تعیین حجم با روش درصد ثابت


تغییر مدل محاسبه اینترنت ثابت/ محاسبه سرعت به جای حجم

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تغییر مدل محاسبه اینترنت ADSL خبر داد و گفت: از این پس بجای محاسبه حجم مصرفی اینترنتی، سرعت ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

صادق عباسی شاهکوه امروز در همایش راه اندازی مرکز تبادل محتوای اینترنتی (CDN) با اشاره به تغییر روش محاسبه اینترنت حجمی برای سرویس های ADSL و وای فای گفت: با توجه به اینکه در نورم جهانی نیز ارائه اینترنت حجمی مرسوم نیست، از این پس محاسبه اینترنت به صورت سرعت خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که ارائه اینترنت موبایل را همچنان به صورت حجمی و مطابق با استاندارد سایر کشورها محاسبه خواهیم کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تعرفه گذاری جدید خدمات اینترنت مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات گفت: در این مصوبه روش غیرحجمی محاسبه اینترنت تعیین شده است که این روش، گامی مثبت در ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به کاربران خواهد بود.

شاهکوه با بیان اینکه با اجرای نحوه جدید تعرفه‌گذاری اینترنت، محتوای بیشتر بدون محدودیت در حجم دانلود در اختیار مشترکان قرار می گیرد که با توجه به رواج سرویس های ویدئویی این تصمیم می تواند کارساز باشد.

به گفته وی، شرکت های ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت موظف شدند ظرف ۶ ماه آینده و تا اسفند ماه محاسبه ترافیک داخلی اینترنت و ترافیک خارجی را برای کاربران نهایی تفکیک کنند. به این ترتیب مشخص خواهد شد چه میزان از استفاده کاربران از سایت های داخلی و چه میزان از سایت های خارجی خواهد بود.

معاون رگولاتوری رویکرد این سازمان را در تغییر تعرفه خدمات اینترنت، کاهش نرخ دسترسی کاربران به سرویس اینترنت، استفاده از اینترنت بر مبنای مصرف مشترکان، افزایش کیفیت ترافیک داخلی و رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.

آزمایشگاه مکانیک خاک

در اين آزمايشگاه فعاليت های آموزشی جهت دانشجويان كارشناسی و فعاليتهای پژوهشی و تحقيقاتی جهت دانشجويان كارشناسی‌ارشد و دكتری صورت می‌گيرد. تجهیزات آزمایشگاه شامل دستگاههای سه‌محوری، تك‌محوری، برش مستقيم و دستگاه CBR می‌باشد. برخی آزمایش های قابل انجام در این مجموعه به شرح زیر است،

آزمایش های قابل انجام

آزمایش تعيين درصد رطوبت خاك (Water Content Determination)

استاندارد: ASTM D 2216-90 - AASHTO T 265-81

توضیح: در این آزمایش رطوبت خاك به صورت درصدي از وزن خشك آن بيان‌ مي‌شود و هدف از آن، تعيين درصد وزني رطوبت در خاك نسبت به دانه‌هاي خشك مي‌باشد

آزمایش تعیین حد روانی (Liquid limit)

استاندارد: AASHTO 84,90-81 - ASTM D 4318-87

توضیح: این آزمایش قابل استفاده در طبقه ‌بندي خاك هاي ريزدانه رسي و قضاوت در مورد كاربرد آنها است و هدف از آن، تعيين درصد رطوبتي است كه در آن مخلوط آب و خاك از حالت خميري به حالت مايع در مي‌آيد.

حد خميری (Plastic Limit)

استاندارد: AASH TO T89,90-81 - ASTM D 89,90-81

توضیح: این آزمایش قابل استفاده براي طبقه‌بندي خاك‌هاي ريزدانه رسي و قضاوت در مورد كاربرد آنها بوده و تعیین حجم با روش درصد ثابت هدف از آن، تعيين حداقل درصد رطوبتي است كه در آن خاك به صورت خميري شكل‌ پذير در مي‌آيد.

حد انقباض (Shrinkage Limit)

استاندارد: AASHTO T 92-81 - ASTM D 427-87

توضیح: نتایج این آزمایش بيانگر مقدار تغيير حجم المان خاك در اثر تغيير درصد رطوبت بوده و هدف از آن، تعيين درصد رطوبتي است كه كمتر از آن حد، خاك با كاهش درصد رطوبت تغيير حجم ندهد.

هم ارز ماسه (Sand Equivalent - SE)

استاندارد: AASHTO T 176-81 - ASTM D 2419-87

توضیح: این کمیت قابل شناسايي براي مصالح دانه‌اي مورد كاربرد در لايه ‌هاي روسازي راه و مخلوط ‌هاي بتني و آسفالت بوده و هدف آن، تعيين نسبت حجم ماسه به كل حجم خاك است.

دانه‌بندي خاك (سرند) (Particle size Analysis - mechanical Method)

استاندارد: ASTM D 422-87 - AASHTO 88-81

توضیح: این آزمایش مورد استفاده در تحليل اندازه دانه‌ها جهت طبقه‌بندي مهندسي خاكها بوده و هدف از آن، جداسازي دانه‌هاي خاك در اندازه‌هاي مختلف است كه هر بخش به صورت درصدي از كل نمونه بيان مي‌شود.

هيدرومتري (Hydrometer Analysis)

استاندارد: AASHTO T87-86, T88-90 - ASTM D421-58, D 422-63

توضیح: هدف از این آزمایش تعيين دانه‌بندي خاكهايي با اندازه‌ دانه‌هاي كوچك (لاي و رس) به منظور تكميل منحني دانه‌بندي بخش ريزدانه (ذرات عبوري از لاك شماره 200معادل با 075/0 میلیمتر ) مي‌باشد.

تراكم (Compaction)

استاندارد: AASHTO T 99-90 (S) - ASTM D 698-78 (S)

توضیح: این فرایند مورد استفاده در خاكريزي بزرگراه‌ ها، فرودگاه‌ ها و سدهاي خاكي بوده و هدف از آن، كاهش ميزان تخلخل خاك است. وجود آب تا ميزان مشخصي سبب تسهيل اين عمليات مي‌گردد. اين حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بيشينه خاك پس از به كار بردن ميزان معيني انرژي تعیین حجم با روش درصد ثابت كوبشي حاصل مي‌گردد.

تعيين وزن واحد حجم خشك خاك در محل به روش مخروط ماسه

استاندارد: ASTM D1556-82 - AASH TO T 191-86

توضیح: این آزمایش مورد استفاده براي تعيين مقدار كوبيدگي خاك در بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها و سدهاي خاكي براي بدست آوردن وزن واحد حجم خشك خاك در حالت طبيعي يا يك لايه خاك كوبيده شده با استفاده از ماسه كاليبره شده است.

نفوذ‌پذيري (Coefficient of Permeability)

استاندارد: AASHTO T 215-81 - ASTM D 2434-87

توضیح: تعيين ضريب نفوذ‌پذيري خاك در راه‌سازي، ساختمان و سدسازي، هيدروليك، زهكشي‌ها ومناطقي كه تراز آب زيرزميني بالا است به کار می رود و هدف آن، تعيين ضريب نفوذپذير خاک (k) است.

آزمايش با بار ثابت (Constant-Head Method)

استاندارد: AASHTO T 215-81 - ASTM D 2434-87

توضیح: قابل استفاده براي تعيين مقدار نفوذپذیری در فيلترهاي سدها و زهكشها و تغذيه مصنوعي آبرفتها است. اين آزمايش مي‌تواند با شيب هيدرليكي ثابت اغلب براي خاكهاي درشت دانه و دانه‌ اي انجام گيرد.

آزمايش با بار افتان (Falling-Head Method)

استاندارد: ASTM D 2434-87 - AASHTO T 215-81

توضیح: قابل استفاده براي تعيين خاك مناسب مغزه يا پوشش نفوذ‌ناپذير سد و همچنين براي پوسته پايين خاكريز نفوذ‌پذير سد است. اين آزمايش مي‌تواند با تعیین حجم با روش درصد ثابت شيب هيدروليكي متغير اغلب براي خاكهاي ريز ‌دانه انجام گيرد

آزمايش با روش تحكيم

توضیح: قابل استفاده براي خاكهاي چسبنده رسي است كه ضريب نفوذ‌پذيري آنها خيلي كم باشد. اين آزمايش مي‌تواند در جهت قائم در خاكهاي ريزدانه رسي متراكم انجام گيرد.

تحكيم (Consolidation)

استاندارد: AASH TO T 216-83 - ASTM D 2435-90

توضیح: مورد استفاده براي برآورد سرعت و مقدار نشست تحكيمي سازه‌ها واقع بر خاكهاي رسي و فشار پيش تحكيمي است و هدف از آن، تعيين پارامترهاي مؤثر در پيش‌بيني شدت نشست وميزان آن در سازه‌هاي متكي بر خاكهاي چسبنده اشباع می باشد.

تك محوري محصور نشده (Unconfined Compression)

استاندارد: AASH TO T 208-90 - ASTM D 2166-87

توضیح: مورد استفاده براي بررسي مقاومت برشي تقريبي خاكهاي چسبنده بر حسب تنش كل با هدف اندازه‌گيري تقريبي مقاومت برشي يك خاك چسبنده است.

سه محوري (Triaxial)

استاندارد: ASTM D 4767-88 - ASTM D 2850-87 - AASHTO T 234-90

توضیح: مورد استفاده براي انواع خاك‌ها (چسبنده و دانه‌اي) براي بدست آوردن پارامترهاي مقاومت برشي خاك است.

برش مستقيم (Direct shear)

استاندارد: AASH TO T 236-90 - ASTM D 3080-90

توضیح: مورد استفاده در كليه مسائل مربوط به پايداري خاك از جمله شيروانيها و شيب‌ها و باربري شالوده‌ها به منظور تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك (f, C, CBR) است.

نسبت باربري كاليفرنيا (California Bearing Ratio)

استاندارد: AASH TO T 193-81 - ASTM D 1883-87

توضیح: مورد استفاده براي تعيين ضخامت‌هاي مورد نياز روسازي‌هاي انعطاف‌پذير بزرگراه‌‌ها و فرودگاه‌ها به روش تجربي براي تعيين ظرفيت باربري خاك متراكم شده مي‌باشد.

تعيين Gs (Specific Gravity of Soil Solids)

استاندارد: AASH TO T 100-81 - ASTM D 854-87

توضیح: قابل استفاده براي خاك و مصالح دانه‌اي مورد كاربرد در آزمايشات و مخلوط‌هاي تعیین حجم با روش درصد ثابت بتني و آسفالت به منظور تعيين نسبت وزن مخصوص بخش جامد خاك به وزن مخصوص آب مي‌باشد.

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران، آزمایشگاه مکانیک خاک، کد پستی 83111-84156

محاسبه نرخ جذب سربار در حسابداری صنعتی

محاسبه نرخ جذب سربار در حسابداری صنعتی

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر روی هزینۀ نهایی محصولات و خدمات، محاسبۀ نرخ جذب سربار است. سربار هزینه ­ای تعیین حجم با روش درصد ثابت است که به ­راحتی نمی­توان آن را به قیمت نهایی محصول یا کالا اضافه کرد، زیرا به­ طور مستقیم در فرایند تولید محصول دخالت نداشته است.
هزینه­ هایی مثل پول آب و گاز و برق، بیمه، اجاره­ بهای محل تولید و… جزو هزینه­ های سربار به حساب می­آیند.
هزینۀ سربار یک بار قبل از شروع دورۀ مالی محاسبه و در آن قیمت نهایی محصولات به ­طور تقریبی پیش­بینی می­شود و یک بار هم بعد از قطعی شدن هزینه ­ها که معمولاً مقارن با پایان دورۀ مالی است.

در حسابداری صنعتی به چه چیزی نرخ جذب سربار گفته می­شود؟

به چه چیزی سربار جذب شده گفته می­شود؟

سربار هزینه ­ای است که به ­راحتی نمی­توان آن را به قیمت نهایی محصول یا کالا اضافه کرد، زیرا به­ طور مستقیم در فرایند تولید محصول دخالت نداشته است.

در حسابداری صنعتی به چه چیزی نرخ جذب سربار گفته می­شود؟

بعد از پیش­بینی هزینه ­های سربار در ابتدای دورۀ مالی تا پایان آن، عدد به­ دست ­آمده مبنای محاسبۀ کالا و محصول نهایی می­شود که این مبنا نرخ جذب سربار نام دارد.

عوامل دخیل در محاسبۀ نرخ جذب سربار عبارتند از:

  1. سربار برآوردی
  2. سطح فعالیت انتخاب­شده
  3. مبنای جذب کردن هزینۀ سربار تولید یا ساخت

متغیرهای لازم برای محاسبۀ نرخ جذب سربار چیست؟

فرمول اصلی محاسبۀ این نرخ عبارت است از:

مقدار بودجه ­ای ÷ سربار بودجه­ ای = نرخ‌جذب‌سربار

سربار به طور کلی از دو بخش تشکیل شده است:

  1. سربار ثابت: به هزینه ­هایی گفته می­شود که تا سطح مشخصی از تولید تغییر نمی­کند و ثابت است.
  2. سربار متغیر: هزینه­ هایی است که با کاهش یا افزایش حجم تولید تغییر خواهد کرد.

سه فرمول دیگر نیز برای محاسبۀ انواع سربارها وجود دارد که این دو متغیر نیز در آن حضور دارند:

سربار متغیر بودجه­ ای+ سربار ثابت بودجه­ ای= سربار بودجه­ ای

سربار متغیر جذب­شده+ سربار ثابت جذب­شده= سربار جذب­شده

سربار متغیر واقعی+ سربار ثابت واقعی= سربار واقعی

اضافه (کسر) جذب سربار چیست؟

برای محاسبۀ نرخ جذب سربار، لازم است که با مفهوم اضافه (کسر) جذب سربار نیز آشنا باشید. میزان انحراف سربار در اصل از مقایسۀ دو متغیر سربار واقعی و سربار جذب شده به دست می­ آید:

سربار واقعی- سربار جذب شده= اضافه (کسر) جذب سربار

مثبت بودن حاصل این تفریق در محاسبۀ نرخ جذب سربار به این معناست که میزان سربار جذب شده بیشتر از مقدار سربار واقعی بوده است. در مقابل، منفی بودن حاصل تفریق نیز نشان دهندۀ کسر جذب سربار است؛ به این معنا که میزان سربار جذب شده کمتر از میزان سربار واقعی شده است.
فرمول های اضافه (کسر) جذب سربار به این شرح است:

سربار واقعی– سربار جذب شده= اضافه (کسر) جذب سربار

(نرخ واقعی سربار× مقدار واقعی)– (نرخ جذب سربار× مقدار واقعی)= اضافه (کسر) جذب سربار

مقدار واقعی× (نرخ واقعی سربار– نرخ جذب سربار )= اضافه (کسر) جذب سربار

مقدار سربار واقعی نیز از حاصل جمع هزینه ­های سربار محقق شده در طول دورۀ مالی به دست می­آید.

برای روشن­تر شدن موضوع، لطفاً به این مثال توجه فرمایید:

اطلاعات مالی یک شرکت برای محاسبۀ نرخ جذب سربار ارقام زیر است:

سربار برآوردی از دایره 1: 850.000 تومان

سربار برآوردی از دایره 2: 900.000 تومان

ساعت کار برآوردی مستقیم از دایره 1: 200 ساعت

ساعت کار برآوردی مستقیم از دایره 2: 150 ساعت

ساخت سفارش 1 از دایره تولیدی 1: حاصل 50 ساعت کار خالص

ساخت سفارش 2 از دایره تولیدی 2: حاصل 40 ساعت کار خالص

هزینه­ های سربار واقعی از سفارش شمارۀ 1:
این هزینه ها شامل هزینۀ استهلاک ابزارها و ماشین آلات، مواد غیر مستقیم و برق مصرفی است.
بیمه سهم کارفرما: 200.000 تومان

هزینه­ های مربوط به سربار واقعی از سفارش 2: 350.000 تومان

مبنای برآوردی÷ هزینه ­های سربار برآوردی= نرخ‌جذب‌سربار

نرخ ‌جذب ‌سربار در دایرۀ 1: 42.500= 200÷ 85.000

نرخ‌ جذب‌ سربار در دایرۀ 2: 60.000= 150÷ 900.000

نرخ‌ جذب ‌سربار× مبنای واقعی= سربار جذب شده

سربار جذب شده در دایره 1: 212.500 =50× 42.500

سربار جذب شده در دایره 240.000= 40 × 60.000

هزینۀ سربار واقعی در دایرۀ 1 کمتر از سربار جذب شده است و در نتیجه اضافۀ جذب سربار دارد. در دایرۀ 2 نیز هزینۀ سربار جذب شده کمتر از سربار واقعی است و در نتیجه کسر جذب سربار اتفاق افتاده است.

نتیجه­ گیری:
محاسبۀ نرخ جذب سربار یکی از مهم­ترین کارهایی است که همۀ شرکت ها لازم است در دوره­ های مختلف مالی خود انجام بدهند و محاسبۀ هزینه­ های سربار معمولاً در حیطۀ کاری حسابداری صنعتی قرار می­گیرد. فرمول ها و شیوه­ های رایجی برای محاسبۀ رقم جذب سربار وجود دارد که در این مقاله به همراه مثال به طور کامل به آن پرداخته شد.

شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر تعیین حجم با روش درصد ثابت خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.

اکسپرت مدیریت سرمایه Money Management Tool TD برای متاتریدر 4

اکسپرت مدیریت سرمایه Money Management Tool TD برای متاتریدر 4

با استفاده از اکسپرت و ربات مدیریت سرمایه Money Management Tool TD می توانید موقعیت های معاملاتی خود را دقیقاً محاسبه کرده و یک ریسک ثابت را برای آن ها از پیش تعیین کنید. اگر می خواهید از یک مدیریت دقیق پول در معاملات خود استفاده کنید ، پس از این ابزار فوق العاده کاربردی و پر امکانات استفاده کنید . با استفاده از این ابزار می توانید ریسک را به طور دقیق تعیین کنید و آن را در حجم معاملات ، حد ضرر و لیمیت اردر های خود اعمال کنید .

مشخصات اکسپرت مدیریت سرمایه Money Management Tool TD

  • پلتفرم : متاتریدر4
  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • وبسایت سازنده : www.trading-deals.com

طرز فعال سازی کار اکسپرت

ابتدا وارد تب Tools شوید و از طریق بخش Options ، گزینه های Allow automated trading و Allow DLL imports را فعال کنید

سپس اکسپرت را در چارت خود اجرا کنید و از داشبورد پر کاربرد آن نهایت استفاده را ببرید

اجزای داشبورد اکسپرت مدیریت سرمایه

پس از اجرای این اکسپرت کاربردی در چارت جفت ارز مورد نظر خود ، یک داشبورد جذاب و پر کاربرد برای شما به نمایش در می آید که در ادامه با اجزای آن آشنا می شوید .

اکسپرت

با توجه به تصویر بالا :

1 : از طریق این بخش می توانید مقدار ریسک حساب خود را بر حسب درصد یا دلار مشخص کنید

2 : اطلاعات مفیدی در مورد اسپرد ، ریسک به ریوارد ، حد سود ، حد ضرر و .

3 : این بخش مربوط به محاسبه حجم معاملات است

4 : یادداشت برای اردر

5 : با فعال کردن این بخش ، می توانید حد سود و ضرری ثابت برای معامله خود در نظر بگیرید

6 : با فعال کردن این بخش ، سفارشات برای قیمت فعلی چارت شما در نظر گرفته می شوند

7 : با فعال کردن این بخش می توانید حد سود مورد نظر خود را در چارت داشته باشید

8 : مقدار حد سود و ضرر ثابت (مربوط به بخش 5)

9 : با فعال کردن این بخش ، نوع معامله فعلی شما در پنجره پایین به نمایش در می آید

10 : از طریق این بخش می توانید معاملات خرید و فروش خود را انتخاب کنید تا مقدار حجم معامله نسبت به ریسک معین شده به نمایش دربیاید

تنظیمات اکسپرت Money Management Tool TD

اکسپرت

با توجه به تصویر بالا :

در بخش تنظیمات این اکسپرت ، تنظیمات مربوط به مقدار پیشفرض حد سود و ضرر ، درصد ریسک سرمایه ، رنگ خطوط حد ضرر و حد سود و نقطه ورود و . را شاهد هستیم که می توانید به دلخواه آن ها را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اکسپرت ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اکسپرت مدیریت سرمایه به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اکسپرت در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

تعیین حجم با روش درصد ثابت

همه چیز درمورد بلاکچین Blockchain

مکان بازار فارکس

کتاب آموزش فارکس

newyear

ارتقای مهارت معامله

دیدگاه خود را بنویسید

سلام،علی رغم دقت و مطالعه زیاد،طریقه مدیریت در حجم گذاری نا مفهوم است ، ممنونم

متاسفانه بعد از کلی صغرا و کبرا روش محاسبه حجم در هرمعامله رو نگفت

با سلام. توضیحات کتبی و تصویری به همراه مثال در متن آورده شده است. اگر تعیین حجم با روش درصد ثابت در درک موضوع دچار مشکل هستید میتوانید سوالات خود را از پشتیبانی آنلاین سایت بپرسید.

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.