چند نکته مهم برای ورود به بورس


بیمه سربازی

بیمه درمان تکمیلی محصولی زیان ده اما جذاب برای بیمه گران

بیمه درمان تکمیلی، محصولی جذاب با مخاطبانی بالا اما زیان‌ده برای شرکت های بیمه ای، افزایش هزینه های درمانی و شکاف عمیق بین هزینه های بیماران و تعهدات سازمان های بیمه‌گر همچون بیمه سلامت و چند نکته مهم برای ورود به بورس تامین اجتماعی،باعث شده تا بسیاری از بیمه گزاران اقدام به تهیه بیمه نامه درمان تکمیلی برای کارکنان خود کنند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری ، بنابرآخرین آمار رسمی، رشته بیمه درمان تکمیلی 18/3 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داده است.

درعین حال، این محصول با ضریب خسارتی 104/7 درصدی بالاترین میزان ضریب خسارت را در بین رشته های بیمه ای دارد.

سهم عمده تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه هم مختص بیمه نامه درمان تکمیلی است؛ یعنی در حدود 93/9 درصد از تعداد کل خسارت های پرداختی صنعت بیمه.!

دراین بین، یکی از مهمترین چالش‌های صنعت بیمه در رشته بیمه درمان تکمیلی، مناقصات بیمه‌گذاران بزرگ است به طوری که بعضی از شرکت های بیمه ای به واسطه آن دچار آسیب های بسیاری شده‌‎اند.

با این وجود، برخی از شرکت های بیمه ای برای شرکت در مناقصات مربوط به بیمه درمان تکمیلی اشتیاقی وصف ناپذیر از خود نشان می‌دهند و حتی دست به نرخ شکنی هایی عجیب هم می‌زنند.

درحقیقت بیمه گران، محصول بیمه درمان تکمیلی را دریچه ای برای نفوذ به پرتفوی بیمه ای یک سازمان می‌بینند و ازاین رهگذر، سعی دارند تا به واسطه بیمه نامه درمان تکمیلی به سایر پرتفوی‌های بیمه گذاران بزرگ دست پیدا کنند.

از همین روی، به نظرمی رسد بیمه نامه درمان تکمیلی فدای سایر رشته‌های بیمه ای می شود که در این راستا، حتی با در نظر نگرفتن اکچوئری مناسب، نرخ های معناداری هم ارایه می شود.

محمد زاهدنیا، ناظر حوزه فنی شرکت بیمه سرمد به چابک آنلاین گفته که اگر روند کاهش نرخ حق بیمه و رقابت های غیرفنی در صنعت بیمه تداوم یابد بدون تردید با عدم تناسب حق بیمه (بهای خطر) در مقابل ریسک های پذیرفته شده، شرکت‌هایی که به‌صورت هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند، دچار آسیب می‌‎شوند.

ازطرفی، شرکت های دولتی هم تنها به دلیل الزامی که برای پوشش درمانی کارکنان خود دارند مناقصاتی برگزار می‌کنند که این مساله خود از موانع فروش صحیح بیمه نامه درمان تکمیلی شده است.

درست یا غلط برخی از بیمه گزاران در مناقصات بیمه ای خود، شرایط غیرفنی را به بیمه گران تحمیل می کنند.

بعضی از شرکت های بیمه گر هم باوجود آگاهی ازتبعات شرایط مدنظر بیمه گزار، بخشی از موارد غیرفنی را که برخلاف اصول فنی بیمه ای است را می‌پذیرند.

به نظر می رسد که بعضی از شرکت های بیمه ای سعی می‌کنند تا کمبودهای خود را در پرتفوی کل، از طریق بیمه نامه درمان جبران کنند و یا تنها به کسب پرتفوی بیشتر فکر می‌کنند.

اما آیا تبعات صدور چنین بیمه نامه های درمان تکمیلی تنها برای شرکت های بیمه ای است؟

مسلما پاسخ خیر است.

چراکه نرخ شکنی‌ها بر روی خدمات سایر شرکت‌های بیمه‌ای هم تاثیرگذار است.

ساده تر اینکه بیمه گران به دلیل ضریب خسارت بالای بیمه درمان تکمیلی مجبور می‌شوند ازبخشی از خدمات خود صرف نظر کنند.

بنابراین در طول سال ،تلاش می‌کنند به سمت مدیریت خسارت ها بروند تا درحد امکان در پایان سال بیمه ای، مبلغ دریافتی بابت حق بیمه با مبلغ پرداختی بابت خسارت همخوانی داشته باشد.

یک کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا برگزاری مناقصه برای درمان تکمیلی کار درستی است یا خیر، به چابک آنلاین گفت: پیش از آنکه به موضوع مناقصات بیمه ای، بیمه گزاران و دامپینگ پرداخته شود باید به معضل دیگری پرداخت، معضلی که ورود وزارت بهداشت و بیمه مرکزی را می طلبد و آن ثابت شدن تعرفه های درمانی است

قاسم سوهانی، بیان کرد: شرکت های بیمه ای در یک مسیری وارد شده اند که بیمارستان ها به خصوص بیمارستان های خصوصی، هرگونه که تمایل دارند قضیه را می‌گردانند و این به ضرر بیماران و شرکت های بیمه است.

این کارشناس صنعت بیمه بابیان اینکه شرکت های بیمه ای قراردادهای درمان را به صورت تجمیعی می‌پذیرند، افزود: شرکت‌های بیمه گر به بیمه‌گزار وعده ارائه خدمات ویژه می‌دهندکه این اشتباه است زیرا نمی‌شود هزینه های این محصول برای شرکت بیمه را برآورد کرد.

به اعتقاد وی، نکته مهم دیگر در محاسبات اکچوئری محصول بیمه درمان این است که تعداد بیمار در کشور بالارفته که خود موضوع محاسبات اکچوئری ویژه ای را می‌‎طلبد.

سوهانی ادامه داد: نکته مهم این است که بیمه گزار بزرگی که نرخ شکنی یک شرکت بیمه در رشته بیمه درمان تکمیلی را تجربه کند این قرار را با همه شرکت‌های بیمه می‌گذارد یعنی قراردادهای خود را به صورت تجمیعی مشروط به کاهش نرخ و یا گرفتن خدمات و شرایط خاص در این رشته می‌گذارد.

این کارشناس صنعت بیمه معتقداست که بهترین راهکار این است که بیمه مرکزی، شرکت های بیمه و سندیکای بیمه گران ورود پیدا کنند و با هماهنگی وزارت بهداشت تدبیری اندیشیده شود که موضوع به صورت ریشه ای حل شود.

ناگفته نماند که در اواخر شهریور ماه سال 99 دستورالعمل شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای با اجماع اعضا در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران تصویب شد،هر چند که به نظر می رسدکه موفقیت مورد نظر اتفاق نیفتاد.

"سید محمد کریمی"، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران هم به چابک آنلاین گفته که در دستورالعمل هماهنگ شده در شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت‌های بیمه رعایت چند مساله توسط شرکت‌ها تصویب شد که یکی از آنها رعایت نرخ فنی و سامان دادن به مناقصات بود اما متاسفانه برخی از شرکت‌های بیمه آن را رعایت نکردند.!

به نظرمی رسد که تا اکنون و با همه این موارد، بیمه مرکزی نتوانسته به عنوان ناظر صنعت بیمه جلوی نرخ شکنی شرکت های بیمه ای را بگیرد.

اما سوال اصلی اینجاست که آیا با توجه به زیان سنگین رشته بیمه درمان تکمیلی برای شرکت های بیمه اساسا برگزاری مناقصه در این رشته درست است یا غلط؟

نحوه خرید بیمه سربازی و اضافه کردن آن به سوابق تامین اجتماعی در سال 1401

نحوه خرید بیمه سربازی و اضافه کردن آن به سوابق تامین اجتماعی در سال 1401

بیمه سربازی

بیمه سربازی برای تمام مردانی که مشغول به سربازی بوده‌اند در نظر گرفته شده است. با توجه به قانون کشور تمام مردان باید 24 ماه خدمت سربازی داشته باشند.

البته که برخی از افراد هم با توجه به شرایط خاصی ممکن است از خدمت سربازی معاف شوند. به طور کلی تمام افرادی که به خدمت سربازی می‌روند می‌توانند از یکسری شرایط بیمه تامین اجتماعی هم استفاده کنند. بدین گونه که اگر خدمت به اتمام برسد می‌توان بیمه سربازی را به سابقه بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد. همچنین برای اینکه بتوان بیمه نامه سربازی را خریداری کرد به یکسری مدارک نیاز است. در این مطلب سعی داریم درباره اهمیت بیمه سربازی و شرایط آن توضیحاتی ارائه کنیم با ما تا انتهای متن همراه باشید.

بیمه سربازی چیست؟

افراد زیادی هستند که بعد از اتمام سربازی اهداف مختلفی دارند برخی قصد ازدواج یا مهاجرت دارند و برخی دیگر تمایل دارند که در سازمان‌های دولتی و خصوصی فعالیت کنند. برای افرادی که تمایل دارند در شرکت‌ها مشغول به کار شوند می‌دانند که با توجه به قانون سازمان بیمه تامین اجتماعی باید برای بهره‌مندی از سابقه بیمه حق بیمه پرداخت کنند. همچنین داشتن بیمه سربازی به عنوان 2 سال سابقه تلقی شده و می‌تواند به مجموع سوابق بیمه تامین اجتماعی اضافه شود.

البته که با در نظر گرفتن یک سری شرایط می‌توان به ازای گذراندن هر یک سال خدمت یک سال سابقه به بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد.

خرید بیمه سربازی

خرید بیمه سربازی

خرید بیمه سربازی در سال 1401 چه شرایطی دارد؟

خرید بیمه سربازی در سال 1401 شرایط آسانی دارد و برای اینکه بتوان بیمه سربازی را به عنوان سابقه بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد باید شرایط مختلفی را در نظر گرفت. شاید از خود بپرسید که چه کسانی مشمول بیمه سربازی در سال 1401 هستند ؟ سازمان وظیفه عمومی و سازمان تامین اجتماعی برای خرید بیمه سربازی دو شرط زیر را تعیین کرده‌اند:

 1. فرد می‌بایست حداقل ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه و کارت پایان خدمت داشته باشد. اگر فردی سابقه نداشته باشد، نمی‌تواند سابقه بیمه مربوط به خدمت مقدس سربازی را خریداری کند. همچنین کارت پایان خدمت برای افراد زیر ۵۰ سال باید به صورت الکترونیکی باشد.
 2. چنانچه فردی درخواست مبنی بر خرید بیمه خدمت باشد، می‌بایست تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشید.

در صورتی که یکی از شرایط گفته شده را نداشته باشید نمی‌توانید برای خرید بیمه سربازی خود اقدام کنید. همچنین برای اضافه کردن بیمه سربازی به سابقه تامین اجتماعی خود نیازی نیست که هر دو شرط را داشته باشید و می‌توانید اضافه کردن این سابقه بیمه‌ای را به زمان دیگری موکول کنید تا یکی از شرایط گفته شده برای شما صدق کند.

چه مدارکی برای خرید بیمه سربازی در سال 1401 لازم است؟

علاوه بر دو شرط گفته شده برای خرید بیمه سربازی، باید هنگام خرید این بیمه مدارکی را هم همراه داشت تا در زمان کوتاهی بیمه سربازی به سابقه بیمه تامین اجتماعی اضافه شود. تعدادی از مهم‌ترین مدارک عبارتند از:

 • اصل و کپی کارت ملی
 • به همراه داشت تاییدیه از یگان خدمتی
 • اصل شناسنامه به همراه کپی از تمامی‌صفحات آن
 • کپی و اصل کارت پایان خدمت

برای بهره‌مندی از خدمات و خرید بیمه نامه باید به سازمان بیمه تامین اجتماعی مراجعه کرد و با پر کردن فرم مربوطه و تحویل مدارک گفته شده، روند خرید بیمه سربازی انجام شود.

نکاتی برای خرید بیمه سربازی در سال 1401

هنگامی ‌که برای خرید بیمه سربازی اقدام می‌کنید. نکات مهمی‌ وجود دارد که باید به آن توجه داشت. برخی از این نکات مهم که باید آن‌ها را رعایت کرد به شرح زیر است:

 • هنگامی‌ که برای پرداخت بیمه به صورت نقدی اقدام می‌کنید، پس از محاسبه میزان بیمه تنها تا پایان ماه فرصت دارید.
 • در صورتی که با توجه به هر دلیلی تمایل نداشتید که حق بیمه خود را پرداخت کنید، برای پرداخت آن می‌توانید در زمان‌های دیگر از فرمول پرداخت حق بیمه (در ادامه توضیح خواهیم داد) مجدد میزان حق بیمه را محاسبه کنید.
 • اگر تمایل دارید که بیمه خود را به صورت قسطی پرداخت کنید، مدت زمان قسط نباید بیشتر از 12 ماه طول بکشد.
 • همچنین اگر جز افرادی هستید که بیمه خود را به صورت قسطی تهیه می‌کنند، باید تمام قسط‌ها را در موعد مقرر پرداخت کنید.

استفاده از بیمه سربازی

استفاده از بیمه سربازی

قیمت بیمه سربازی در سال 1401 چقدر است؟

هر بیمه نامه‌ای با توجه به میزان ریسک یا حتی شرایط قانونی دیگر قیمتی دارد که باید آن را پرداخت کرد. سوالی که برای بسیاری از افراد ایجاد می‌شود این است که هزینه این بیمه نامه را چقدر است و از چه طریقی می‌توان آن را محاسبه کرد؟

قیمت خرید بیمه سربازی با توجه به آیین نامه‌ای که از سمت قانون گذار ابلاغ شده مطابق با یک فرمول خاص محاسبه خواهد شد. با توجه به اینکه نمی‌توان یک قیمت مشخص برای این بیمه در نظر گرفت و باید فرمول آن را بدانید تا در زمان کوتاهی خودتان به محاسبه قیمت آن بپردازید. فرمول محاسبه قیمت بیمه خدمت سربازی به شرح زیر است:

میزان حق بیمه = (نرخ) ۳۰% * مدت زمان خدمت * میانگین حقوق دو سال آخر کاری داوطلب

نکته مهم این است که تنها 7 درصد از مبلغ بیمه را باید بیمه‌گزار پرداخت کند و مابقی بر عهده دولت خواهد بود.

چگونگی مشاهده سوابق و خرید بیمه سربازی

برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی خدمت سربازی باید مراحل مختلفی را طی کرد. این مراحل به شرح زیر است:

 • ابتدا به آدرس eservices.tamin.ir سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و ثبت نام کنید. اگر شما هم جزو افرادی هستید که از قبل در سایت سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کرده نیازی به نام نویسی ندارید و کافی است که با وارد کردن کد ملی و نام کاربری به سایت ورود داشته باشد.
 • برای مشاهده سوابق بیمه در قدم اول باید اطلاعات مورد نیاز مانند: کدملی، اپراتور و شماره تلفن همراه را وارد کنید و کد شناسه ارسالی به تلفن همراه خود را در کادر موجود وارد کنید.

نکته: در کل می‌توانید برای ورود به سامانه سوابق بیمه تامین اجتماعی از کد ملی خود استفاده کنید.

سخن آخر

می‌دانیم که دوران خدمت سربازی می‌تواند با مشکلات و دغدغه‌هایی برای آینده سپری شود. اما با توجه به قانون کشور تمام افرادی که به خدمت سربازی مشغول هستند، بیمه تعلق می‌گیرد که بعد از پایان دوران خدمت و مدت 24 ماه می‌توان این بیمه را به سابقه بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد. هچنین برخی خرید بیمه سربازی هم جزو دغدغه‌های خود می‌دانند که ما در این مطلب سعی کردیم اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. نکته مهم دیگر این است که پیشنهاد می‌دهیم برای خرید بیمه سربازی هرچه سریع‌تر اقدام کنید تا به سوابق بیمه‌ای شما 2 سال اضافه شود. نکته قابل توجه‌ای که در آخر به آن اشاره می‌کنیم این است که اگر قسط خود را دیر پرداخت کرده‌اید، مبلغ همان قسط را باید مطابق با حق بیمه روز پرداخت کنید و اگر در پرداخت حق بیمه متعهد شده خود کوتاهی کنید هر گونه مسئولیت بر عهده خودتان خواهد بود و سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه مسئولیتی را قبول نخواهد کرد.

بازار به کدام سمت می‌رود؟

متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.

بازار به کدام سمت می‌رود؟

به گزارش مُنیبان؛ شرایط نابسامان و بلاتکلیفی در اقتصاد، این روزها خود را در معاملات بازار سهام نشان می‌دهد. روز گذشته و در دومین روز آبان ماه، شاخص کل بورس با ریزش سنگین بیش از 19 هزار واحدی روبرو شد. این ریزش سنگین به معنای از دست دادن ابر کانال 1.3 میلیون واحدی است. به عبارتی با گذشت نزدیک به یک‌سال‌ونیم از آغاز به کار دولت سیزدهم، سطح شاخص بورس به میانه اسفندماه سال گذشته بازگشته است.

البته از دست دادن کانال 1.3 میلیون واحدی در روز اول آبان رخ داد و حالا این شرایط به نوعی تعمیق شده است. اول آبان ماه نیز شاخص کل بورس نزدیک به 1 درصد افت کرد. اما افت دیروز شاخص بورس سنگین‌تر و در سطح نزدیک به 1.5 درصد بود.

شاخص کل بورس تهران آخرین بار در اواسط اسفندماه سال گذشته، از مرز ۱.۲ میلیون واحدی فاصله گرفت و در عرض دو ماه موفق شد با رشد بیش از ۲۰ درصدی، سهامداران را نسبت به تداوم حضور در بازار سرمایه امیدوار کرد. اما پس از ابرکانال ۱.۶ میلیون واحدی، روند نزولی شاخص هم آغاز شد و حالا ۱۵۹ روز می‌گذرد و شاخص کل سهام در این بازه زمانی بیش از ۱۹ درصد افت کرده و سهامداران روزانه زیان مرکب ۰.۲ درصدی را متحمل شده‌اند و کانال‌ها نیز یکی پس از دیگری از دست می‌روند.

باید توجه داشت که همزمان با تداوم افت قیمت‌ سهام در بورس تهران، شرایط برای خروج سهامداران خُرد نیز بیشتر فراهم می‌شود. اول آبان‌ماه، سهامداران حقیقی، خالص فروش ۱۸۳ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند و دیروز هم 277 میلیارد تومان سهام حقیقی از بازار خارج شد. در روزی که صف «عرضه» از «تقاضا» در همان دقایق اولیه بازار بیشتر شد و به خوبی مشخص بود که سهامداران آمده‌اند تا جلوی «زیان بیشتر» را بگیرند.

خروج سرمایه‌ها، برای هفدهمین روز متوالی رخ داده است. پیش از این، «اعتماد» در گزارشی عنوان کرد که «در فاصله سیزدهم تا بیست و چهارم مهرماه، 3.3 هزار میلیارد تومان سرمایه خُرد از بورس «فرار» کرده و به بازارهای دیگر سرازیر شده است. در عین حال، طی نیمه اول امسال نیز، 24 هزار و 123 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. یعنی روزانه و به‌طور میانگین 200 میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار خروج کرده است. این سرمایه‌ها با هجوم به بازارهای دارایی، اثر هولناکی بر تورم و گرانی خواهند داشت و مشخص نیست که چرا برنامه‌های حمایتی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم برای توقف روند خروج سرمایه از بورس تاکنون نتیجه‌ای نداده است.

البته باید توجه داشت که بیش از 800 روز از لمس کانال 2.1 میلیون واحدی شاخص کل می‌گذرد و از آن زمان تاکنون، روند رو به رشد بورس پایدار نمانده است. از ابتدای شروع ریزش شاخص بورس در سال 99 (تقریبا اواخر مردادماه 99) تاکنون، مجموع خالص فروش حقیقی‌ها تاکنون ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است.

بازار به کدام سمت می‌رود؟

ریزش چند نکته مهم برای ورود به بورس سنگین روز گذشته تحت‌تاثیر نمادهای گروه فلزات اساسی بود. گروهی که طبق گزارش انجمن فولاد ایران در نیمه نخست سال با افت صادرات مواجه شده است. از سوی دیگر خبر عوارض و مالیات جدید برای محصولات خام فولادی و نفتی برای افت بازار بی‌تاثیر نبود و مسیر شاخص را منفی کرد. تحلیلگران بازار می‌گویند اگر روند فعلی تا قدری ادامه پیدا کند که شاخص کل به محدوده یک میلیون و 250 هزار واحدی ورود کند، بحران فعلی برای بورس شدید‌تر خواهد شد.

اما نگاه برخی دیگر نیز یک فرایند 4 مرحله‌ای را به تصویر می‌کشد: مرحله اول، قیمت‌های بالا و خروج سهامدارانی است که سود خود را از این قیمت‌ها برده‌اند و حال پول خود را به بازاری دیگر می‌برند. در اواخر سال 99 این اتفاق در بازار سرمایه رخ داد و بسیاری از سهامداران با این نگاه از بازار خارج شدند. مرحله دوم زمانی است که قیمت‌ها به‌شدت افت می‌کنند و موجب وحشت سرمایه‌گذاران می‌شوند. مرحله سوم، با ورود سفته بازان همراه است و عمدتا بازار به روال افزایشی باز می‌گردد اما حباب قیمت‌ها، همچنان وجود دارد. مرحله آخر جایی است که از شتاب کاهش قیمت‌ها کاسته می‌شود و اگر سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که فضا برای حضور در بازار فراهم است؛ به بازار برمی‌گردند. البته در دو سال گذشته، فراز و فرود قیمت‌ها و شاخص‌ها به گونه‌ای بوده که به کاهش رمق خریداران، افزایش تردید سرمایه‌گذاران و در نهایت غلبه فروشندگان برای شکل‌گیری یک موج اصلاحی انجامیده است. هیچ‌یک از سازوکارهای اصلاحی بازار نیز که توسط سازمان بورس یا در مقیاس بالاتر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به کار گرفته شده جواب نداده است. چرا که سابقه ناخوشایند زیانی که بیش از دو سال است طول کشیده، موجب شکل‌گیری نوعی ضعف و تردید در فعالان بازار می‌شود که به‌صورت یک چرخه تکرارشونده مانع از تبدیل ریز موج‌های صعودی به رونق پایدار می‌شود. در چنین شرایطی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ضعف پول در بازار باعث شده تا محرک‌های بنیادی نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نگیرد.

رییس بورس: استعفا نداده‌ام

در همین حال، در فضای ابهام‌آلود بازار، اخباری مبنی بر استعفای رییس سازمان بورس منتشر شد که مجید عشقی آنها را تکذیب کرد. او گفت که «برداشته شدن مسوولیت از دوش افراد سخت نیست، اما خبر استعفایم واقعیت ندارد و قطعا تا آخرین لحظه پای مسوولیت خود ایستاده‌ام. با توجه به شرایط حاکم در بازار سرمایه، داشتن مسوولیت در سازمان بورس امری دشوار است.»

این در حالی است که یکسال پیش، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های خود را به مجلس ارایه می‌کرد تا بتواند وزیر شود. او در برنامه‌های خود، نگاهی ویژه نیز به مقوله بازار سرمایه داشت. او در مجلس «وعده ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد» داده و گفته بود: «برای سهامداران خرد تجربه چند نکته مهم برای ورود به بورس مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک‌کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه‌واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم.» وی در بخش دفاع از برنامه‌های بورسی خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار عنوان کرد.

چند نکته مهم برای ورود به بورس

با توجه به مصوبه شورای آموزش خانه کارگر، از این پس امکان استفاده از کدعضویت پدر، مادر، همسر و یا فرزند جهت ورود به حساب کاربری و یا ثبت نام وجود ندارد.

جهت ثبت نام در کلاس های رایگان خانه کارگر هر دانش پژوه، شخصا باید کد هواداری یا عضویت داشته باشد، در صورتی که خودتان بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستید، از طریق لینک زیر می توانید اقدام به عضویت اینترنتی نمایید: کلیک کنید

در صورتی که بیمه شده اصلی تامین اجتماعی نمی باشید از طریق لینک زیر می توانید هوادار خانه کارگر شوید: کلیک کنید

راهنمای عضویت و هواداری اینترنتی: کلیک کنید

نکته مهم: در صورتی که تحت تکفل بوده و از کلاس ها استفاده نموده اید در هنگام هوادار شدن، گزینه تحت تکفل را بزنید تا تنها هزینه پست کارت برایتان محاسبه شود

با توجه به شیوع ویروس کرونا، فقط به صورت اینترنتی امکان عضویت و هواداری وجود دارد.

23 تیر 1397 دریافت لیست کلاسها و سایر خدمات از طریق کانال خانه کارگر

با عضویت در کانال خانه کارگر آخرین اخبار و خدمات خانه کارگر را در لحظه دریافت نمایید https://telegram.me/khanehkargar مطالعه بیشتر

4 دی 1396 دانلود راهنمای دریافت مدارک پایان دوره

راهنمای دریافت مدارک پایان دوره مطالعه بیشتر

30 مهر 1396 اطلاعیه جدید دریافت مدارک به صورت غیرحضوری

اطلاعیه دریافت مدارک دریافت مدرک از تاریخ اول آبان 1396 فقط بصورت اینترنتی خواهد بود. جهت دریافت مدرک پایان دوره آموزشی از. مطالعه بیشتر

26 مرداد 1396 اطلاعیه مهم مربوط به آیین نامه انضباطی

از تاریخ 30 تیر 96 دانش پژوهان خانم ملزم به رعایت پوشش مقنعه می باشند و در صورت عدم رعایت. مطالعه بیشتر

نکات مهم در راه اندازی فروشگاه اینترنتی

طراحی فروشگاه اینترنتی باعث پیشرفت کسب و کارتان خواهد شد. اما به شرطی که این طراحی عالی و کامل باشد.

نکات مهم در راه اندازی فروشگاه اینترنتی

-->

نجم الدین شریعتی سنگ مزارش را سفارش داد | حال بد نجم الدین شریعتی اشک همه را درآورد

گریه های بی امان و ضجه زنی شیلا خداداد در بهشت زهرا

همسر امیر جعفری به سیم آخر زد | عصبانیت ریما رامین فر از رقص امیر جعفری جلوی زنان

تصاویر جگرسوز از فوت شدگان حادثه تروریستی حرم شاهچراغ | مردم ایران داغدار شدند

افتتاح سالن زیبایی سحر دولتشاهی | سحر دولتشاهی آرایشگر شد

قانون اول: ابتدا وب‌سایت، بعد فروشگاه

آنچه درباره اهمیت وب‌سایت و ساخت طراحی سایت فروشگاهی شنیده‌اید کاملا درست است و اگر قصد دارید کسب و کار خود را راه‌اندازی کنید، قانون اول این است که قبل از فروشگاه فیزیکی، حتما وب‌سایت خود را ایجاد کنید. دلیل آن هم واضح و مشخص است؛ طبق آمار و ارقام بیش از 90 درصد افراد قبل از خرید محصول و یا درخواست خدمات درباره آن جستجویی را آغاز می‌کنند. بنابراین در صورتی که اقدام به طراحی سایت فروشگاه اینترنتی خود نکردید، حجم زیادی از کاربران و مشتریان خود را از دست خواهید داد.

بنا بر گفته سایت متاوبز : با ایجاد وب‌سایت ، توسط جامعه و افراد بیشتری دیده خواهید شد. در ضمن ویژگی‌های فوق‌العاده دیگری را نیز در اختیار خواهید داشت که باعث پیشرفت سریع کسب و کار شما خواهد شد. از سوی دیگر با اینکه مردم ترجیح می‌دهند به صورت آنلاین خرید کنند، اما آنها از هر فروشگاهی هم خرید نمی‌کنند. بنابراین باید نکات مهم و ویژگی‌های حیاتی را برای فروشگاه خود در نظر بگیرید.

نکات مهم در طراحی و ساخت یک سایت موفق

در ادامه چندین نکته مهم در فروشگاه اینترنتی و شیوه طراحی آن آمده است. برای توسعه کسب و کار خود تا پایان با گروه متاوبز همراه باشید و ویترین فروشگاه خود را زیباتر جلوه دهید.

به توضیحات محصول، بیش از خود محصول اهمیت دهید

مهم نیست که چه محصولی ارائه می‌دهید. یا اینکه محصول شما چه ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای داشته باشد. تا زمانی که اطلاعات مناسبی ارائه ندهید، مشتریان شما درباره ویژگی‌های آن اطلاعاتی کسب نخواهند کرد. اطلاعات دقیق و کامل باعث می‌شود که مشتری آگاهانه تصمیم بگیرند که این خود باعث تقویت ارتباط شما با کاربران و مشتریان خواهد شد. نکته مهم دیگری که در کنار توضیحات محصول باید به آن اهمیت دهید، گالری عکس است. چندین عکس از نمای مختلف و باکیفیت به توضیحات اضافه کنید، تا کاربر همه چیز را درباره محصول بداند.

نکته دوم در طراحی فروشگاه اینترنتی، به کاربران اجازه شخصی‌سازی محصول را بدهید

نکته مهم دیگر در طراحی فروشگاه اینترنتی این است که اجازه شخصی‌سازی را به کاربران خود بدهید. با افزودن گزینه رنگ، تغییر و یا افزودن طرح و یا موارد دیگر می‌توانید به کاربر، حق انتخاب بیشتری دهید. از سوی دیگر خود امکان شخصی‌سازی به عنوان یک نکته مهم برای افزایش فروش محصولات است و کاربران را متقاعد می‌کند که از فروشگاه شما خرید کنند.

1

برای مثال اگر فروشگاه اینترنتی لوازم‌التحریر دارید می‌توانید امکان چاپ عکس شخصی بر روی جلد را به لیست خدمات خود اضافه کنید.

طراحی فروشگاه اینترنتی، سایر محصولات خود را تبلیغ کنید

ویژگی Cross-selling یا فروش مکمل (جانبی) به این معنی است که محصولات مرتبط را نیز به کاربر معرفی کنید. می‌توان با استفاده از سابقه خرید مشتری و یا سبد خرید، محصولات مرتبط را با تخفیف مناسب به او پیشنهاد داد. برای مثال کاربری مانند علی اقدام به خرید محصولات مراقبت از پوست و کاربری به نام احمد نیز اقدام به خرید محصولات مراقبت از مو نموده است. می‌توانید این دو کاربر را در یک دسته قرار دهید و محصولات برتر آرایشی خود را برای آنها ارسال کنید.

البته در طراحی سایت فروشگاهی، اکنون پیشنهاد دهنده بودن خود یک ویژگی مهم است و وجود الگوریتم مناسب، حتی باعث افزایش فروش شما خواهد شد.

نکته دیگر این است که از ترفند کمترین و بیشترین هم استفاده کنید. محصولاتی که فروش کمتری داشتند را زیر صفحات محصول پرفروش خود اضافه کنید. حتما به فروش آنها کمک خواهد کرد.

طرح‌های تخفیفی را در طراحی فروشگاه اینترنتی اضافه کنید

طرح‌های تخفیفی با استراتژی مناسب به معنی یک در برابر 10 است حتی با اینکه ممکن است فکر کنید این طرح‌های تخفیفی اصلا به نفع شما نیست. اما حقیقت این است که وفاداری مشتری بسیار بیشتر ارزش دارد. پاداش، کدهای تخفیف، کدهای جایزه، روزهای حراج و یا هر فعالیت دیگری باعث افزایش میزان فروش محصولات شما خواهد شد. اما باید قبل از اجرا حتما درباره استراتژی آن اطلاعات کامل را جمع‌آوری کنید.

نکته مهم در این تکنیک و طراحی فروشگاهی این است که می‌توانید اجناس موجود در انبار خود و یا سایر فروشگاه‌ها را نیز عرضه کنید. با فروش آنها فروش خود را افزایش دادید و در صورتی که فروش آنها ناموفق بود، درباره استراتژی بازاریابی خود اطلاعات بیشتری کسب کردید.

2

شبکه‌های اجتماعی نکته مهم در فروشگاه اینترنتی

شبکه‌های اجتماعی کلیک سه امتیازی در طراحی سایت فروشگاهی هستند

بازاریابی اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، کلیک سه امتیازی در طراحی فروشگاه اینترنتی است. با توجه به این واقعیت که کاربران بیشتر از هر زمان دیگری وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، حضور در این شبکه‌ها باعث افزایش میزان فروش محصولات شما خواهد شد. مشتریان معمولا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول و بحث‌ و گفت و گو با شما ارتباط می‌گیرند. با اینکه تعامل و مدیریت شبکه‌های اجتماعی نکات ویژه خود را دارد؛ اما تا زمانی که وب‌سایت شما به شایستگی با صفحه مناسب محصول از کاربران استقبال نکند، نمی‌توانید میزان فروش محصولات خود را افزایش دهید. پس بدانید برای چه چیزی تبلیغ می‌کنید و قبل از تبلیغ نیز بستر مناسب فروش را ایجاد کنید.

روش‌های مختلف پرداخت را اضافه کنید

کاربران هنگامی که روش ترجیحی پرداخت خود را در لیست شما مشاهده نکنند، محصول را در سبد خرید رها می‌کنند. پس ضروری است که روش‌های مختلف پرداخت را اضافه کنید تا کاربران را به خرید محصولات ترغیب کنید. در ضمن ایجاد پلتفرم امن پرداخت و بالا بردن امنیت سایت یکی دیگر از ویژگی‌های مهمی است که باید به آن در مرحله پرداخت اهمیت دهید.

رابطه متقابل امنیت در تحویل بسته و طراحی فروشگاه اینترنتی

با اینکه ممکن است نکته مهمی به نظر نرسد، اما امنیت در تامین بسته باعث موفقیت در طراحی سایت فروشگاهی خواهد شد. می‌توانید با شرکت‌های فعال و معروف در حوزه پیک همکاری داشته باشید، تا علاوه بر تبلیغ شیوه ارسال محصول، امنیت بسته‌های ارسالی را نیز تضمین کنید. در واقع هر هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید در راستای اعتماد سازی است. حتی با وجود اینکه هزینه ارسال کالا رایگان است.

سرعت و مکان ذخیره‌سازی، موارد مهم قبل از ایجاد و طراحی فروشگاه اینترنتی

از موارد مهمی که حتی قبل از طراحی فروشگاه اینترنتی باید درباره آنها اطلاعات مناسب کسب کنید، سرعت و مکان ذخیره‌سازی است. اگر وب‌سایت شما کند باشد و در زمان مناسب بارگذاری نشود، شک نکنید که حجم زیادی از کاربران خود را از دست خواهید داد. از سوی دیگر برای فروشگاه اینترنتی به محل ذخیره‌سازی مناسب نیاز دارید. حتی اگر فروشگاه شما کوچک باشد، به سرعت پیشرفت خواهید کرد و به حجم اضافی نیاز خواهید داشت.

3

دیگر نکته مهم در فروشگاه اینترنتی، میزبانی یا hosting است. با انتخاب شیوه میزبانی مناسب، علاوه بر افزایش سرعت بارگذاری سایت https://metawebz.org/pagespeed/ حتی می‌توانید زمان از کار افتادگی وب‌سایت را نیز کاهش دهید. در واقع همه چیز به انتخاب‌های شما وابسته است.

لطفا خاص باشید

ویژگی مهم دیگر در طراحی سایت فروشگاهی خاص بودن است. لطفا از قالب‌های آماده رایگان استفاده نکنید. قالب‌هایی که توسط حجم زیادی از کاربران استفاده می‌شوند. یا قالب خود را توسعه دهید یا اینکه از شرکت‌های فعال در این حوزه کمک بگیرید.

نکته دیگر این است که با طراحی اصولی حتی می‌توانید از ابزار بیشتری نیز کمک بگیرید و امکان ادغام ابزار مختلف نیز وجود خواهد داشت.

فروشگاه شما باید واکنش‌گرا باشد و نظرات کاربران را نیز نمایش دهد

دیگر نکته مهم در فروشگاه اینترنتی واکنش‌گرا یا به اصطلاح موبایل دوست است. یعنی همانگونه که محتوا را در نمایشگرهای بزرگ نمایش می‌دهید، در نمایشگرهای کوچک مانند موبایل نیز به همان میزان خوب باشد. این کار به دلیل افزایش میزان استفاده و خرید کاربران با استفاده از گوشی موبایل است.

4

نکته دیگر این است که اضافه کردن نظرات کاربران خود تبلیغی برای کسب و کار شما است. با اضافه کردن نظرات و یا میانگین ستاره‌ها کاربران را از اصالت خود آگاه کنید.

نکات دیگر مانند اهمیت دادن به سئو و همچنین نمایش گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مرتب علاوه بر افزایش میزان فروش و موفقیت در طراحی فروشگاه اینترنتی، میزان اثربخشی استراتژی بازاریابی را نیز به شما اعلام خواهند کرد.

نکته آخر و نتیجه گیری: طراحی فروشگاه اینترنتی اقدام آخر است

حقیقت این است که طراحی فروشگاهی شما آخرین اقدام است و همکاری با شرکت توسعه وب‌سایت، اولین و مهمترین اقدامی است که باید انجام دهید. طبق تحقیقات انجام شده، کاربر 3 ثانیه پس از ورود به وب‌سایت تصمیم می‌گیرد بماند یا آنجا را ترک کند. ارزش گروه متاوبز نیز در طراحی و نمایش دلنشین این سه ثانیه مشخص خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر،میتوانید به سایت متاوبز مراجعه نمائید تا مشاوران طراح متاوبز شما را در این امر ، راهنمایی نمایند .

منبع : متاوب | MetaWebZ | https://metawebz.org

نمونه ای از سایت فروشگاهی توسط متاوبز - فروشگاه ترافیک کالا می باشد که میتوانید آن را مشاهده نمائید .

*مطلب فوق رپورتاژآگهی بوده و سایت شمانیوز هیچ مسئولیتی بابت نشر آن ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.