الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)


در تصویر زیر، کندل شماره 1 یک کندل صعودی است، کندل شماره 2 یک کندل نزولی است. الان باید چک کنیم ببینیم آیا حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش داده است یا خیر؛ برای این کار کلید وسطی موس را فشار داده تا کراس شیر فعال شود. پس از آن خط افقی را روی کلوز کندل شماره 1 بگذارید و تا کلوز کندل شماره 2 بکشید. با این کار عددی به شما نشان می دهد، در این مورد این عدد 60 است. سپس از همان نقطه دوباره با استفاده از کراس شیر تا اوپن کندل اول می کشیم، عدد دیگری به ما می دهد که این عدد در این مثال 99 است. پس کندل نزولی حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش نداده است و این شرط را ندارد؛ پس این تصویر، یک الگوی ابر سیاه نزولی نیست.

الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

الگوی «ابر سیاه پوشاننده» یک الگوی بازگشتی نزولی است که از دو کندل متوالی و مجاور بهم در انتهای روند صعودی تشکیل گشته و می‌تواند موجب نزولی شدن روند بازار بشود. بدنه کندل اول سفیدرنگ و نسبتا بزرگ است. بدنه کندل دوم سیاه‌رنگ است و از نقطه‌ای بالاتر از سقف کندل اول آغاز می‌شود. یعنی نقطه باز شدن کندل دوم بالاتر از سقف و کلوز کندل اول قرار دارد. به بیان واضح‌تر، یک گپ صعودی بین نقطه بسته شدن کندل اول و نقطه باز شدن کندل دوم وجود خواهد داشت، که این گپ متعاقبا توسط بدنه کندل دوم پر می‌شود. بدنه کندل دوم باید حداقل نیمی از بدنه کندل اول را بپوشاند و نقطه بسته شدن آن پایین‌تر از وسط کندل اول قرار بگیرد. الگوی ابر سیاه درواقع همچون یک الگوی پوشای نزولی است که نیمه‌کاره رها شده با این تفاوت که در الگوی ابر سیاه صرفا پنجاه درصد از بدنه کندل نزولی توسط کندل دوم پوشانده الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) می‌شود اما در الگوی پوشای نزولی این میزان به پوشش کامل و صددرصدی می‌رسد. پس طبیعی است که الگوی ابر سیاه از قدرت نزولی ضعیف‌تری نسبت به پوشای نزولی برخوردار باشد و از همین رو وجود گپ در این الگو بعنوان یک شرط لازم و ضروری اضافه شده است تا ضعف الگو را تا حد ممکن جبران سازد.

در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از الگوی ابرسیاه پوشاننده را بر روی نمودار سهام سیمان فارس و خوزستان با نماد سفارس ملاحظه بفرمایید. این الگو که در تایم‌فریم هفتگی به نمایش درآمده موجب نزول 60 درصدی قیمت از 300 تومان تا 100 تومان شده است. تشخیص به موقع الگو می‌توانست مانع از گرفتار شدن سهامدار در این ریزش هولناک بشود.

همانطور که گفته شد حداقل میزان پوشش لازم در الگوی ابر سیاه برابربا پنجاه درصد است. هرچه میزان نفوذ کندل دوم درون کندل اول بیشتر باشد بر قدرت نزولی الگو نیز افزوده خواهد شد، تا جاییکه نهایتا در پوشش صددرصدی این قدرت به اوج می‌رسد. الگوی ابر سیاه در اثر برخورد قیمت با یک سطح مقاومت تشکیل می‌شود و می‌توان در یک بازار دوطرفه پس از تثبیت قیمت در زیر کف الگو، اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نمود و حدضرر را اندکی بالاتر از سقف الگو قرار داد. نقطه نقض شدن الگو نیز در همین نقطه، یعنی اندکی بالاتر از سقف الگو قرار دارد. هرچقدر که حجم معاملات هنگام باز شدن کندل دوم، یعنی پس از وقوع گپ، بیشتر باشد بر میزان قدرت نزولی الگو افزوده خواهد شد زیرا نشان می‌دهد تعداد بیشتری از خریداران نسبت به صعود قیمت از سطح مقاومت مایوس گشته و درحال خروج از بازار هستند.

الگوی شمعی ابر سیاه (Dark cloud cover)

در این مطلب آموزشی راجع به کندل ابر سیاه صحبت می کنیم. این الگو، یک الگو هشدار دهنده تغییر روند صعودی به نزولی است؛ یعنی وقتی این الگو تشکیل می شود، حرکت صعودی ما احتمالاً رو به اتمام است و باید منتظر یک افت در بازار باشیم. این الگو یک الگوی دو کندلی است، یعنی از ترکیب دو عدد کندل ایجاد می شود. در ادامه، به بررسی شرایط و قوانین این الگو می پردازیم.

قوانین الگو شمعی ابر سیاه

قوانین الگو شمعی ابر سیاه

قانون اول این است که کندل شماره 1 باید یک کندل صعودی باشد، قانون دوم این است که کندل شماره 2 یک کندل نزولی باشد و حداقل 50 درصد از بدنه کندل شماره 1 را پوشش بدهد. شرط دومی که وجود دارد، برای فرم ایده آل الگوی شمعی ابر سیاه این است که یک فاصله و گپ بین اوپن کندل شماره 2 و کلوز کندل شماره 1 وجود داشته باشد. توجه کنید که حتی اگر گپ نیز وجود نداشته باشد، باز هم می توانیم الگو را به عنوان یک الگو شمعی ابر سیاه در نظر بگیریم ولی فرم ایده آل تشکیل نمی شود.

قوانین الگو شمعی ابر سیاه

اگر این گپ وجود الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) نداشته باشد شکل الگو شمعی ابر سیاه به صورت زیر خواهد بود. در این صورت، یک کندل نزولی ایجاد می شود که قبل از آن یک روند صعودی وجود دارد و مماس با کلوز این کندل شماره 1، اوپن کندل شماره 2 ایجاد می شود و این کندل، حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش می دهد.

در بازارهای بین الملل، فرم غیر ایده آل الگو شمعی ابر سیاه متداول تر است ولی ما برای معاملات و در هنگام معامله، فرم ایده آل را در نظر می گیریم.

بررسی الگو شمعی ابر سیاه در نمودار واقعی

در تصاویر زیر، الگو شمعی ابر سیاه را در نمودار سهام سایپا شیشه با نماد کساپا در تایم فریم هفتگی را بررسی می کنیم.

بررسی الگو شمعی ابر سیاه در نمودار واقعی

در تصویر زیر، یک الگو شمعی ابر سیاه را مشاهده می کنید؛ در این الگو، کندل اول صعودی بوده و کندل شماره 2 یک کندل نزولی است که حداقل 50 درصد از بدنه کندل شماره 1 را پوشش داده است و یک فرم ایده آل هم دارد، چون بین اوپن کندل دوم و کلوز کندل اول فاصله ای وجود دارد و یک گپ را تشکیل داده است.

بررسی الگو شمعی ابر سیاه در نمودار واقعی

در تصویر زیر یک نمونه دیگر از الگو شمعی ابر سیاه را مشاهده می کنید. در این نمونه نیز کندل شماره 1 یک کندل صعودی و کندل شماره 2 یک کندل نزولی است که حداقل 50 درصد از کندل شماره یک را پوشش داده است و ما می توانیم یک فاصله هم بین اوپن و کلوز کندل شماره دو مشاهده کنیم.

بررسی الگو شمعی ابر سیاه در نمودار واقعی

در تصویر زیر، کندل شماره 1 یک کندل صعودی است، کندل شماره 2 یک کندل نزولی است. الان باید چک الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) کنیم ببینیم آیا حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش داده است یا خیر؛ برای این کار کلید وسطی موس را فشار داده تا کراس شیر فعال شود. پس از آن خط افقی را روی کلوز کندل شماره 1 بگذارید و تا کلوز کندل شماره 2 بکشید. با این کار عددی به شما نشان می دهد، در این مورد این عدد 60 است. سپس از همان نقطه دوباره با استفاده از کراس شیر تا اوپن کندل اول می کشیم، عدد دیگری به ما می دهد که این عدد در این مثال 99 است. پس کندل نزولی حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش نداده است و این شرط را ندارد؛ پس این تصویر، یک الگوی ابر سیاه نزولی نیست.

تفاوت الگو شمعی ابر سیاه با الگو شمعی پوشا نزولی

در الگو شمعی پوشا نزولی، کندل شماره 2 به صورت کامل کندل شماره 1 را پوشش می دهد و الگو پوشا هم بسیار الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) از این کندل قوی تر است و به نسبت ابر سیاه الگو قوی تری است.

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه

الگوی پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover) یک الگوی کندلی (شمعی) معکوس‌کنندهٔ روند می‌باشد که می‌تواند اثراتی نزولی از خود در قیمت به‌جا بگذارد. در این الگو، کندل نزولی اول (در شکل زیر، که می‌تواند به رنگ‌های سیاه و یا قرمز نمایش داده شوند.) در سطح قیمتی‌ای بالاتر از کندل استیک مثبت روز قیل الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) باز می‌شود، اما در پایان در محدودهٔ میانی کندل قبلی قیمت بسته می‌شود.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد کندل استیک ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

این الگو، الگویی شایان توجه است زیرا یک تغییر روند را از روند صعودی به روند نزولی نمایش می‌دهد. این الگو توسط یک کندل صعودی و در پی آن یک کندل نزولی با مشخصات ذکر شده تشکیل می‌شود. پس از تشکیل این دو کندل، معامله‌گران منتظر افت قیمتی بیشتر در کندل سوم خواهند بود، کندلی که آن را کندل تأییدیه (Confirmation) نام‌گذاری کرده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطوط روند می‌توانید از مطلب آموزشی «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات مهم:

 • الگوی پوشش ابر سیاه یک الگوی کندلی است که نشان‌دهندهٔ تغییر روند بازار از صعودی به روند نزولی می‌باشد.
 • این الگو شامل کندل نزولی‌ای می‌باشد که قیمت باز شدنش در سطحی بالاتر از کندل استیک صعودی قبلی بوده اما قیمت بسته شدن آن ناحیه‌ای در میانهٔ کندل قبلی می‌باشد‌.
 • هر دو کندل صعودی و نزولی این الگو باید نسبتاً بزرگ باشند تا نشان‌دهندهٔ فعالیت اعضای بازار طی تشکیل این کندل‌ها باشند. زمانی که این الگو با کندل‌های کوچک ساخته شود، از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود.
 • معامله‌گران معمولاً منتظر می‌مانند تا کندل بعدی نیز ادامهٔ روند نزولی قیمت را نشان دهد. به این کندل استیک، کندل استیک تأییدیه (Confirmation) می‌گویند.

درکِ مفهوم الگوی پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

الگوی پوشش ابر سیاه نشان‌دهندهٔ یک کندل نزولی می‌باشد که یک «ابر سیاه» را بر روی کندل صعودی پیش از خود ایجاد می‌نماید. به مانند الگوی پوشانندهٔ نزولی (Bearish Engulfing Pattern)، خریداران در ابتدا سعی می‌کنند که قیمت را روبه‌بالا هُل دهند، اما در ادامه، فشارِ فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت سریعاً به‌سمت پایین حرکت می‌کند. این تغییر شتاب بازار از صعودی به نزولی نشان می‌دهد که احتمال تغییر روند و بازگشت قیمتی وجود دارد.

بیشتر معامله‌گران این الگو را تنها زمانی که پس از روند صعودی و حرکت کلی روبه‌بالای قیمت رخ دهد کاربردی می‌دانند. در هنگام افزایش قیمت، پتانسیل بیشتری برای ایجاد یک الگوی برگشتی و تغییر روند از صعودی به نزولی وجود دارد. اگر حرکات قیمت در حالتی ثابت و رِنج باشد (بازار جهت خاصی نداشته باشد) تشکیل این الگو از اهمیت کمتری برخوردار خواهد شد.

پنج شاخصهٔ اصلی تشکیل الگوی پوشش ابر سیاه شامل:

 1. روند صعودی پیشین
 2. وجود یک کندل صعودی در ادامهٔ روند صعودی ذکر شده
 3. وجود گپ (فاصلهٔ قیمتی) در روز آتی
 4. تبدیل شدن فاصلهٔ قیمتی ذکر شده به یک کندل نزولی
 5. بسته شدن کندل نزولی مذکور در محدودهٔ میانی کندل صعودی قبلی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گپ می‌توانید از مطلب آموزشی «شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پوشش ابر سیاه اغلب با کندل استیک‌های بزرگی که بدنه‌های سیاه و سفید داشته و سایه‌های کمی در بالا و پایین آنها قابل مشاهده است شناسایی می‌شوند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که حرکت نزولی صورت گرفته در بازار حرکتی قابل‌توجه و قاطع بوده است. معامله‌گران ممکن است در ادامه منتظر تأییدیه‌ای به‌شکل یک کندل استیک نزولی دیگر باشند. انتظار می‌رود که قیمت پس از تشکیل این الگو حرکت الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) روبه‌پایین داشته باشد. در غیر این صورت و صعود قیمت، الگوی ما نقض شده است و شاهد خطا (Fail) در این الگو می‌باشیم.

از قیمت بسته شدن کندل استیک نزولی می‌توان به‌عنوان نقطهٔ خروج از معاملات خرید (long) استفاده نمود. البته ممکن است معامله‌گران در کندل بعدی و در ادامهٔ افت قیمت (و تأیید شدن الگو) اقدام به خروج از موقعیت معاملاتی‌شان نمایند. اگر در محدودهٔ بسته شدن کندل نزولی وارد موقعیت معاملاتی فروش (short) می‌شوید، می‌توانید از استاپ محافظتی (stop – loss order) در قیمت باز شدن همان کندل بهره ببرید تا در صورت تغییر ناگهانی روند و خطا دادن این الگو، از ضرر بیشتر در امان بمانید. الگوی نزولی پوشش ابر سیاه هیچ‌گونه هدف قیمتی‌ای را به ما نشان نمی‌دهد. معامله‌گران از روش‌های دیگر در کنار این الگوهای کندلی برای پیدا کردن نقطهٔ خروج (Exit) از معاملهٔ فروش (short) خود استفاده می‌نمایند.

معامله‌گران می‌توانند از الگوی پوشش ابر سیاه در کنار دیگر فرم‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنند. برای مثال، معامله‌گران ممکن است به‌دنبالِ سیگنالی از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Strength Relative Index – RSI) باشند که عددی بالای 70 را نشان می‌دهد. این عدد به‌معنایِ خریدِ بیش از حد – اشباع خرید (Overbought) – در بازار می‌باشد و می‌تواند به‌عنوان تأییدیه‌ای برای ریزش قیمتی عمل نماید. یک معامله‌گر همچنین می‌تواند پس از ایجاد الگوی پوشش ابر سیاه، به دنبال یک شکست روبه‌پایین (Breakdown) از سطح یک حمایت کلیدی باشد تا به‌عنوانِ تأییدیه‌ای برای ریزش قیمت احتمالی پیش رو عمل کند.

مثالی از یک الگوی پوشش ابر سیاه (Dark Cloud Cover Pattern)

نمودار روزانهٔ زیر مثالی از یک الگوی پوشش ابر سیاه در (VelocityShares 2X VIX کوتاه مدت ETN (TVIX می‌باشد:

الگوی پوشش ابر سیاه – منبع: Tradingview به نقل از Stockcharts.com

در این مثال، الگوی پوشش ابر سیاه، زمانی رخ می‌دهد که پس از سومین کندل صعودی (همان طور که در شکل مشخص شده است)، یک کندل نزولی قوی قرار گرفته است که قیمت باز شدن آن بالاتر از آخرین کندل صعودی می‌باشد و قیمت بسته شدنش نیز در محدوده‌ای پایین‌تر از میانهٔ کندل صعودی پیشین خود قرار دارد. الگوی تشکیل‌شده توانست با موفقیت شروع روند نزولی و افت قیمتی را پیش‌بینی کند و قیمت‌ها نیز افتی 7 درصدی را تجربه نمودند.

معامله‌گرانی که در موقعیت معاملاتی خرید (long Position) قرار داشتند می‌توانستند در نقطهٔ بسته شدنِ قیمتِ کندل نزولی و یا در روز بعد از آن (روز تأییدیه) از موقعیت معاملاتی خود برای جلوگیری از ضرر خارج شوند. همچنین معامله‌گران می‌توانند در همین نقاط ذکر شده برای ورود به موقعیت معاملاتی فروش (Sell Position) اقدام نمایند.

در صورت ورود به معاملهٔ فروش، استاپ حفاظتی اولیه (Initial Stop – Loss order) باید در بالای کندل نزولی قرار داده شود. پس از رخداد تأییدیه و ادامهٔ روند نزولی، این دستور حد ضرر می‌تواند تا محدودهٔ فوقانی کندل روز تأییدیه پایین آورده شود. معامله‌گران می‌توانند یک هدف قیمتی نزولی را برای خود جهت کسب سود انتخاب نمایند، و یا با ادامهٔ افت قیمت، دستور حد ضرر خود را نیز مرتباً به‌سمت پایین جابه‌جا کنند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش کامل و جامع الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud) در تحلیل تکنیکال

آموزش کامل و جامع الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud) در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، تسلط و آشنایی با انواع مختلف الگوهای قیمتی موجب می‌شود تا دقیق‌‌تر به پیش‌ بینی‌ها و تحلیل‌های خود بپردازیم.

این تحلیل‌ها می‌تواند بر اساس ابزارها و الگوهای مختلفی انجام شود، یکی از این الگوها که در جهت پیش بینی قیمت و درک قدرت و جو روانی در بازار کمک زیادی به معامله گر می‌کند، الگوهای کندلی می‌باشد.

این نوع الگوها با توجه به روند و میزان قدرت معامله گران به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، در این مقاله قصد داریم به یکی از این الگوهای مهم بازگشتی که در روند صعودی تشکیل می‌شود بپردازیم.

این الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud) نام دارد که با تشکیل آن می‌توان هشداری برای پایان روند صعودی دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه : بازار روند دار

الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud) چیست؟

الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud) چیست؟

الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud) یک نوع الگوی بازگشتی است که توسط دو کندل در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و هشداری مبنی بر تغییر روند را ارائه می‌دهد.

همانند الگوی کندلی نفوذی (Piercing) دو کندل تشکیل شده در این الگو خلاف جهت یک دیگر هستند به طوری که کندل اول آن همانند روند قبلی به صورت صعودی سبز رنگ است و پس از آن با هجوم فروشندگان کندل دوم خلاف جهت روند و به صورت نزولی تشکیل می‌شود و حداقل 50 درصد کندل قبل خود را پوشش می‌دهد.

همچنین در این الگو قیمت باز شدن کندل دوم بالاتر از کندل اول می‌باشد و بین این دو کندل به اصطلاح شکاف قیمتی (gap) به وجود می‌آید.

باید توجه داشت که قیمت بسته شدن کندل دوم در این الگو باید حداقل 50 درصد کندل قبل باشد و اگر کندل دوم کل کندل قبلی خود را پوشش دهد، الگوی دیگری به نام الگوی پوششی (Engulfing) شکل می‌گیرد.

پیشنهاد مطالعه : روش رسم خط روند

مشخصات الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud)

مشخصات الگوی کندلی ابر سیاه ( Dark Cloud)

این الگو تمام ویژگی‌هایی که در الگوی کندلی نفوذی وجود دارد را دارا می‌باشد، اما همانطور که می‌دانید درصد اعتبار آن نسبت به الگوی کندلی پوششی به دلیل این که کندل قبلی را به میزان کم‌تری پوشش می‌دهد کم‌تر می‌باشد.

از دیگر نکات و مشخصاتی که در این الگوی کندلی باید رعایت شود می‌توان به این موارد اشاره کرد.

 • معمولا کندل‌هایی که در این الگو تشکیل می‌شود باید دارای کندل‌های بزرگی باشند و هر چه میزان بزرگی این کندل‌ها بیشتر باشد از اعتبار بالاتری برخوردار است.
 • هر اندازه که شکاف قیمتی (gap) در بین دو کندل این الگو بیشتر باشد، نشان از قدرت بیشتر برای بازگشت قیمت را دارد.
 • در الگوی ابر سیاه بهتر است که کندل تائیدیه دیده شود، این کندل تائیدیه کندلی است نزولی و قرمز که قیمت باز شدن آن پایین‌تر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل دومِ الگوی ابر سیاه باشد.
 • الگوی ابر سیاه زمانی دارای اهمیت است که در نواحی مقاومتی تشکیل شود.
 • الگوی ابر سیاه یک نوع الگوی بازگشتی صعودی است و به این معنا است که قبل الگو باید یک روند صعودی برای بازگشت وجود داشته باشد.
 • رنگ بدنه این دو کندل با یک دیگر متفاوت است، به این صورت که رنگ بدنه کندل اول همانند روند قبلی خود سبز رنگ و صعودی است و رنگ بدنه کندل دوم، خلاف جهت روند صعودی یعنی نزولی و قرمز رنگ می‌باشد.

مفهوم کندل ابر سیاه (Dark Cloud)

مفهوم کندل ابر سیاه (Dark Cloud)

همانطور که پیش‌تر گفته شد الگوی ابر سیاه یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد که در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و اگر با نواحی مقاومتی ترکیب شود هشداری جدی مبنی بر بازگشت روند را دارد.

تشکیل این الگو این مفهوم را به معامله گر می‌رساند که قیمت به بالاترین حد خود رسیده است و باعث شده است که فروشندگان شرایط قیمتی خوبی را برای فروش ببیند و سفارشات خود را بالاتر از کندل اول قرار دهند. این موضوع باعث به وجود آمدن شکاف قیمتی در بین دو کندل این الگو می‌شود ، همچنین این آمادگی فروشندگان است که کندل دوم را به محض باز شدن سریع رو به پایین و نزولی می‌کند و تا نیمی از کندل قبلی قیمت پایین می‌آورد.

جمع بندی نهایی

الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud) در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشانی مبنی بر بازگشت قیمت دارد این سیگنال هنگامی قوی‌تر می‌شود که در بالای آن محدوده مقاومتی نیز تشکیل شده باشد.

این الگو یک نوع الگوی دو کندلی می‌باشد که این دو کندل خلاف جهت یک دیگر تشکیل شده‌اند و همچنین چون یک نوع الگوی بازگشتی است باید قبل الگو حتما یک روند صعودی وجود داشته باشد.

توصیه می‌شود که به تنهایی و با اتکا به این الگو وارد معامله نشوید و صبر کنید تا کندل تایید نزولی بعد آن تشکیل شود و آن را با دیگر سیگنال‌های تکنیکالی خود ترکیب کنید تا بتوانید معامله کم ریسک‌تر با بازدهی بالاتری داشته باشید.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) چیست؟

الگوی ابر سیاه یک نوع الگوی دو کندلی بازگشتی می‌باشد که در روند صعودی تشکیل می‌شود و هشداری مبنی بر پایان روند صعودی می‌باشد.

آیا استفاده از الگوی ابر‌ سیاه‌ برای معامله ‌گری به تنهایی کافی است؟

ورود به معامله تنها با تشکیل الگوی ابر سیاه توصیه نمی‌شود و بهتر است که این الگو را در کنار دیگر الگوها و مولفه ‌های تکنیکالی بررسی و استفاده کنیم، چرا که نه تنها این الگو، بلکه استفاده از سایر الگوها به تنهایی از اهمیت تحلیلی برخوردار نیست.

تفاوت الگوی کندلی ابر سیاه (Dark Cloud) با کندل پوششی (Engulfing) در چیست؟

تفاوت اصلی این دو الگو در این می باشد که در کندل پوششی، کندل دوم کل کندل قبلی خود را پوشش می‌دهد ولی در الگوی ابر سیاه کندل دوم 50 درصد کندل قبلی خود را پوشش می‌دهد.

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟ آشنایی با Dark Cloud Cover در تحلیل تکنیکال

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟ آشنایی با Dark Cloud Cover در تحلیل تکنیکال

ابر سیاه پوشاننده یا Dark Cloud Cover یک الگوی کاربردی در تحلیل تکنیکال است. لگوی ابر سیاه پوشاننده یک الگوی بازگشتی نزولی است که از دو کندل متوالی و مجاور به هم در انتهای روند صعودی تشکیل گشته و می‌تواند موجب نزولی شدن روند بازار بشود. در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟ آشنایی با Dark Cloud Cover در تحلیل تکنیکال

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟

Dark Cloud Cover یک الگوی کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

لگوی ابر سیاه پوشاننده یک الگوی بازگشتی نزولی است که از دو کندل متوالی و مجاور به هم در انتهای روند صعودی تشکیل گشته و می‌تواند موجب نزولی شدن روند بازار بشود.

بدنه کندل اول سفید رنگ و نسبتاً بزرگ است بدنه کندل دوم سیاه رنگ است و از نقطه بالاتر از سقف کندل اول آغاز می‌شود یعنی نقطه باز شدن کندل دوم بالاتر از سقف و کلوز کندل اول قرار دارد.

به بیان واضح تر یک گپ صعودی بین نقطه بسته شدن کندل اول و نقطه باز شدن کندل دوم وجود خواهد داشت که این گپ متعاقباً توسط بدنه کندل دوم پر می‌شود.

بدنه کندل دوم باید حداقل نیمی از بدنه کندل اول را بپوشاند و نقطه بسته شدن آن پایین تر از وسط کندل اول قرار بگیرد.

الگوی ابر سیاه در واقع همچون یک الگوی پوشای نزولی است که نیمه کاره رها شده با این تفاوت که در الگوی ابر سیاه صرفاً ۵۰ درصد از بدنه کندل نزولی توسط کندل دوم پوشانده می‌شود اما در کندل پوشای نزولی این میزان نیز به پوشش کامل و صد در صدی می رسد.

پس طبیعی است که الگوی ابر سیاه از قدرت نزولی ضعیف تری نسبت به پوشای نزولی برخوردار باشد و از از همین رو وجود گپ در این الگو به عنوان یک شرط لازم و ضروری اضافه شده است تا ضعف الگو را تا حد ممکن جبران سازد.

در تصویر زیر :

می توانید نمونه الگوی ابر سیاه (Dark Cloud) ای از الگوی ابر سیاه پوشاننده را بر روی نمودار سهام سیمان فارس و خوزستان با نماد سفارس ملاحظه بفرمایید.

این الگو که در تایم فریم هفتگی به نمایش درآمده موجب نزول ۶۰ درصدی قیمت از ۶۰۰ تومان تا ۱۰۰ تومان شده است.

تشخیص به موقع الگو می توانست مانع از گرفتار شدن سهامدار در این ریزش هولناک بشود

همانطور که گفته شد حداقل میزان پوشش لازم در الگوی ابر سیاه برابر با ۵۰ درصد است هرچه ان نفوذ کندل دوم درون کندل اول بیشتر باشد بر قدرت نزولی الگو نیز افزوده خواهد شد تا جایی که نهایتاً در پوشش ۱۰۰ درصدی این قدرت به اوج می رسد.

الگوی ابر سیاه در اثر برخورد قیمت با یک سطح مقاومت تشکیل می‌شود و می‌توان در یک بازار دو طرفه پس از تثبیت قیمت در زیر کف الگو اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نمود و حد ضرر را اندکی بالاتر از سقف الگو قرار داد.

نقطه نقض شدن الگو در نیز در همین نقطه یعنی اندکی بالاتر از سقف و قرار دارد هر چه که حجم معاملات هنگام باز شدن کندل دوم یعنی پس از وقوع بیشتر باشد بر میزان قدرت نزولی الگو افزوده خواهد شد زیرا نشان می‌دهد تعداد بیشتری از خریداران نسبت به صعود قیمت از سطح مقاومت معکوس داشته و در حال خروج از بازار هستند.

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟ آشنایی با Dark Cloud Cover در تحلیل تکنیکال

امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی Dark Cloud Cover برای شما عزیزان مفید بوده باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.