازمان

درآنالیزها با ماتریس SWOT فاکتورهای درون سازمان با توجه به اثرگذاری و سوق دادن به سمت هدف دسته بندی میشن. که توی 2 دسته نقاط قوت و نقاط ضعف قرار میگیرن. و در واقع چیزی که مشخص میکنه فاکتوری برای سازمان جزو نقاط قوت هست یا نقطه ضعف، هدف اون سازمانه. ممکنه موردی که برای یک کسب و کار جزو نقاط ضعف هست، برای کسب و کار دیگه نقطه قوت باشه. نقاط قوت و ضعف شامل نیروی انسانی، منابع مالی و… هست.

موارد خارجی: فرصت ها و تهدید های به وجود اومده خارج از سازمان

موارد خارجی تحت عنوان فرصت ها و تهدید ها شامل مسائل کلان اقتصادی، تحولات در فناوری، قانون ها و تحول در وضع فرهنگی یا اجتماعی جامعه و تغییر تو بازار یا تغییر در وضعیت رقبا.

1. نقاط قوت

ویژگی ها و قابلیت های ویژه و متمایز که میتونه مزیت رقابتی ایجاد کنه. این سازمان باید به شناخت نقاط ضعف و قوت از دید بیرونی و درونی توجه کنه. نقاط قوت یک سازمان شامل: 1- اختراعات سازمان 2- منابع انسانی کارا 3- منابع مالی زیاد 4- دسترسی به شبکه های توزیع مناسب. سوالاتی که برای شناسایی نقاط قوت یک سازمان باید جواب بدین:

 • سازمان چه مزایایی داره؟
 • منبع سود و درآمد چیه؟
 • آیا منابع انسانی کارا و موثری داریم؟
 • چه چیز های منحصر بفردی در سازمان وجود داره؟
 • چه کاری رو بهتر از دیگران انجام میدین؟

نقاط قوت رو هم از نظر صاحب شرکت و کارکنان و هم از نظر مشتری ها و افراد فعال در بازار کسب و کار بررسی کنید. ویژگی های مثبت کسب و کارتون رو بنویسین و این ویژگی ها رو با رقبا مقایسه کنین. مثلا اگر برای تولید یک محصول، رقباتون دارن محصول با کیفیتی ارائه میدن، پس دیگه تولید با کیفیت برای شما مزیت به حساب نمیاد؛ بلکه یک ضرورته. و در کنار تامین این ضرورت باید به فکر ارائه ارزش پیشنهادی خاص باشین.

2. نقاط ضعف

محدودیت ها، کمبود ها تو منابع، مهارت ها، توانایی ها که مانع عملکرد درست در سازمان میشه، ایراد کار و نکات منفی که سازمان باهاش درگیره رو نقاط ضعف میگن. مثال: برند ضعیف، عدم دسترسی به شبکه توزیع مناسب، عدم دسترسی به منابع مناسب. برای شناختن نقاط ضعف باید به این سوالات جواب داده بشه:

 • کدوم قسمت از کار نیاز به بهبود داره؟
 • چه کارهایی به طور درست انجام نمیشه؟
 • کدوم فعالیت ها ضرر مالی ایجاد کردن؟

برای شناخت نقاط ضعف و قوت بهتره که واقع بین باشین. و اتفاقات و عملکرد هایی که مانع رشد فعالیت هاتون هستن رو شناسایی کنین.

3. فرصت ها

فرصت ها عناصر محیطی هستن که سازمان میتونه به نفع خودش از اون ها استفاده کنه. تحلیل محیط خارجی باعث شناختن فرصت هایی میشه که شرایط توسعه و رشد رو فراهم میکنه. فرصت های یک سازمان: بهبود وضعیت رقابتی، بهبود در روابط خریداران و فروشندگان. روش مناسب برای شناسایی فرصت ها، اینه که به نقاط قوت نگاه کنین؛ بررسی کنین که آیا این نقاط قوت فرصتی برای کسب و کارتون به وجود میاره یا نه؟ و به نقاط ضعف نگاه کنین تا ببینین آیا از بین بردن نقاط ضعف، فرصت جدیدی ایجاد میکنه؟

4. تهدید ها

موقعیت نامطلوبی که میتونه برای سازمان دردسر ساز بشه. تهدید ها وقتی اتفاق میفتن که سودآوری سازمان به خطر بیفته. تهدید ها عوامل نامساعدی هستن که مانع عملکرد مناسب شرکت میشن. مثال تهدید: ظهور محصولات جایگزین و قدرتمند، بیشتر شدن محدودیت های ارتباطی، تغییر در نیاز و اولویت های مصرف کنندگان، مالیات های بالا.

مثال ماتریس SWOT شرکت استارباکس

شناخت نقاط ضعف و قوت در این شرکت:

نقاط قوت

 • برند سازی قوی
 • فضای جذاب برای مشتری ها در فروشگاه های استارباکس
 • داشتن نمایندگی در همه جای دنیا
 • کیفیت بسیار بالای محصولات

نقاط ضعف

 • سلیقه بومی مشتری های هر منطقه در نظر گرفته نشده
 • سیاست های نامناسب قیمت گذاری در کشور های مختلف
 • جایگزینی کارکنان جدید از جهت تامین سرعت و کیفیت مورد نظر مشتری، معمولا سخته

فرصت ها

 • امکان احداث شعبه های جدید وجود داره
 • همکاری با کمپانی های ساخت فیلم

تهدید ها

 • اشباع شدن بازار آمریکا
 • رفتن مردم به سمت سبک زندگی سالم تر

مراحل تحلیل SWOT

1. بررسی محیط خارجی

محیط خارجی با مشخص کردن تهدیدات و فرصت ها شروع میشه. مرحله ی بعد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تهیه میشه. دقت کنین که در تحلیل این قسمت نباید فقط شرایط الان رو بررسی کنیم بلکه مهم ترین نکته در این تحلیل آینده نگریه.

2. بررسی محیط خارجی

محیط داخلی برای شناخت نقاط ضعف و قوت در نظر گرفته میشه. و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE تشکیل میشه.

3. ارائه راهبرد

ماتریسSWOT عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید هایی که در مرحله قبل شناسایی شدن تحلیل و بررسی میکنه و استراتژی متناسب با موقعیت منعکس میکنه. این تحلیل 4 دسته استراتژی WO، WT، SO، ST ایجاد میکنه.

4. طراحی ماتریس SWOT

swot

 • استراتژی های محافظه کارانه(WO): این راهبرد تلاش میکنه علاوه بر اینکه ضعف ها رو کم کنه، بیشترین استفاده از فرصت ها رو داشته باشه. در زمانی که یک سازمان یا کسب و کار میدونه در محیط خارجی فرصت هایی وجود داره که باعث رشد میشه ولی بخاطر ضعف های درون سازمان، نمیتونه از این فرصت ها استفاده کنه، توی این شرایط راهبرد های انطباقی کمک کننده ست.
 • استراتژی های دفاعی(WT): هدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و جلوگیری کردن از به وجود اومدن تهدیدات خارجی هست. در واقع برای کسب و کاری که همزمان هم با تهدیدات خارجی و هم ضعف های درونی مواجه هست، رها شدن از این وضعیت نیاز به ارائه راهکارهای اساسی داره. معمولا تو چنین شرایطی سازمان در وضعیت بحرانی قرار داره و میتونه از روش انحلال، واگذاری کاهش عملیات و پیوستن به شرکت های دیگر از این بحران عبور کنه.
 • استراتژی های تهاجمی(SO): تو این استراتژی، یک سازمان با تکیه بر قوت های داخلی از بیشترین حد فرصت های خارجی استفاده میکنه. به همین دلیل بیشتر سازمان ها تمایل دارن تو این موقعیت قرار بگیرن.
 • استراتژی های رقابتی(ST): در این موقعیت هدف سازمان اینه که روش هایی استفاده بشه تا با استفاده از نقاط قوت داخلی از تاثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری بشه و حتی سعی کنه که تهدیدات رو از بین ببره.

چجوری برای کسب و کارمون ماتریس SWOT داشته باشیم؟

1. هدف تعیین کنین. تو مرحله اول شما باید مشخص کنین که هدفتون از تجزیه و تحلیل SWOT چیه. سوال و هدف مشخص تو ذهنتون داشته باشین.

تعیین هدف

2. تحقیقات انجام بدین. قبل از شروع تجزیه و تحلیل SWOT باید تحقیق کافی انجام بدین. این تحقیقات باعث میشه از وضعیت رقباتون هم آگاه بشین.

انجام تحقیقات

3. نقاط قوت رو مشخص کنین. شناسایی و نوشتن نقاط قوت کسب و کارتون بخش مهمی از ماتریس SWOT هست. مثلا نقاط قوت ارتباط با کارمندان، منابع مالی، ارزش پیشنهادی و… . هر ایده و موضوعی که به عنوان نقاط قوت شناسایی میشه برای ادامه کار خیلی دلگرم کنندست.

مشخص کردن نقاط قوت

4. نقاط ضعف رو مشخص کنین. نقاط ضعف کسب و کارتون رو بنویسین. این نقاط ضعف شامل ناتوانی در آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار جذب مشتری، نارضایتی و کم کاری کارکنان، فاصله زیاد از رقبا و بازار میشن. در ادامه باید این نقاط ضعف رو برطرف کنین و این لیست رو مداوم ارزیابی کنین. ممکنه در طول زمان نقاط ضعف جدیدتری پیدا کنین اما همین که نقاط ضعف قدیمی برطرف شده نشونه پیشرفت کسب و کارتونه.

5. فرصت های بالقوه رو بشناسین. به فرصت هایی که میتونن پیشرفت خوبی به کسب وکارتون بدن فکر کنین. و در نظر بگیرین که آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار فرصت های خارجی با نقاط قوت داخلی متفاوتن. این فرصت ها شامل: برنامه های آموزشی جدید، تنوع بازار و… هستن.

6. تهدید های احتمالی رو بشناسین. عوامل بیرونی که ایجاد مشکل میکنن رو شناسایی کنین. این تهدید ها شامل: بیشتر شدن بیکاری، ثبات نداشتن بازار جهانی و… میشن.

مزایای استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT چیه؟

SWOT یکی از روش های مفید برای هدایت جلسه های استراتژی کسب و کاره. به همه اعضای تیم امکان میده که بتونن در مورد شناخت نقاط ضعف و قوت اظهار نظر کنن. و فرصت ها و تهدید ها رو شناسایی کنن و در آخر برای رسیدن به هدف برنامه ریزی انجام بدن. شرکت میتونه از SWOT برای استراتژی های کلی یک شرکت یا بخش های مختلف مثلا فروش استفاده کنه.

کلام آخر

ماتریس SWOT هم تو حوزه توسعه فردی و هم تو کسب و کار کمکتون میکنه. کمک میکنه که به شناخت نقاط قوت و ضعف و همینطور فرصت ها و تهدید ها برسین. با بررسی کردن این عوامل و برنامه ریزی برای بهبود نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف باعث بهبود عملکرد فردی یا کسب و کاری میشه. امیدواریم که مطالب گفته شده براتون مفید بوده باشه. این مطالب فقط قسمتی از دوره رایگان توسعه مالی بود که میتونید از این لینک، به صورت رایگان ثبت کنید.

برای دریافت مطالب جدید در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام جاوید مقدم عضو شوید.

مطالعه بازار چیست ؟

مطالعه بازار

مطالعه بازار چیست ؟ میتوان این واژه را این گونه مطالعه کرد که تحقیقات بازار یا مطالعه بازار جزء لاینفک تدوین گزارش های امکان سنجی (Feasibility Study) در پروژه‌های صنعتی و خدماتی است، این مطالعات به صورت مستقل از بخش‌های دیگر انجام شده و نتایج، حکایت از آن دارد که آیا در بازار تقاضایی برای خدمت تعریف شده و یا محصول تولیدی وجود دارد یا خیر. با اهمیت یافتن هرچه بیشتر مباحث بازار و بازاریابی، مطالعه بازار گستره بیشتری پیدا کرده است. مفهوم مطالعه بازار، جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل نظام مند داده‌های مرتبط با بازار و فراهم ساختن زمینه تبیین، تشریح و طبقه‌­بندی بازار فعلی و پیش‌بینی بازار آتی طرح مورد بررسی می‌باشد.

مطالعه بازار چیست؟

روش هایی مطالعه بازار چیست یا چگونه است ؟

اجرای یک پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه مورد نیاز، منابع انسانی و تکنولوژی و همچنین مکان­یابی آن، زمانی محقق می­شود که مفاهیم اولیه بازار بعنوان بخشی از فرآیند مطالعات امکان­سنجی با دقت فراوان در زمان مناسب صورت پذیرد؛ زیرا یکی از مهمترین‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران فروش کالا و یا خدمت ارائه شده می‌باشد و روشن است اگر محصول یا خدمتی که برای آن سرمایه‌گذاری می‌شود مورد استقبال قرار نگیرد و به فروش نرسد، آن طرح توجیهی بی‌شک با شکست رو به‌رو خواهد شد. با تهیه مطالعه بازار کارشناسی شده و معتبر، می‌توان تاحد زیادی ریسک انجام پروژه را کاهش داد و به بهترین شکل وضعیت بازار را سنجید و از شکست احتمالی جلوگیری نمود و در زمان مناسب به بازار پاسخ مثبت داد.

مدیران بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه گذاران با تهیه مطالعه بازار، اطلاعاتی دقیق از مشتریان، رقبا و دیگر عوامل محرک در بازار بدست می‌آورند و با شناخت دقیق از وضعیت موجود، فعالیت اقتصادی خود را بهبود می‌بخشند. بهره‌گیری از نتایج این مطالعات می­تواند زمینه لازم را به منظور افزایش بهره‌­وری و خلق ایده­‌های نو برای صاحبان کسب و کار و دیگر فعالان اقتصادی فراهم آورد. بديهي‌ست انجام مطالعات بازار در هر مرحله از عمر سازمان و يا هر مرحله از عمر محصولات، ويژگي و اهميت خاص خود را دارد. در این میان بهره‌جستن از مشاورانی کارآزموده و خبره در زمینه تهیه مطالعات بازار، می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمان کارساز باشد.

تحقیقات و مطالعه بازار چیست در بهین صنعت یاب چگونه است ؟

سرمایه ­‌گذاران نیازمند مشاورانی کاربلد هستند که آنها را از مخاطرات موجود احتمالیِ و همینطور فرصت های موجود در بازار آگاه سازند. فعالیت شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب در این خصوص به اینگونه است که با بررسی وضعیت موجود، تحلیل اطلاعات و ارزیابی یافته‌ها، آینده فعالیت اقتصادی را پیش‌بینی کرده و راهکارهایی موثر به منظور پیشرفت آن مجموعه ارائه می‌دهد که قابل اطمینان بوده و منبعی غنی برای اتخاذ تصمیم‌های جدید خواهد بود. مهمترین خدماتی که “بهین صنعت یاب” در حوزه مطالعات بازار به متقاضیان محترم ارائه می‌دهد در موارد زیر خلاصه می‌شود.

 • اندازه گیری بازار و برررسی وضعیت بازار
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار
 • ارائه راهکارهای موثر جهت رسوخ در بازار
 • انتخاب بازار هدف
 • مطالعات مالی بازار
 • پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت اطلاعات بازار
 • تحقيقات بازار و بررسي وضعيت رقبا
 • بررسی زنجیره تامین و لجستیک
 • تحلیل عرضه و تقاضای طرح مورد مطالعه

واحد مطالعات بازار این شرکت، با بهره گیری از کارشناسان خبره، نیازهای تحلیلی سرمایه ­‌گذاران و صاحبان صنایع جهت سنجش وضعیت بازار را پاسخ داده و فرصت­‌های بهینه سرمایه­‌گذاری را شناسایی و معرفی می‌کند.

شرکت “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع طرح‌ توجیهی جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و همچنین تهیه طرح‌های توجیهی آمادگی خود را اعلام می‌نماید

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی

در راه اندازی یک کسب و کار جدید در زمینه تولید برد الکترونیکی یا توسعه بازار این محصولات نیاز به بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان خود دارید اما روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی چه عواملی را باید مورد بررسی قرار دهند؟

هرگاه قصد راه اندازی یک کارگاه تولیدی محصول الکترونیکی جدید را داشته باشید، اولین پرسش این است که آیا محصول من مشتری خواهد داشت؟ آیا می تواند ظرف مدت کوتاهی به سود آوری برسد؟ روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی روش هایی سیستماتیک جهت پیش بینی بازار محصولات الکترونیک محک زدن میزان موفقیت آینده شماست. در این مقاله به آموزش دو مدل از روش های بازارسنجی برای محصولات الکترونیکی می پردازیم:

 • بازار سنجی محصولات الکترونیکی به کمک روش آنالیز SWOT
 • بازار سنجی محصولات الکترونیکی به کمک روش آنالیز PESTLE

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی (محیط داخلی و خارجی)

آنالیز SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT نخستین بار در سال 1950 توسط دو فارغ التحصیل بازرگانی مدرسه هاروارد پایه ریزی شد اما موفقیت مشهود آن زمانی به چشم آمد که جنرال الکتریک در سال 1980 از آن برای بررسی استراتژیهای GE و افزایش بهره‌وری سازمان خود استفاده کرد.

روش های بازارسنجی جنرال اکتریک

تجزیه و تحلیل SWOT یکی از بهترین روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی است و به دنبال یافتن اطلاعاتی است که منابع و قابلیت های سازمان شما را با محیط رقابتی صنعت برق و الکترونیک تطبیق دهد.

این بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان و تهدیدها و فرصت های بازار را مشخص می کند. هدف از آن آشکار سازی نکات مثبت برای سرمایه گذاری بیشتر روی آنها و نمایان ساختن مشکلات جهت ارائه راهکارهایی برای حل آنها می باشد.

در این بررسی عوامل به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی شامل نقاط قوت و ضعف سازمان و عوامل خارجی شامل تهدیدها و فرصت های موجود در صنعت می‌باشد.

نقاط قوت

شامل ویژگی های مثبت داخل سازمان را می‌باشد(اعم از محسوس یا نامحسوس) و با پرسیدن سوالاتی از قبیل سوالات زیر می‌توانید به نقاط قوت خود پی ببرید.

چه کاری را در سطح عالی انجام می‌دهید؟

چه منابع داخلی در اختیار دارید؟( شامل1- ویژگی های مثبت کارکنان مانند دانش فنی، سابقه، تحصیلات، حسن شهرت و مهارت 2- دارایی های سازمان از قبیل سرمایه، کانال های توزیع، تکنولوژی های برتر و … می باشد.)

چه مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود در صنعت برق و الکترونیک دارا هستید؟

آیا تیم تحقیق و توسعه قوی برای به روز رسانی محصولات الکترونیکی خود مطابق با نیازهای مشتری در اختیار دارید؟

نقاط ضعف

جنبه هایی از کسب و کار شما می باشد که از ارزش ارائه شده توسط شما می کاهد و یک آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار نقطه ضعف رقابتی محسوب می شود.

کدام عوامل توانایی شما برای کسب مزیت رقابتی را کاهش می‌دهد؟

کدام حوزه‌ها برای دستیابی به اهداف و رقابت با قویترین رقبا نیاز به بهبود دارند؟

سازمان شما چه کمبودهایی اعم از تکنولوژی، تخصص و مهارت و … دارد؟

آیا سازمان شما منابع محدودی در اختیار دارد؟

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی swot

فرصت‌ها

عوامل خارجی هستند که به کسب موفقیت کسب و کار شما کمک می‌کنند.

چه فرصت‌هایی در بازار یا محیط شما وجود دارد که می‌توانید از آنها بهره ببرید؟

آیا درک مثبتی از کسب و کار شما وجود دارد؟

آیا اخیرا رشدی در بازار مورد نظر شما اتفاق افتاده است؟

آیا فرصت به صورت مستمر وجود دارد یا گهگاه اتفاق می افتد؟

تهدیدها

شامل عوامل خارجی است که تحت کنترل شما نیستند ولی کسب و کار شما را دچار ریسک می کنند. از آنجایی که شما کنترلی روی این موارد ندارید با یک داشتن یک برنامه ریزی دقیق توانایی مقابله با آنها را پیدا خواهید کرد.

رقبای فعلی یا احتمالی شما چه کسانی هستند؟

چه عواملی می تواند کسب و کار شما را با ریسک مواجه کند که تحت کنترل شما نیستند؟

چه شرایطی ممکن است تلاش های شما را بی فایده سازد؟

آیا تغییری در رفتار مصرف کننده ، اقتصاد، قوانین رخ داده است که فروش شما را کاهش دهد؟

پس از اینکه نتایج حاصل از آنالیز SWOT مشخص و اولویت بندی شد به تدوین استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت برای کسب و کار خود نیاز دارد که در قالب جدول زیر ارائه می شود.

استراتژی های S-O

کدام یک ارز نقاط قوت سازمان برای حداکثر سازی فرصت ها و بهره برداری بهینه از آنها قابل استفاده هستند؟

استراتژی های S-T

چطور می توانید از نقاط قوت سازمان برای حداقل سازی تهدیدها بهره بگیرید؟

استراتژِ های W-O

چطور با استفاده از فرصت های تشخیص داده شده می توان نقاط ضعف را به حداقل رساند؟

چگونه باید نقاط ضعف سازمان را برای مقابله با تهدیدها به حداقل رساند؟

آنالیز PESTLE

آنالیز PESTLE یکی از روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی است که به بررسی محیط بیرونی سازمان می‌پردازد و تمرکز آن روی عوامل کلان صنعت برق و الکترونیک است. اصل اساسی در آن شناسایی فاکتورهای کلیدی غیر قابل کنترل است که ممکن است روی کسب و کار شما تاثیر گذار باشد. در این بررسی محیط را به 6 حوزه‌ی سیاسی (political) ، اقتصادی (economical) ، اجتماعی (social) ، تکنولوژیکی (technological) ، قانونی (legal) و عوامل زیست محیطی (environmental) تقسیم می‌کند.

آنالیز PESTLE یک تصویر کلی از محیط و اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری استراتژیک را به شما خواهد داد. با آگاهی از این عوامل قادر به حداکثرسازی فرصت ها و حداقل سازی تهدیدهای صنعت برق و الکترونیک خواهید بود.

روشهای بازارسنجی محصولات الکترونیکی آنالیز pestel

عوامل سیاسی

عوامل سیاسی تعیین می کند که دولت به چه میزان روی کسب و کار یا صنعت برق و الکترونیک ممکن است اثر گذار باشد و به بررسی فاکتورهای زیر می پردازد.

 • سیاست های مالیاتی
 • سیاست های پولی
 • تعرفه های مالی

عوامل اقتصادی

این عوامل تعیین می‌کنند که عملکرد اقتصاد تا چه میزان به صورت مستقیم شرکت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 • نرخ تورم
 • نرخ بهره
 • نرخ ارز
 • الگوهای رشد اقتصادی

عوامل اجتماعی

این عوامل محیط اجتماعی بازار برق و الکترونیک را مورد مطالعه قرار می دهد و شامل موارد زیر می باشد:

 • گرایش های فرهنگی
 • عوامل جمعیت شناختی
 • تجزیه و تحلیل جمعیت
 • عوامل قومی و مذهبی

عوامل تکنولوژیکی

این عوامل مربوط به نوآوری های تکنولوژیکی است که روی صنعت برق و الکترونیک اثرگذار می باشد.

 • اتوماسیون
 • آگاهی بازار از تکنولوژی های جدید
 • توسعه تکنولوژي‌هاي رقيب
 • تامين مالي تحقيق و پژوهش

عوامل قانونی

این عوامل به بررسی قوانین خاص در یک کشور می پردازند که تجارت و کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهند.

 • قوانین مصرف کننده
 • قوانین کار
 • استانداردهای ایمنی

عوامل زیست محیطیcontact mersa

این عوامل به بررسی تمام مواردی می پردازد که ممکن است روی محیط زیست اثرگذار باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.