قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟


سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس نهم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم

پرسش ها وپاسخ های درس نهم

1 – انواع مبادله از گذشته تا کنون را نام ببرید.

مبادله کالا به کالا(تهاتری،پایاپای)،مبادله به واسطه یک کالای بادوام، مبادله با فلز طلا ونقره،اسکناس،پول تحریری، الکترونیک ودیجیتال

2 – مبادله تهاتری )پایاپای (را توضیح دهید.

تولید کننده یا عرضه کننده کالا به صورت مستقیم کالای خود را با کالای مقابل ومورد نیاز خود مبادله می کند. مثال گندم تولیدی خود را با مقداری گوشت مبادله می کند.

3 – مبادله تهاتری )پایاپای( چه معایبی داشته است؟

مبادله همزمان دو کالا با دشواری مواجه بود. سنجش دقیق کالاها جهت مبادله دشوار بود. امکان پس انداز نبود.

4 – مبادله از طریق کالای با دوام به چه معنایی است ؟

استفاده از یک کالای با دوام وپر طرفدار و کمتر فساد پذیر در منطقه به عنوان واسطه مبادله، مثال درایران غالت،در تبت چای، در روسیه پوست سمور، یعنی در ازای هر کالا وخدماتی فقط این کالاها نقش پول را ایفا می کردند.

5 – مبادله از طریق کالای با دوام چه معایبی داشته است؟

غیر قابل استفاده شدن این کالا ها در طول زمان،اشغال فضای زیاد،تامین امنیت،هزینه های نگهداری

6 – پول فلزی چیست؟

چه تاثیرات مثبتی از خود درجامعه به جای گذاشت؟استفاده از سکه های طلا و نقره جهت مبادله به عنوان پول. موجب گسترش تجارت در داخل کشورها وبین ملت شد و فعالیت هایی از قبیل دریانوری و حمل ونقل را نیز رونق بخشید.

7 – پول های فلزی چه معایبی داشتند؟

محدود بودن میزان طلا ونقره قابل دسترس بشر، حجیم وسنگین بودن وجابه جایی دشوار،

8 -پول کاغذی )اسکناس( چگونه به وجود آمد؟

با افزایش میزان تجارت عده ای از بازرگانان درمعامالت خود به جای پرداخت سکه های فلزی، رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود .طرف مقابل هم براساس اعتمادی که داشت، این رسید را می پذیرفت .به تدریج، بازرگانانی که به یکدیگر اعتماد داشتند، این رسیدها را بین خود مبادله می کردند .

مردم هم برای در امان ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها، پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل، قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ رسید معتبر ازآنان دریافت می کردند و در معاملات خود این رسیدها را به کار می گرفتند که اولین اسکناس ها بودند.) دراستانبول(

9 – پشتوانه اسکناس وپول در گذشته و امروزه چیست؟

در گذشته میزان طلا ونقره موجود نزد صرافان و حکومت ها بود ولی امروزه قدرت اقتصادی دولت ها واطمینانی که مردم به ارزش پول در مبادلات دارند ،پشتوانه پول است.

10-بانک ها چگونه به وجود آمدند؟

بی مبالاتی یا سوء استفادۀ برخی صرافان از اعتماد مردم یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی ها، که آشنایی و اعتبارسنجی آنها را برای مردم سخت کرده بود، موجب شد تا دولت ها برای جلوگیری از بروز این گونه مشکلات به ناچار چاپ و انتشار اسکناس را بر عهده گیرند .فکر سپردن نشر پول به یک بانک تجاری از اینجا شکل گرفت.

11 – پول تحریری یا ثبتی چیست؟

چک به جای پول نقد موجب مبادله است که براساس مبلغی که توسط صاحب حساب بانکی برآن نوشته می شود از حساب فرد کسر می شود وبه آورنده چک تحویل می شود.

12 – منظور از پول الکترونیک و پول دیجیتال چیست؟

پول الکترونیک پولی است که درحساب های بانکی وجود دارد واز طریق کارت می توان با آن خرید انجام دادیا با دستگاه خودپرداز پول نقد دریافت کرد. پول های دیجیتال مانند بیت کوین ، پول های نوظهور و غیر کاغذی هستند که از طریق عملیات ریاضی و رایانه ای به دست می آیند وقابل مبادله با پول ها و ارزهای کشور های مختلف است.

13 – پول های الکترونیک و دیجیتال چه فرصت ها ومحدودیت های به همراه دارد؟

فرصت: خرید وفروش و انتقال دارایی بسیار آسان تر شده است. تهدید ومحدودیت : سرقت الکترونیک و کالهبرداری ،سواستفاده از سپرده های بانکی

14 – منظور از خصوصیت اعتباری پول های کاغذی ،تحریری چیست؟

یعنی پولی که ما در دست داریم و مبلغی بر روی آن نوشته شده است )مثال 12 هزار تومان( به خودی خود 12 هزار تومان نمی ارزد بلکه سندی است که نشان می دهد با آن می توانیم معادل 12 هزار تومان خرید کنیم.

15 – وظایف پول را توضیح دهید.

پول وسیله ای است برای الف(آسان سازی مبادله

ب( سنجیدن ارزش کالا ها وخدمات با یکدیگر وتبدیل قیمت ها به یکدیگر

ج(فراهم کردن امکان پس انداز برای مصرف های آینده

د( فراهم کردن امکان پرداخت در آینده به صورت اقساطی

1۶ -نقدینگی چیست؟ چگونه افزایش می یابد؟

کل حجم پول موجود در کشور به صورت اسکناس، طلا،سپرده های بانکی ، نقدینگی یک کشور محسوب می شود.ازطریق بانک مرکزی با چاپ رسید های پول)اسکناس( و اعطای وام های بانکی به وجود می آید.

17 – تورم اقتصادی چیست؟ با کاهش قدرت خرید پول چه رابطه ای دارد؟

افزایش در سطح عمومی قیمت ها راتورم می گویند. واژه تورم از ریشه کلمه ورم می آید یعنی پول قدرت خرید قبلی خود را از دست می دهد وبرای خرید همان کالا وخدمات باید حجم بیشتری پول پرداخت کرد. مثال یک کالا قبال یک هزار تومان بوده واینک هزار وپانصد تومان شده باشد. هرچه تورم بیشتر باشد قدرت خرید پول کاهش می یابد.

18 – نرخ تورم اقتصادی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

درصد افزایش سالانه سطح عمومی قیمت ها را نرخ تورم می گویند. یعنی قیمت یک کالا وخدمات در زمان کنونی نسبت به زمان قبل چند درصد افزایش یافته است. i p c مخفف index price consumer است یعنی شاخص قیمت مصرف کننده . برای محاسبه نرخ تورم از فرمول زیر استفاده می شود : قیمت کالا یا خدمات درقبل – قیمت کالا یا خدمات فعلی

) c p i (تورم نرخ*————————————–=011 قیمت کالا یا خدمات در قبل

مثال : قیمت کالایی اسفند سال قبل 22 هزار تومان بوده است و اسفند امسال 35 هزار تومان باشد نرخ تورم آن به صورت محاسبه می شود: 22هزارتومان- 33هزارتومان ——————————– *122=درصد53

22هزارتومان

19 – تورم اقتصادی چگونه به وجود می آید ؟

1 – هرگاه میزان تقاضا بیش از میزان عرضه باشد قیمت ها افزایش می یابند که این افزایش قیمت نسبت به قیمت قبلی تورم است. هرگاه میزان نقدینگی جامعه نسبت به ارزش کالا وخدمات موجود جامعه بیشتر باشد تورم به وجود می آید زیرا پولی که در دست مردم جامعه قرار دارد بیشتر از ارزش کالا ها وخدمات موجود است و بر اساس قانون عرضه وتقاضا قیمت ها رشد می کنند و قدرت خرید پول کاهش می یابد.

2 -هرگاه در بودجه یک سال کشور میزان هزینه ومخارج دولت بیشتر از درآمدهای دولت در همان سال باشد دولت با کمبود وکسری بودجه روبه رو می شود واگر از بانک مرکزی پول قرض کند ودر همان سال نتواند بدهی خود را به بانک مرکزی بدهد تورم به وجود می آید.

3 -افزایش درآمدهای ارزی دولت وتبدیل آن به ریال موجب افزایش حجم نقدینگی می شود.

4 -کاهش ارزش پول ملی دربرابر ارزهای خارجی موجب کاهش قدرت خرید و تورم می شود.

20 – محاسبه تورم در یک کشور بر مبنای سبد بازار به چه معنایی است؟

برای تعیین شاخص قیمت مصرف کننده) cpi )دولت ها طیف وسیعی از کالاها شامل انواع موادغذایی، ماشین ،پوشاک، مسکن ، خدمات گوناگون و …. که عموم مردم خریداری می کنند را درنظر می گیرد و افزایش قیمت آنها را در طول یک دوره زمانی مثال یک ساله مقایسه می کند.

21 – تورم چه پیامدهایی درجامعه دارد؟

کاهش رفاه وقدرت خرید مردم، کاهش امنیت اقتصادی جامعه یعنی بی ثباتی فضای کسب وکار چون مردم نمی توانند برای فعالیت های اقتصادی خود به خوبی برنامه ریزی وپیش بینی کنند. افزایش فقر درجامعه

22 -چرا بین نرخ تورمی سازمان های رسمی وآنچه ما احساس می کنیم تفاوت وجود دارد؟

چون سازمان های رسمی نرخ تورم کل سبد خرید جامعه را محاسبه می کند وما تورم کالاهای مورد نیاز خودمان را حساب می کنیم و تورم برخی از کالا ها ممکنست بیش از برخی

دیگر باشد. تورم سازمان های رسمی معموال تورم سالانه است ولی ما با تورم نقطه به نقطه )این ماه با ماه مشابه سال قبل( حساب می کنیم .

23 – دولت ها چگونه می توانند تورم را مهار و کنترل کنند؟

1 – دولت ها گاهی از طریق افزایش واردات می توانند بازار را کنترل کنند.

2 -با کنترل صادرات مانع کمیاب شدن برخی کالاها در داخل کشور شوند .

3-با تنظیم درست بودجه نویسی ، بین درآمدها و هزینه های دولت تعادل به وجود آورند تا دچار کمبود وکسر بودجه نشوند.

4 -با استفاده از سیاست های پولی انقباضی حجم نقدینگی در کشور را کاهش وکنترل نمایند.

5-با سیاست های تشویقی ظرفیت و میزان تولیدات در جامعه را افزایش دهند.

24 -منظور از سیاست های پولی چیست؟

سیاست هایی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پول اعمال می کند،سیاست های پولی است . )سیاست هایی که حجم پول در گردش جامعه را کم یا زیاد می کند.)

25 – سیاست های پولی با چه شکل هایی اجرا می شوند؟

1 -سیاست های کاهش نقدینگی که به آن سیاست های انقباضی می گویند.

2 -سیاست های افزایش نقدینگی که به آن سیاست های انبساطی می گویند.

26- منظور از سیاست های انقباضی پول چیست؟ در چه صورتی از این روش استفاده می شود؟

سیاست انقباضی یعنی روش هایی که حجم نقدینگی جامعه را کاهش می دهد. زمانی که کشور دچار تورم باشد ومیزان تقاضا برای کالاها بیش از عرضه آنها باشد برای جلوگیری از افزایش

بیشتر قیمت ها ،دولت توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی )کاهش حجم نقدینگی ( را اجرا می کند.

27 – از چه راه هایی سیاست های انقباضی عملی می شوند؟

1 -فروش اوراق مشارکت )سیاست بازارباز)

2 -پیش فروش کالا وخدمات به مردم

3 -افزایش سود بانکی)تامردم به سپرده گذاری دربانک ها تشویق شوند.)

4 -اعطای وام بانکی به مصرف کننده بسیار کاهش و کنترل یابد.

28 – منظور از سیاست های انبساطی پول چیست؟ در چه صورتی از این روش استفاده می شود؟

به سیاست هایی که حجم پول در گردش )نقدینگی ( را درجامعه افزایش می دهد، سیاست های انبساطی می گویند.در صورتی که بازار با رکود وکسادی روبه رو باشد و مردم برای خرید و داشتن تقاضا پول کافی در اختیار نداشته باشند و کارخانه ها در وضعیت ورشکستگی یا کاهش تولیدباشند و بیکاری در حال افزایش باشد دولت ها به سیاست های انبساطی روی می آورند.

29 – از چه راه هایی سیاست های انبساطی عملی می شوند؟

1 – دولت ها اوراق مشارکت در دست مردم را با سود بالا خریداری می کنند.

2 -افزایش وام دهی به مردم

3 -کاهش سود بانکی)تا مردم پول های خود را ازبانک خارج کرده وبه صف متقاضیان کالا وخدمات بپیوندند.(

4- فروش اقساطی کالا وخدمات به مردم به صورت بلند مدت

30 – مفهوم کاهش نرخ تورم با کاهش سطح عمومی قیمت ها چه تفاوتی دارد؟

وقتی درصد تورم کالایی در جامعه نسبت به زمان گذشته کاهش یابد می گوییم نرخ تورم کاهش یافته است. مثال در سال 98 نسبت به سال97 تورم یک کالا 22 درصد بوده باشد و همین کالا در سال 99 نسبت به سال 98 ، 15 درصد تورم داشته باشد دراین صورت ما می گوییم نرخ تورم کاهش داشته است

چون از نرخ 22 درصد به 15 درصد رسیده است. ولی کاهش سطح عمومی قیمت ها به این معناست که قیمت کالایی مثال در سال قبل 12 هزار تومان بوده باشد وامسال همان کالا 8 هزار تومان به فروش برسد.

31 – کدامیک از افراد زیر در شرایط تورم زیان می بینند وکدامیک سود می کنند؟

الف(فرد بازنشسته با حقوق ثابت: زیان می بیند چون حقوقش افزایش نیافته ولی با افزایش قیمت کالا وخدمات قدرت خریدش کاهش یافته است.

ب( خریدار یک واحد ساختمانی که آن واحد ساختمانی را یک سال پیش از اتمام و تحویل،خریداری کرده است و بعد از تحویل، به خاطر تورم، افزایش در قیمت ساختمان روی داده است :

این خریدار چون ساختمان خود را به قیمت سال قبل خریده قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ است سود کرده است.

ج( مغازه داری که مجبور است قیمت محصوالتش را بعد از تغییرات قیمت، به روزرسانی کند .

اگر قیمت های جدید بیش از قیمت های قبلی باشد سود کرده است واگر قیمت کالاهایش کمتر از قیمت خریدش باشد زیان کرده است.

32 -اگر تورم امسال 23 درصد باشد و هزینه عوامل تولید این شرکت 23 درصد افزایش یافته باشد و شرکت تصمیم بگیرد قیمت محصولات خود را جهت جلوگیری از ضرر افزایش دهد آیا تقاضای آنها کاهش می یابد؟

اگر افزایش قیمت محصولات متناسب با تورم عمومی جامعه باشد میزان تقاضا کاهش شدیدی نخواهد داشت .

اگر دراین شرایط تقاضای کالاهای این شرکت تغییری نکند سود این شرکت تغییر خواهد داشت؟

از نظر عدد ی میزان سود بیشتر شده است چون قیمت ها افزایش یافته است ولی از نظر توانایی ها ،قدرت خرید و سود حقیقی شرکت ، شرایط بهتری نخواهد داشت.

33-اگر فردی حقوق ودستمزدش 31 درصد در سال افزایش یافته باشد ودرهمان سال نرخ تورم ۵1 درصد باشد این فرد درچه شرایط اقتصادی قرار گرفته است؟

22 = -32 درصد)تورم( – 32درصد)افزایش حقوق(

رفاه اقتصادی این فرد 22 درصد کاهش یافته است.

سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم

سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس نهم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

سیستم گیربکس CVT چیست و چگونه کار می کند؟

CVT یا Continuously Variable Transmission به معنی سيستم انتقال قدرت متغير است. اولين CVT در سال 1986 به ثبت رسید. تکنولوژی این نوع گیربکس در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است تا آنجا که امروزه چندين کارخانه خودروسازی از جمله جنرال‌موتورز، آئودی، هوندا و نيسان از این تکنولوژی در خودروهای جدید خود استفاده کرده اند و برنامه تحقیقات گسترده‌ای را هم برای بهبود بازده این نوع گیربکس در دستور کار دارند.

هنگامی که در یک خودرو و در شرایط عادی راننده اقدام به تعویض دنده می‌کند این عمل در گیربکس موجب درگیر شدن دو چرخ دنده با اندازه‌ها و تعداد دندانه‌های متفاوتی می‌شود.

درگیر شدن این چرخ دند‌ه‌های متفاوت سبب بوجود آمدن ضریب دنده‌های گوناگون (متناسب با تعداد دندانه‌ها و قطر چرخ دنده) می‌شود و گشتاور و دور بر اساس این ضریب دنده از موتور به چرخ‌ها منتقل می‌شود.

این نحوه درگیری چرخ دنده‌ها در جعبه دنده‌های دستی کاربرد دارد که در نمونه‌های اتوماتیک این نسبت دنده‌ها بوسیله درگیر شدن چرخ دنده‌های خورشیدی و سیاره‌ای و قفسه نگهدارنده و چرخ دنده رینگی ایجاد می‌شود اما در جعبه دنده‌های CVT خبری از این چرخ دنده‌های خورشیدی و سیاره‌ای و. نیست بلکه تکنولوژی و فرآیند نوینی در حال رخ دادن در زیر پوسته این سیستم‌های انتقال قدرت است.

CVT GearBox Diagram

اصول کار سیستم انتقال قدرت CVT

اجزا اصلی تشکیل دهنده سیستم انتقال قدرت از نوع CVT عبارتند از پولی ورودی (محرک)، پولی خروجی (متحرک) و تسمه مخصوص از جنس فلز یا پلاستیک.

هرکدام از پولی‌های محرک و متحرک (ورودی و خروجی) از دو مخروط تشکیل شده‌اند که این مخروط‌ها می‌توانند در راستای محوری که روی آن نصب شده‌اند حرکت کنند و به هم نزدیک و دور شوند بر روی این دو پولی تسمه‌ای که بعضا دارای سطح مقطع V شکل است، قرار می‌گیرد.

زمانی که دو مخروط تشکیل دهنده هر پولی به هم نزدیک می‌شوند به دلیل سطح شیبدار مخروط‌ها تسمه بر روی سطح شیبدار مخروط حرکت کرده و به سمت بالا رانده می‌شود. با این عمل در واقع شعاع پولی که تسمه با آن در تماس است افزایش می‌یابد. زمانی که دو مخروط از هم فاصله بگیرند عرض پولی بیشتر شده و تسمه پایین می‌رود و بین دو سر مخروط قرار می‌گیرد یا این عمل شعاع پولی که تسمه روی آن متصل است کاهش می‌یابد.

زمانی که دو پولی که هرکدام از دو مخروط متحرک تشکیل شده‌اند عرض خود را از طریق جابجایی مخروط‌ها تغییر می‌دهند، بینهایت شعاع پولی ایجاد می‌شود و همانطور که میدانیم نسبت میان شعاع پولی ورودی و خروجی سبب ایجاد بینهایت ضریب دنده می‌شود به همین دلیل زمانی که خودرو در حال حرکت است با افزایش یا کاهش سرعت عرض این پولی‌ها کم و زیاد شده و و نسبت دنده‌ای را متناسب با وضعیت حرکتی خودرو ایجاد می‌کند.

به همین دلیل است که گفته می‌شود بر خلاف سایر جعبه دنده‌های اتوماتیک و دستی که تعداد محدودی ضریب دنده را تولید می‌کنند، در جعبه دنده‌های CVT بی نهایت نسبت دور ایجاد می‌شود که این امر سبب از بین رفتن شوک و تغییر دور‌های ناگهانی ناشی از تعویض دنده‌ها می‌گردد و به صورت پیوسته و متغیر در هر لحظه ضریب دنده مناسب انتخاب می‌شود.

Audi GearBox

مزایا سیستم انتقال قدرت CVT

از جمله مزایا استفاده از این نوع سیستم‌های انتقال قدرت CVT می‌توان به کاهش مصرف سوخت تا 20 درصد نسبت به گیربکس‌های خودکار معمولی، انتقال روان‌تر و یکنواخت‌تر قدرت موتور، کارایی دینامیکی بهتر، شتابگیری بهتر، کارکرد دائمی موتور در بهینه‌ترین دور که ضمن کمک به سلامت موتور موجب کاهش مصرف سوخت می‌شود .

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

مثال RSI

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

اندیکاتور-سیگنال-خرید-RSI

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

سیگنال فروش RSI

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

واگرایی در RSI

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

با ۴ میلیون شروع کردم به ۴ میلیارد رساندم/ایجاد اشتغال برای ۱۷ نفر

با 4 میلیون شروع کردم به 4 میلیارد رساندم/ایجاد اشتغال برای 17 نفر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بازار کسب‌وکار وضعیت مناسبی ندارد، چه بسیار کسانی که با سرمایه‌های کوچک و بزرگ دست به راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی زده‌اند ولی به دلیل عدم رعایت نکات حرفه‌ای و بسیاری موضوعات دیگر نتوانسته‌اند ادامه دهند و ورشکست شده‌اند.

البته در این میان کسانی هم هستند که به کار خود ادامه داده و با سعی و تلاش قله‌های صعود را پیموده‌اند ولی خوب سنی از آنها گذشته و تجربه‌های زیادی کسب کرده‌اند و به بیشترشان که نگاه کنی آثار پیری در چهره‌هایشان پیدا شده است.

کمتر کسی پیدا می‌شود که در سنین جوانی بتواند موفقیت‌هایی که در چندین سال به دست می‌آید را به سرعت کسب کرده و با این وضعیت بازار کسب و کار سرمایه‌ای بزرگ ایجاد کرده باشد.

مصطفی آقا علیخانی از معدود جوانان قزوینی است که با داشتن 27 سال سن، در صنف پوشاک توانسته موفق عمل کند و با داشتن چند شعبه در نقاط مختلف قزوین چندین میلیارد تومان سرمایه و برای چندین نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است؛ در همین راستا با این جوان موفق مصاحبه‌ای ترتیب داده‌ایم تا از رمز و راز موفقیت و راه و چاه صحیح کاسبی با ما سخن بگوید.

تسنیم: چند سال دارید و از چه سنی وارد فضای کسب و کار شدید؟

27 سال سن دارم و از 21 سالگی یعنی سال 88 وارد فضای کسب و کار شدم، فعالیتم را از زمان دانشجویی آغاز کردم، هم درس می‌خواندنم و هم کار می‌کردم، خیلی سخت بود ولی باید این کار را می‌کردم، چون دوست نداشتم سربار باشم و همیشه به خودم تکیه می‌کردم و هزینه‌های دانشگاه و تحصیلم را هم خودم تأمین می‌کردم، و همیشه از اینکه روی پای خودم بودم خوشحال بودم و هستم.

ایام سختی را گذراندم ولی خوب توانستم از این سختی‌ها بیرون بیایم و کار خودم را گسترش دهم، حالا که به یاد آن روزها می‌افتم و پیشرفت الان را می‌بینم بسیار خرسند می‌شوم که زحماتم نتیجه داد که البته این موفقیت را مدیون همفکری دوستان و کمک‌های پدرم هستم.

تسنیم: با چه سرمایه‌ای شروع کردید و الان چقدر سرمایه دارید؟

البته من دو شریک هم دارم که در این سال‌ها باهم کار کرده‌ایم و موفقیت‌هایی که کسب کرده‌ایم باهم بوده است، در ابتدای کار 4 میلیون تومان سرمایه داشتیم که بخشی از آن پس‌انداز بود که در واقع سرمایه نقدی ما بود و بخش دیگری را هم با چک آغاز کردیم و به این ترتیب برای نخستین بار برای مغازه جنس خریدیم.

ابتدای کار خیلی سخت بود و حتی در مواردی زیان هم داشتم و تقریبا تا 7 ماه شاید سر به سر بودم ولی بعد از آنکه کمی تجربه کسب کرده و به اصطلاح جا افتادم توانستم مغازه را به سود دهی برسانم، درآمدی که خودم کسب می‌کردم برایم شیرین بود و همین موضوع سبب می‌شد تا انگیزه بیشتری پیدا کنم و کار را ادامه دهم.

اکنون حدود 4 میلیارد تومان سرمایه داریم که به صورت کالا در سه شعبه‌ای که بعدها افتتاح کردیم درگردش است، از سال 88 تا کنون حدود 20 میلیارد تومان در هر سه شعبه گردش مالی داشته‌ایم که هر یک از شعبه‌ها سالانه در حدود یک میلیارد تومان فروش دارد.

تسنیم: در چه صنفی فعالیت می‌کنید؟

در دسته پوشاک مردانه فعالیت می کنم و به تازگی مجوز کتانی را هم گرفته‌ام، بیشتر محصولات ما در گروه سنی 15 تا 35 سال است که البته بیشترین آمار جمعیتی را هم به خود اختصاص داده است.

فعالیت در این صنف مشکلات خاص خود را داشته و دارد، به عنوان مثال بنجولی در کار ما زیاد است و همین موضوع سبب می‌شود تا در خرید جنس بسیار سنجیده عمل کنیم تا کمترین بنجولی را داشته باشیم، در واقع سعی می‌کنیم خریدی داشته باشیم تا باب دل مشتری باشد.

تسنیم: مشکلات شما در این صنف چیست؟

نوسانات بازار مشکلات بسیاری را برای ما به وجود آورده است، بازار هیچ وقت روال عادی و ثابتی نداشته است به نحوی که گاهی اوقات خریدها بیشتر از آن چیزی است که برای فروش پیش‌بینی کرده‌ایم و همین موضوع شبب می‌شود تا گردش نقدینگی کاهش یافته و در نتیجه سود مورد انتظار هم کم شود، نوسانات قیمت دلار از دیگر مشکلاتی است که سبب می‌شود تا قیمت ثابتی برای خرید نداشته باشیم.

هجوم مشتریان در 5 روز آخر سال هم از دیگر مشکلاتی است که همیشه گریبانگیر ماست و کنترل اوضاع نیز در این ایام به سختی انجام می شود و دلیل آن هم دریافت حقوق در روزهای پایانی است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در صنف ما وجود دارد ایراداتی است که اماکن به مانکن‌ها می‌گیرد، به عنوان مثال به کلاه گیس و یا لباس تن مانکن ایراد وارد می‌کنند که اصلا این موضوعات عرف است و در همه شهرها از آنها استفاده می‌شود.

یکی دیگر از مشکلات بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد معضل دست فروشی است؛ ما سالیانه مالیات، عوارض و دیگر وجوهات را پرداخت می‌کنیم ولی دستفروشان به ویژه در ایام پایانی سال با مجوز یا بی مجوز به این کار اقدام می‌کنند، نه می‌توانیم بگوییم نباشند، نه می‌توانیم بگوییم باشند؛ فقط از شهرداری انتظار داریم تا آنها را ساماندهی کنند.

تسنیم: رمز موفقیت شما چیست و برای چند نفر اشتغال ایجاد کرده‌اید؟

چند چیز در کار خیلی مهم است اول اینکه باید با مشتری روراست باشیم و تبلیغات نابجا نکنیم و تنها مدل‌ها و جنس‌های مختلف را به آنها نشان داده و انتخاب را به عهده خود آنها بگذاریم، تنا چیزی که در این میان مهم است این است که مشتری که در مورد جنسی اطلاعات ندارد، اطلاعات صحیح در اختیارش بگذاریم تا بتواند به درستی انتخاب کند که به بیان دیگر می‌توان از آن به مشتری مداری تعبیر کرد.

نحوه برخورد با مشتری و روابط عمومی بالا نیز از دیگر رموز موفقیت در کاسبی است چرا که ما روزانه با مشتریان زیادی سرو کار داریم و باید بتوانیم با هر نوع سلیقه‌ای که مشتری دارد خود را وفق داده و با احترام با آنها برخورد کنیم.

خلاقیت در کار و شناخت بازار و سلایق مردم نیز بسیار اهمیت دارد، باید به گونه‌ای خرید کنیم که بیشترین سلیقه مشتری را تأمین کنیم و بتوانیم مطابق سلیقه مشتری جنس معرفی کنیم.

خوشبختانه و با یاری خداوند تا کنون برای 17 نفر اشتغال ایجاد کرده‌ام که با گسترش کار ان‌شاءالله بیشتر هم می‌شود.

تسنیم: آینده بازار را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

با اینکه سال به سال خلاقیت بیشتری در کار به خرج می‌دهمی و تنوع بیشتری را برای مشتری فراهم می کنیم، ولی فروش سالانه کاهش یافته و پایین تر از سال قبل است و این موضوع نشان دهنده این است که نقدینگی در دست مردم کم شده و قدرت توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است.

زمانی بود که ما یک دست لباس می‌فروختیم و از آن سود می‌کردیم، ولی الان همه خریدها تکی شده؛ یک شلوار، پیراهن، تیشرت یا کت تک می‌خرندو اینگونه فروش سود چندانی ندارد.

به نظر من افزایش تورم، بیکاری و معوقات حقوق دلایل کاهش نقدینگی و توان خرید مردم است.

تسنیم: به نظر شما آفت کاسبی چیست؟

عدم روراستی با مشتری، گرانفروشی، رفتار غیر حرفه‌ای، عدم خوشرویی با مردم، فروش نسیه و پای کار نبودن از مهم ترین آفت‌های کاسبی است؛ محل کاسبی فقط و فقط جای کسب است نه جای رفیق بازی و پاتوق.

تسنیم: برنامه‌های شما برای آینده چیست؟

به دنبال راه‌اندازی یک فروشگاه بزرگ هستم که سیستم فروش شعبه‌ها را فروشگاهی کنم و تمام ملزومات پوشاک و البسه مردم را بتوانم در این فروشگاه‌ها عرضه کنم.

سیستم فروشگاهی در بسیاری از کشورها و کلان‌شهرهای کشور هم وجود دارد؛ سیستم فروشگاهی سبب می‌شود تا بسیاری از مشکلات در حوزه نیروی کار، کنترل فروش و چیزهای دیگر برطرف شود.

تسنیم: کلام آخر برای جوانان

به نظر من اگر در هر کاری تلاش کنیم به موفقیت می‌رسیم، ولی آنچه که در این میان مهم است این است که انصاف را رعایت کرده و سود متعارف از مردم بگیرند؛ سلامت در کار از هرچیزی مهم‌تر است و اگر سالم کار کنیم خدا هم کمکمان می‌کند.

آیا می‌توان با قیمت یک PS5 یک PC با همان قدرت خرید؟

سونی PS5 با قیمت زمان عرضه 499 دلار در نوامبر سال 2020 وارد بازار شد. در حال حاضر، این مبلغ، مبلغ زیادی برای خرید کنسول محسوب می‌شود، اما پول زیادی برای ساخت یک رایانه شخصی نیست که این سؤال ایجاد می‌شود: اگر بخواهیم با قطعات در دسترس امروز یک PC جمع کنیم، چقدر می‌توانیم به مشخصات PlayStation 5 نزدیک شویم؟ با اگزوگیم همراه باشید.

باتوجه‌به اینکه سونی با حاشیه سود کم و حجم زیاد و همچنین از نظر جفت شدن دقیق پردازنده و پردازنده گرافیکی سفارشی با AMD کار می‌کند، این کار بسیار سخت و حتی شاید غیرممکن خواهد بود اما می‌خواهیم بدانیم چقدر می‌توانیم به مشخصات آن نزدیک شویم.

لازم به ذکر است که مایکروسافت هم دارای دو کنسول جدید است که هر دو آنها هم از CPU و GPU شرکت AMD استفاده می‌کنند (البته Xbox Series X قیمت و قدرت پردازش بالاتری نسبت به سری S دارد). بنابراین آیا می‌توان با همان قیمت یک کامپیوتر برای رقابت با هر دو کنسول نسل فعلی خرید؟

اولین چیزی که باید بفهمیم این است که دقیقاً از نظر مشخصات کنسول جدید PlayStation به چه چیزی نیاز داریم. ما می‌دانیم که گرافیک این کنسول به‌صورت سفارشی از طریق AMD تأمین می‌شود و نمی‌توان دقیقاً آن را برای PC شخصی تهیه کرد، اما سخت‌افزار معادل آن چیست؟

با عرضه AMD Radeon RX 6000 ، ما از قبلا کارت مورد نیاز برای PC را داریم که با PS5 مطابقت دارد، زیرا طبق گفته‌های معمار ارشد PlayStation ، مارک سرنی، مفاهیمی که سونی برای تیم قرمز مشخص کرده، مستقیما در معماری RDNA 2 برآورده می‌شود. اما متأسفانه مشکلی که وجود دارد این است که این کارت به تنهایی می‌تواند کل بودجه را ناپدید کند! به هر حال، برای رسیدن به سطح PS5 با AMD در حال حاضر باید 579 دلار خرج Radeon RX 6800 کنید.

مشخصات SONY PS5 چیست؟

PS5 با پردازنده هشت هسته‌ای دارای آخرین نسل معماری پردازنده AMD Zen 2 است، همان چیزی که در Ryzen 7 3700X مشاهده خواهید کرد. بخش GPU این کنسول که از معماری GPU RDNA 2 برخوردار است و پشتیبانی از رهگیری پرتو مبتنی بر سخت‌افزار و بهینه سازی‌های بیشتر آن را در سطحی بالاتر از پردازنده گرافیکی RX 5700 XT قرار می‌دهد.

دقیقاً مانند سری Radeon RX 6000 ، پردازنده گرافیکی PS5 مبتنی بر RDNA 2 دارای 16 گیگابایت GDDR6 با معماری حافظه جدید XTREME BANDWIDTHZ است.

RX 5700 مجهز به Navi ، با 36 واحد محاسباتی، در فرکانس بوست خود در رده زیر 8 ترافلاپس قرار می‌گیرد، درحالی‌که RX 5700 XT با 40 واحد محاسباتی، 8.2 ترافلاپس با فرکانس پایه خود ارائه می‌دهد. PS5 دارای یک پردازنده گرافیکی دارای 36 واحد محاسباتی و فرکانس متغیر تا 2.23 GHz با 10.24 ترافلاپس قدرت است – که در رده‌ای بالاتر از کارت‌های سری Radeon 5000 قرار می‌گیرد.

PS5 همچنین برای اولین‌بار از SSD در کنسول‌های خود استفاده می‌کند که در ابتدا منجر به اظهارات هیجان انگیزی در مورد آن شد که "پهنای باند آن بالاتر از هر SSD موجود برای رایانه‌های شخصی" است. انصافاً، این ادعا قبل از راه‌اندازی تراشه‌های Ryzen 3000 با پلتفرمی با قابلیت اجرای درایوهای حالت جامد PCIe 4.0 مطرح شده است، بنابراین احتمالاً دیگر چنین ادعایی نمی‌توان کرد.

سونی از یک کنترل‌کننده فلش سفارشی در درایو 825 ​​گیگابایتی برای رسیدن به پهنای باند 5.5 گیگابایت بر ثانیه بر روی SSD فوق‌العاده و سفارشی خود استفاده می‌کند که ما تلاش خواهیم کرد تا دقیقاً مطابقت داشته باشیم.

با این اوصاف، چگونه می‌توانیم به مشخصات فنی PS5 در رایانه نزدیک شویم و به بودجه خود پایبند باشیم؟ از نظر سیستم مستقیم روی تراشه ( SoC ) نزدیک‌ترین چیزی که می‌توانید به دست آورید، مانند آنچه در این فرم یا شکل دیگر در PS5 و Xbox Series X ارائه می‌شود، APU های مبتنی بر Ryzen 4000 Zen 2 است.

متأسفانه، حتی اگر APU های سری 4000 Ryzen در اجزای پردازنده گرافیکی خود نسبت به نسل‌های قبلی واحد محاسباتی بیشتری داشته باشند، اما هنوز هم محدود به حدود 8 واحد محاسباتی است و این به سختی عملکرد GPU مشابه PS4 10 ساله را برای شما رقم خواهد زد. این واقعیت نیز وجود دارد که معماری گرافیک فقط دارای ویژگی‌های ناچیزی است که تراشه واقعی آن به Vega نزدیک‌تر است.

بنابراین، احتمالاً باید استفاده از APU ها را فراموش کنیم. ما برای مطابقت با PS5 به بهترین کارت گرافیک و بهترین CPU های گیمینگ نیاز خواهیم داشت.

متأسفانه، سری 3000 AMD پس از آمدن طراحی سریع‌تر Zen 3 شامل تخفیفی که انتظارش را داشتیم نشد. در حقیقت، اکثر آنها به دلیل قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ افزایش تقاضا در سال جاری و خالی ماندن قفسه‌ها، با قیمت‌های سر به فلک کشیده به فروش می‌رسند. به‌جای اینکه CPU هشت هسته و 16 رشته‌ای Ryzen 7 3700X به همان قیمت 190 دلاری Ryzen 7 2700X برسد، مانند گذشته همچنان 330 دلار فروخته می‌شوند.

البته این پردازنده در مقایسه با پردازنده PS5 کمی بهتر است. در واقع همان پیکربندی هسته اصلی را دارد اما لزوماً با سرعت کلاک پایین‌تری (3.5 گیگاهرتز) کار می‌کند. PS5 در مقایسه با کنسول‌های دیگر ممکن است به طرز عجیبی بزرگ باشد، اما شاسی آن هنوز هم در مقایسه با کامپیوتر کوچک است و پردازنده باید در محیط‌های محدودتر با دمای خود بسوزد و بسازد.

Ryzen 5 3600 شش هسته و 12 رشته‌ای به دلیل سرعت کلاک بالاتر، همچنان عملکردی معادل بازی را به شما ارائه می‌دهد، اما مانند برادر بزرگ‌تر خود، فعلاً الگوی 2600 و قبل از آن را در پیش نگرفته و به 100 دلار کاهش پیدا نکرده و در حال حاضر قیمت آن بیش از دو برابر. با این اوصاف خرید یک کارت گرافیک با قدرتی نزدیک به PS5 سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود!

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، تهیه کارت گرافیک AMD جدید بیش از کل بودجه ما هزینه دارد. این بدان معناست که اگر ما با AMD همراه باشیم، هیچ‌گونه باید از خیر امکانات جدیدتر برای نسل جدید بازی‌ها و رهگیری پرتو بگذریم. اما خبر بد به همین‌جا ختم نمی‌شود.

همان‌طور که می‌دانید، کمبود کارت‌های گرافیک بزرگ در سال 2020 باعث شده است تا یک GPU جدید با قیمت بیشتر خرده‌فروشی در اختیار شما قرار گیرد. اگر موفق به یافتن موجودی در قفسه‌ها و انبارها شوید، اکثر آنها با قیمت‌های جالب شما را شگفت‌زده خواهند کرد.

انویدیا باارزش کارت‌های سری 30 خود در مقایسه با نسل‌های گذشته موفق شد ما را شوکه کند، اما باتوجه‌به مشکلات کمبود و قیمت بالای RTX 3060 Ti ، این کارت هم گزینه‌ای نیست که به دنبالش هستیم. سری 20 هم به دلیل قیمت بالا و وجود داشتن گزینه‌های بهتر به سراغشان نمی‌رویم.

بنابراین، ما RX 5700 را به‌عنوان گرافیک با قیمت 400 دلار در زمان نوشتن مقاله انتخاب می‌کنیم، به این معنی که بودجه ما کاملاً صرف پردازنده و کارت گرافیک می‌شود. بدون هیچ قطعه دیگری از جمله کیس و پاور و 500 گیگابایت PCIe 4.0 SSD ، 8 گیگابایت حافظه DDR4 و بهترین مادربرد گیمینگ. (بیایید به نیمه‌پر لیوان نگاه کنیم: هنوز جای شکرش باقی است که در ایران هستیم و نیازی به پرداخت هزینه برای دریافت لایسنس ویندوز نداریم)

خب قطعاً بدون سایر قطعات این کامپیوتر نمی‌تواند برای رقابت با PS5 حاضر شود پس علاوه بر مبلغ گفته شده به این موارد هم نیاز داریم: ASRock B450 با قیمت 60 دلار، کیس Corsair 100R با 54 دلار، 8 گیگابایت حافظه Patriot Viper Steel با قیمت 35 دلار، پاور 500 وات با 48 دلار و 512 گیگابایت PCIe 3.0 Addlink S70 SSD با 61 دلار؛

بنابراین در کل 258 دلار کسری بودجه داریم که باید این کمبود را با ضعیف‌تر کردن سخت‌افزار جبران کنیم اما متأسفانه با کم کردن این مبلغ احتمالاً باید به فکر نبرد با کنسول‌های نسل قبلی مثل ps4 pro باشیم! پس برای باقی‌ماندن در این رقابت 258 دلار به بودجه اضافه می‌کنیم که در نهایت مشخصات به‌صورت زیر می‌شود.

ساخت یک کامپیوتر 600 دلاری یک سال پیش که در حال حاضر بیش از بودجه‌ای است که تعیین کرده‌ایم، اکنون با پردازنده ضعیف‌تر از PS5 و بدون کنترلر (یا موس و کیبورد گیمینگ) از 850 دلار فراتر رفته است. این موارد همه دست‌به‌دست هم می‌دهند تا میزان فروش بالای کنسول PS5 سونی را تضمین کنند.

سونی می‌تواند قطعات را با قیمت بسیار کمتر از ما، خریداری کند و با عرضه PS5 با قیمتی کمتر از یک PC با توان مشابه (در نتیجه ترغیب خریداران به خرید PS5 ) و فروش بیشتر بازی‌ها و سرویس‌های خود، به سود قابل‌توجهی دست یابد.

البته هم PC و هم کنسول مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند و ما در این مقاله قصد مقایسه و گفتن اینکه خرید کدام گزینه برای شما بهتر است را نداریم و صرفاً می‌خواستیم از نظر قیمتی این دو را با هم مقایسه کنیم که در این مقایسه کنسول PS5 پیروز می‌شود و اگر فقط 500 دلار می‌توانید هزینه کنید خرید آن منطقی‌تر است. البته لازم به ذکر است که در زمان نگارش، PS5 هم با قیمت 500 دلار در دسترس نیست.

در زمان نگارش این مقاله نسخه دیجیتال کنسول PS5 با سیستم گیمینگ اگزو پرفورمنس در یک رده قیمتی است و این به شما بستگی دارد که قدرت بیشتر PS5 را انتخاب خواهید کرد یا سیستم گیمینگ با مزایای مخصوص به خود را.

فروشگاه اگزوگیم عرضه کننده تمامی تجهیزات و کالاهای گیمینگ است و همچنین در کنار آن، خدماتی نظیر مشاوره رایگان فنی نیز به گیمرهای ایرانی ارائه می‌دهد. برای دریافت مشاوره یا هرگونه سوالی می‌توانید با شماره 88226531 تماس گرفته یا به بخش دایرکت اینستاگرامِ اگزوگیم مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.