بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس


بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس

"به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه سپهر، مهدی آسیما در گفت و گو با اقتصاد آنلاین عنوان کرد: در بازارهای نوین دنیا، ابزارهای آتی همراه با آپشن مورد معامله قرار می گیرند و از آنجایی که باید زیرساخت های لازم برای راه اندازی ابزارهای نوین مالی فراهم شود و معامله گران با این نوع معاملات آشنا شوند، این اتفاق در خصوص محصول زعفران و ابتدا با راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی و بعد قرارداد آتی و سپس معاملات آپشن مرحله به مرحله در بورس کالا رخ داد. وی به مزیت های راه اندازی قرارداد آپشن زعفران اشاره کرد و توضیح داد: مزیت تکمیل زنجیره ابزارهای مالی برای محصول زعفران را می توان از دو جنبه بررسی کرد به طوری که با تکمیل زنجیره ابزارهای مالی، برای کشاورزان این امکان فراهم می شود تا قیمت محصولشان در بازار شفاف شود که این اتفاق با راه اندازی گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی زعفران رخ داد و باعث شد تا قیمت این محصول هم برای کشاورزان و هم در بازار شفاف شود. وی اضافه کرد: از سوی دیگر با راه اندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله زعفران، کشاورزان می توانند ریسک نوسان قیمت را پوشش داده و با فروش محصولشان در بورس، در مقابل نوسان قیمت بیمه شوند. وی ادامه داد: از سوی دیگر فارغ از کشاورزان که مهم ترین ذی نفعان این نوع معاملات هستند، معامله گران و افرادی که در بازار ثانویه نقش دارند مانند نهادهای مالی، کارگزاران، شرکت های سبدگردانی و حتی صندوق های کالایی می توانند از این ابزار متنفع شوند به طوری که این نهادها می توانند به بازار ثانویه معاملات و نیز نقدشوندگی بازارکمک کرده و باعث شوند تا بازار دو طرفه شود. آسیما در پاسخ به این سوال که آیا ابزار آپشن می تواند روی سایر محصولات و صنایع نیز راه اندازی شود؟ گفت: به اعتقاد من راه اندازی قرارداد آپشن زعفران اتفاق بسیار خوبی است و زنجیره ابزارهای مالی این محصول را تکمیل می کند؛ از طرفی ابزار آپشن می تواند روی سایر محصولاتی که قابلیت استاندارد شدن داشته باشند و از نقدشوندگی برخوردار باشند مانند محصول پسته راه بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس اندازی شود که با تعاملات خوبی که در مجموعه بورس کالا وجود دارد این اتفاق دور از دسترس نیست. مدیر مالیه بین الملل شرکت تامین سرمایه سپهر به نقش این شرکت در معاملات آپشن زعفران اشاره کرد و گفت: شرکت تامین سرمایه سپهر از چند ماه گذشته در بازار گواهی سپرده کالایی زعفران فعال است به طوری که در چند هفته اخیر مجوز بازارگردانی گواهی سپرده زعفران نگین را از سازمان بورس دریافت کرد. آسیما تصریح کرد: بنابراین در قرارداد آتی و آپشن زعفران نیز شرکت تامین سرمایه سپهر به بازار کمک می کند به طوری که قرار است بازارگردانی معاملات اختیار معامله زعفران توسط تامین سرمایه سپهر انجام شود که مجوز آن در مراحل نهایی اخذ از سوی سازمان بورس قرار دارد. وی در خصوص میزان استقبال از قرارداد آپشن زعفران گفت: به جرت می توان گفت بعد از گذشت یک دوره کوتاه و با تعاملی که بورس کالا در رونق بخشی با این ابزارهای معاملاتی دارد، حجم معاملات مشتقه بسیار بیشتر از معاملات نقدی شود این در حالی است که باید ابزارهای متنوع روی محصولات مختلف نیز راه اندازی شود. "

ارزش‌گذاری

ارزش‌گذاری

ارزگذاری فرآیندی است که در آن ارزش جاری یک دارایی یا شرکت بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایهای مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن بستگی دارد تعیین مگردد. مفهوم ارزش و ارزگذاری از جمله مفاهیمی است که به کلیه فعالیهای مالی اعم از تأمین مالی، سرمایگذاری و مدیریت پرتفوی، امور مالی شرکها و تجدید ساختار مالی آها گره خورده و هر یک از این فعالیها به نوعی در بخشی از فرآیند فعالیت عملیاتی خود نیازمند ارزگذاری هستند. ارزگذاری اصولی و صحیح دارایها، نقش عمدای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا مکند. در ارزگذاری تلاش مگردد با یکپارچه کردن مفاهیم و مدهای متنوع، ازجمله جریان نقدی تنزیل شده، تحلیل صورهای مالی، محاسبه نسبهای مالی، هزینه متوسط موزون سرمایه، قیمگذاری دارایهای سرمایای و سپر مالیاتی، به یک نتیجه واحد و دقیق، یعنی اندازگیری و مدیریت ارزدارایی مالی دست یافت؛ زیرا ارزگذاری مبنای کلیه تصمیمات سرمایگذاری در بازار سرمایه است.دلایل ارزگذاریمؤسسات اقتصادی به دلایل متفاوتی ممکن است نیازمند استفاده از خدمات ارزگذاری باشند، اهم این موارد به شرح زیر مباشد.ارزگذارى شرکهایى که قصد ورود به بورس یا فرابورس را دارند،ارزگذارى سهام شرکهاى بورسى جهت خرید و فروهاى بلوکىارزگذارى طرها و ایدها جهت سرمایگذارىارزگذارى جهت ادغام، تملیک و خرید اهرمى دارایىارزگذارى انواع دارایهاى فکرى و نامشهود شامل حق اختراع و علامت تجارىارزگذارى جهت تعیین قیمت پایه در مزایده عمومىتعیین ارزش جهت امور قضایى و پرداخت غرامتارزگذارى براى پرداخت مالیاتارزگذارى اوراق بهادار جهت مدیریت سبد دارایىارزگذاری برای توثیق سهامروهای ارزگذاریرویکرد درآمدی: ارزش شرکت با استفاده از خالص جریان وجوه نقد آتی و تنزیل آها به ارزش فعلی محاسبه م&شود.رویکرد بازار: ارزش شرکت با استفاده از مقایسه با دیگر شرکهاى مشابه در بازار تخمین زده مشود.رویکرد دارایی: ارزش شرکت با استفاده از هزینه جایگزینى دارایى منهاى میزان استهلاك فیزیکى و اقتصادى آها به دست مآید.رویکرد اختیار خرید: ارزش واقعى یک شرکت علاوه بر روهاى معمول ارزشگذارى به دلیل وجود اختیارها داراى ارزش مازاد مباشد.سوابق ارزگذاری تامین سرمایه سپهر

پذیرش شرکت‌ها

پذیرش شرکت‌ها

پذیرش شرکها در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران ورود شرکها به بازار سرمایه و پذیرش اوراق بهادار آها در بورس یا فرابورس، نشادهنده رشد شرکت و معرفی آ در سطح کشور است. شرکها با پذیرش در بازارهای مالی متوانند از مزایایی مانند هزینه پاییتر تأمین مالی، افزایش نقدشوندگی سهام، معافیهای مالیاتی و سایر مزایا بهرمند گردند.پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً دریکی از تابلوهای بازار اول یا بازار دوم صورت مپذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود از طریق مشاور پذیرش به بورس ارائه نماید.مزایای پذیرش شرکها در بازار سرمایه• سهولت تأمين مالي شركها از طریق بازار سرمایه با هزینه اندک،• افزايش نقد شوندگی سهام و كاهش هزينه سرمايه،• برخورداری از مزایای قانونی ازجمله معافیت مالیاتی،• نق و انتقال سهام بصورت آسان، سریع و کهزینه،• ارزگذاری شفاف شرکت،• سهولت در تغيير تركيب سهامداران و انتقاپذيری مالكيت،• تسهیل وثیقگذاری سهام توسط سهامداران،• اطلارسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایگذاران بالفعل و بالقوه،• معرفي شرکت و محصولات به طيف وسيعي از اقشار جامعه و افزايش اعتبار شرکت،• افزايش اعتبار داخلي و بيالمللي،• سهولت تأمين مالي از سامانی بانكی در مقايسه با شركهای غیر بورسی،• ارزيابی مناستر از عملكرد مديريت شركت.مراحل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران1. ارائه درخواست پذیرش به بورس/ فرابورس،2. تهیه امیدنامه و برنامه کسوکار،3. اخذ موافقت پذیرش سهام شرکت متقاضی توسط هیئت پذیرش،4. تبدیل شخصیت حقوقی شرکت متقاضی به سهامی عام،5. ثبت شرکت متقاضی پذیرش نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکها،6. درج نماد شرکت در فهرست نرهای بورس/ فرابورس،7. سپردگذاری سهام شرکت متقاضی،8. عرضه سهام به عموم.

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری

در جامعه پر مشغله امروزی، کسب بازدهی بیشتر برای سرمایگذاران نیازمند زمان، دانش، آگاهی و شناخت لازم از بازارهای مالی است. امروزه سرمایگذاران در کشورهای مختلف به منظور سرمایگذاری وجوه مازاد خود، گزینهای متعددی چون سرمایگذاری در بانها، خرید بیمه نامهای عمر و سرمایگذاری در بازار سرمایه را در اختیار دارند. از میان این گزینها، سرمایگذاری در بازار سرمایه از تنوع زیادی برخوردار است.به عنوان مثال، سرمایگذاران حرفای بازار سرمایه، وجوه مازاد خود را عمدتاً به طور مستقیم در پرتفویی از سهام شرکها سرمایگذاری مکنند. بخشی از سرمایگذاران ترجیح مدهند تا از طریق شرکهای مشاوره سرمایگذاری پرتفویی از دارایهای مالی از قبیل سهام و اوراق بدهی را خریداری نمایند و برخی از طریق شرکهای سبدگردانی به تشکیل پرتفوی اختصاصی اقدام مکنند. گروه دیگری از سرمایگذاران خرد یا نهادی که تمایل به پذیرش ریسک زیاد در بازار سرمایه ندارند و یا سرمایه آها برای تشکیل سبد اختصاصی مقرون به صرفه نیست، از طریق الگوهای تأمین مالی جمعی و به طور مشخص صندوق های سرمایگذاری اقدام به سرمایگذاری مکنند.در حال حاضر در بازار سرمایه ایران، انواع صندوهای سرمایگذاری وجود دارد که سرمایگذاران متوانند با توجه به میزان بازدهی و سطح ریسپذیری و همچنین اهداف خود از سرمایگذاری در صندوهای یادشده سرمایگذاری نمایندبه طور خلاصه یک صندوق سرمایگذاری مجموعای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است. در واقع متوان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پوهای خود را روی هم مگذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایگذاری مکننددر حال حاضر تأمین سرمایه سپهر مدیریت 6 صندوق سرمایگذاری را عهده دار مباشد.صندوق همیان سپهرصندوق سرمایه گذاری اختصاصیبازارگردانی سپهر بازار سرمایهصندوق سپهرآتیصندوق سپهر اوبازارصندوق پارند پایدار سپهرصندوق اندوخته پایدار سپهرچرا در صندوها سرمایگذاری مکنیممزایای سرمایگذاری در صندوهای سرمایگذاریسرمایگذاری در صندوهای سرمایگذاری نسبت به سرمایگذاری مستقیم و انفرادی از مزایای زیر برخوردار است:مدیریت حرفای دارایها :یکی از مزایای صندوهای سرمایگذاری مدیریت حرفای دارایی هاست. از آنجا که سرمایگذاران معمولاً زمان و یا تخصص کافی برای سرمایگذاری به صورت انفرادی ندارند، در این صندوها سرمایگذاری مکنند. در واقع صندوهای سرمایگذاری با بکارگیری نیروهای متخصص سعی مکنند تا حداکثر بازدهی متناسب با ریسک را برای سرمایگذاران خود محقق سازند.از این رو صندوهای سرمایگذاری یکی از ابزارهای مفید برای سرمایگذاران خُرد به شمار می روند تا بتوانند از توانایها و مهارهای افراد حرفای برای سرمایگذاری و نظارت بر دارایهایشان استفاده کنندکاهش ریسک سرمایگذارها : افراد با سرمایگذاری در صندوهای سرمایگذاری، ريسك سرمايگذاری خود را کاهش مدهند.در واقع متنوع سازی ترکیب دارایها با این هدف صورت مپذیرد که زیان حاصل از سرمایگذاری در برخی از اوراق بهادار توسط سود حاصل از سرمایگذاری در سایر اوراق بهادار پوشش داده شود و زیان سنگینی را به سرمایگذار تحمیل ننماید. از این رو وجود اوراق بهادار مختلف در سبد دارایهای صندوهای سرمایگذاری، ریسک سرمایگذاران را کاهش مدهد.نظارت و شفافیت اطلاعاتی: سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان نظارتی صندوق شامل متولی و حسابرس، به صورت مستمر بر فعالی صندوهای سرمایگذاری نظارت مکنند. وجود قوانین و مقررات در خصوص افشای اطلاعات و همچنین نظارت مستمر موجب شفافیت هر چه بیشتر این نهاد مالی استنقدشوندگی بالا : از دیگر مزایای صندوهای سرمایگذاری امکان تحصیل پول سرمایگذار در سریعترین زمان ممکن است. بنابراین سرمایگذار برای فروش واحدهای سرمایگذاری خود نیازی به پیدا کردن خریدار ندارد. از این رو ریسک ناشی از عدم فروش واحدهای صندوق توسط اشخاص از بین می رود. همچنین وجود رکن ضامن نقدشوندگی در صندوهای سرمایگذاری از وجود ریسک نقدشوندگی جلوگیری منماید.صرفجویی نسبت به مقیاس: با توجه به حجم بالای سرمایه در صندوهای سرمایگذاری، این امکان برای سرمایگذار فراهم است که با مبالغ کم نیز اقدام به سرمایگذاری نماید. صندوها با فروش واحدهای سرمایگذاری و جمآوری وجوه به منابع بزرگی دسترسی پیدا مکند که این امر باعث مشود، هزینهای ثابت معاملات و تحلیل اطلاعات، بررسی، ارزگذاری، خرید و فروش و سایر هزینها با صرفتر بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس باشد. از این رو هزینه استفاده از نیروهای متخصص، هزینهای معاملات و . جهت مدیریت دارایها بین تمامی سرمایگذارن سرشکن شده و سرمایگذاران با حداقل سرمایگذاری از بهترین خدمات بهرمند مشوند.

بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس

سرپرست معاونت توسعه بازار بورس کالا با اشاره به چشم انداز معاملات بازار آتی و آپشن زعفران گفت: زعفران کاران با یادگیری قواعد بازار قراردادهای آپشن در دوره های آموزشی می توانند قیمت محصول را بیمه کنند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علیرضا ناصرپور در آستانه راه اندازی معاملات قراردادهای اختیار معامله (آپشن) زعفران گفت: راه اندازی این قرارداد طی چند ماه گذشته در دستور کار بورس کالا قرار داشت که سرانجام با تکمیل زیرساخت های فنی برای انجام معاملات آنلاین آپشن زعفران به زودی راه اندازی می شود.

وی افزود: سابقه معاملات اختیار معامله در ایران به سال ۹۵ و آغاز قراردادهای آپشن سکه طلا در بورس کالا برمی گردد. در آن زمان با وجود روند مطلوب معاملات نیاز به انجام دادوستد در بستر آنلاین به شدت احساس می شد که خوشبختانه هم اکنون زیرساخت های لازم جهت ثبت خرید و فروش آنلاین وجود دارد و از ابتدای راه اندازی معاملات آپشن زعفران، امکان معاملات آنلاین نیز فراهم خواهد بود.

تکمیل زنجیره ابزارهای مالی زعفران

این مقام مسئول با بیان اینکه معاملات آپشن و در ادامه صندوق زعفران، تکمیل کننده زنجیره ابزارهای مالی این محصول در بورس کالا است، گفت: در حال حاضر زعفران در بورس کالا علاوه بر داد و ستد فیزیکی، در بازار قراردادهای آتی و گواهی سپرده کالایی مورد مبادله قرار می گیرد و به زودی شاهد تکمیل پازل ابزارهای مالی این محصول با قرارداد آپشن و در ادامه صندوق سرمایه گذاری زعفران خواهیم بود.این بازار شامل معاملاتی دو طرفه است و سرمایه گذاران در هر دو حالت call و put می توانند موقعیت خرید و یا فروش اتخاذ کنند.

ابزاری جذاب برای سرمایه گذاران ریسک گریز

ناصرپور در توضیح اتخاذ موقعیت خرید و فروش روی این ابزار معاملاتی گفت: اتخاذ موقعیت خرید قرارداد option call در بازار معاملات آپشن ریسک نسبتاً پایین تری را برای سرمایه گذار به همراه دارد و سرمایه گذارانی که ریسک گریزتر بوده و به خاطر ریسک بالای انعقاد قراردادهای آتی برای حضور در این بازار احتیاط می کنند، می توانند با فراگیری قواعد بازار آپشن با قبول یک ریسک مشخص و حداقلی وارد این بازار شوند.

وی ادامه داد: افراد در معاملات آپشن می توانند با پرداخت مبلغی اندک، قیمت مورد نظر را بیمه کنند که این یک مزیت بزرگ برای سرمایه گذاران به شمار می رود از این رو انتظار می رود افراد ریسک گریزتر نیز در این معاملات حضور یابند.

شباهت سازوکار آپشن به بیمه نامه

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا درخصوص چگونگی بهره گیری کشاورزان از قراردادهای آپشن زعفران گفت: کشاورزان می توانند با خرید یک قرارداد put option (اختیار فروش) ضمن بیمه قیمت محصول از فروش محصول در آینده مطمئن باشند.اگر کشاورز در قرارداد آپشن زعفران، یک قرارداد اختیار فروش خریداری کند، می تواند در سررسید قرارداد بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس مقدار محصول براساس حجم قرارداد را با قیمت اعمال به فروش برساند. اگر در سررسید قیمت زعفران در بازار از قیمت اعمال قرارداد آپشن منعقد شده بالاتر بود، دارنده قرارداد موقعیت آپشن را اعمال نمی کند اما اگر قیمت نقدی زعفران پایین تر از قیمت آپشن بود، دارنده موقعیت، قرارداد را اعمال و محصول را می فروشد.

ناصرپور به مثال دیگری اشاره کرد و گفت: فرض کنید قرارداد آپشن زعفران در بورس کالا فعال است و یک کشاورز می تواند برای فروش هر گرم زعفران به قیمت ۱۲ هزار تومان قرارداد اختیار فروش خریداری کند. چنانچه در سررسید قرارداد، قیمت زعفران در بازار نقدی از ۱۲هزار تومان بالاتر رفت،کشاورز محصول را به قیمت بالاتر در بازار نقدی می فروشد و اگر در سررسید، قیمت پایین تر از ۱۲ هزار تومان بود کشاورز این اختیار را دارد که در بورس محصول را بفروشد. با این تفاسیر می توان گفت سازوکار معاملات آپشن شبیه سازوکار بیمه نامه ها است.

به وقت آموزش

وی با بیان اینکه ابزار معاملاتی آپشن دارای پیچیدگی هایی است،گفت: آشنایی با نحوه کارکرد و معاملات قرارداد آپشن، نیازمند وقت و آموزش در داخل و خارج بازار سرمایه است و برهمین اساس بورس کالا برنامه مفصلی را برای آموزش این قرارداد در دست اجرا دارد.طی هفته گذشته و جاری در بازار سرمایه دوره های آموزشی لازم برای کارگزاران برگزار شده و دوره هایی نیز برای آشنایی مشتریان کارگزاری ها در محل بورس کالا و شرکت های کارگزاری در نظر گرفته شده است. افزون بر این، دوره هایی نیز به صورت عمومی در شنبه هر هفته به صورت آنلاین و دوشنبه ها و چهارشنبه ها به صورت حضوری در محل بورس کالا برگزار می شود.

این مقام مسئول درخصوص برگزاری دوره های آموزشی قرارداد اختیار معامله برای آشنایی فعالان خارج از بازار سرمایه نیز اعلام کرد: بورس کالا در استان های خراسان رضوی و جنوبی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی کشاورزان و زعفران کاران با این نوع قراردادها کرده است. بطوری که این دوره ها از دوشنبه هفته جاری به مدت چهار روز (صبح و بعدازظهر) در استان خراسان رضوی و در شهرستان های تربت حیدریه، رشتخوار، زاوه و مه ولات در قالب ۸ دوره برگزار می شود. همچنین طی هفته آینده اقدام به برگزاری این دوره ها در شهر مشهد و شهرهای خراسان جنوبی خواهیم کرد.

به گفته ناصرپور، دوره های آموزشی آشنایی با این ابزار مالی در محل انبارهای پذیرفته شده بورس کالا در شهرهای تربت، مشهد و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها و دانشگاه های استان های زعفران نیز برگزار خواهد شد تا تمام بسترهای لازم برای آشنایی کارگزاران، فعالان بازار سرمایه و کشاورزان و زعفران کاران فراهم شود. همچنین در این رابطه از سایر روش های آموزشی شامل بروشور، کلیپ ها و انیمیشن های آموزشی نیز استفاده خواهد شد.

افزایش عمق ابزارهای مالی بورس کالا

وی با اشاره به افزایش عمق معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی زعفران با راه اندازی قرارداد آپشن گفت: افراد به کمک معاملات آپشن می توانند استراتژی های معاملاتی را بین بازارها و ابزارهای مختلف موجود در بورس کالا همچون قراردادهای آتی و گواهی سپرده کالایی به کار بگیرند و در این راستا، بزودی سررسیدهای جدید و بلندمدت زعفران در بازار قراردادهای آتی نیز راه اندازی خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه بازار بورس کالا تصریح کرد: در واقع قراردادهای آپشن بدون وجود بازار آتی و همچنین گواهی سپرده کالایی جذابیت زیادی ندارد. کما اینکه با راه اندازی معاملات قراردادهای آتی زعفران، شاهد رونق معاملات گواهی سپرده زعفران بودیم. از این رو، انتظار داریم با شروع معاملات آپشن زعفران، شاهد هم افزایی و توسعه معاملات قراردادهای آتی و گواهی سپرده کالایی نیز باشیم.

ناصرپور ادامه داد: در دنیا کمتر کشوری را می توان یافت که بدون راه اندازی بازار آتی از معاملات آپشن استفاده کند.در بورس کالا به دنبال راه اندازی معاملات آپشن در کنار عمق بخشیدن به معاملات قراردادهای آتی هستیم تا سرمایه گذاران در این بازارها استراتژی های عمیق تر و دقیق تری را به کار گیرند.

وی در بیان چشم انداز معاملات بازار آتی و آپشن زعفران در بورس کالا گفت: با توجه به هیجانات بازار آتی امید می رود بازار آپشن با رونق مطلوبی همراه شود. البته این بازار پیچیدگی های خاص خود را دارد و در ابتدا ممکن است برقراری ارتباط با این ابزار قدری سخت باشد. از این رو، در شروع معاملات این ابزار مالی، بازارگردان های رسمی و غیررسمی از داخل و خارج بازار سرمایه شامل فعالان بازار زعفران و نهادهای مالی به نقدشوندگی معاملات کمک خواهند کرد.

نکات مهم معامله گری در بازار اختیار معامله

در قسمت دوازدهم از سری آموزش های بازار اختیار معامله به توضیح استراتژی شورت استرادل پرداخته شد در این قسمت هم به نکات مهم معامله گری در بازار اختیار معامله پرداخته خواهد شد.

الف) برای اینکه بتوانید اختیار معامله های در سود یا زیان را به راحتی بشناسید کافی است که قیمت سهم پایه آن اختیار معامله را منهای قیمت اعمال کرده و با توجه به خریدار بودن یا فروشنده بودن خود بسنجید که ایا در زیان هست یا در فروش مثلا اگر در مقام خریدار اختیار خرید هستید باید قیمت اعمال کمتر از قیمت سهم پایه باشد تا این اختیار معامله در سود محاسبه شود ولی اگر در مقام فروشنده اخیتار خرید باشید باید قیمت اعمال بالاتر از قیمت سهم پایه باشد تا این اخیتار معامله در سود باشد

ب) خریداران باید همواره در ذهن خود این جمله را ملکه کنند که ( باید ارزان بخرم تا بتوانم با فروختن آن سود کنم ) یعنی خریدار باید دنبال این باشد که اختیار معامله هایی را انتخاب کند که از قیمت منصفانه خود پایین تر معامله میشوند یعنی در واقع خریدار باید فرصت طلب باشد. اما در فروشنده برعکس خریدار باید این جمله ملکه ذهن فروشنده بشود (گران بفروش تا سود کنی ) یعنی پله اول در معامله های اختیار معامله بسیار مهم است چه در خریدار که باید ارزان بخرد و چه در فروشنده که باید گران بفروشد . پس حتما به پله اول در معاملات خود توجه کنید . فرض کنید که در مقام خریدار قرار گرفته اید و میخواهید که یک اختیار خرید بخرید و یک اختیار فروش بخرید . باید حتما به این نکته توجه کنید که روند سهم پایه میتواند در سود و زیان شما موثر باشد یعنی اگر خریدار اختیار خرید هستید باید روند سهم پایه صعودی باشد تا شما بعد از خرید سود کنید . و اگر خریدار اختیار فروش هستید باید روند سهم پایه نزولی باشد تا شما از نزول سهم پایه سود کنید . در مواقعی هم که در مقام فروشنده هستید هم قضیه برعکس است یعنی اگر فروشنده اختیار خرید هستید باید روند بازار نزولی باشد تا شما سود کنید و اگر فروشنده اختیار فروش هستید باید روند بازار صعودی باشد تا شما سود کنید .

ج ) قیمتی که بلک شولز به نمایش میگذارد به این معنی است که قیمت منصفانه این قرارداد ، امروز ، چقدر است ؟ برخی به اشتباه گمان میکنند که قیمت بلک شولز ، قیمت آینده سهم است در حالی که قیمت بلک شولز بر اساس همه ی پارامتر های نوسان پذیری ، نرخ بهره ، زمان باقی مانده تا سر رسید ، قیمت پایه سهم و. قیمت منصفانه امروز هر قرارداد را به نمایش میگذارد و امکان دارد قیمت منصفانه یک قرارداد در امروز متفاوت با قیمت منصفانه قرارداد در روز بعد باشد .

بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس

برگزاری دوره آموزشی قراردادهای اختیار معاملات

فرصت عالی برای پیشرفته تر کردن معاملاتتان در بورس ایران!

با آموزش اختیار معاملات می توانید بورس ایران را به یک بازار دو طرفه تبدیل کرده و حتی در زمان رکود یا نزول بازار ، از بورس ایران سود بگیرید!

به شرط آموزش درست، حتی سودهایی بالاتر از ۱۰۰ درصد در یک روز در این بازار کاملا ممکن است .

دقت کنید! هرچقدر بازاری جذاب تر باشد افراد حرفه ای تری در ان بازار. معامله خواهند کرد!
اگر بدون اموزش اصولی وارد بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس قراردادهای اختیار معامله شوید ممکن است متحمل زیان های سنگین شوید!!

ورود به بازار اختیار معاملات فقط به شرط آموزش صحیح و اصولی

پیش نیاز دوره : آشنایی با اصول خرید و فروش سهام در بورس ایران و آشنایی حداقلی با تحلیل تکنیکال به هر سبک دلخواه
سرفصل ها:

فصل دوم : اختیار خرید ها
مقدمه
بررسی وضعیت خریدار اختیار خرید و نکات ابتدایی تا حرفه ای
بررسی وضعیت فروشنده اختیار خرید و نکات ابتدایی تا حرفه ای

فصل سوم : اختیار فروش ها
مقدمه
بررسی وضعیت خریدار اختیار فروش و نکات ابتدایی تا حرفه ای
بررسی وضعیت فروشنده اختیار فروش و نکات ابتدایی تا حرفه ای

فصل چهارم: نکات تکمیلی
بررسی مجدد اهرم
اثر افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی در قراردادها
سرنوشت نهایی یک قرارداد!
بررسی یک فرصت طلایی کسب سود!
بررسی اختیار فروش تبعی

فصل پنجم : استراتژی ها
انواع معامله گران آپشن
نقدشوندگی
ارزش گذاری و آموزش قدم به قدم محاسبه
بررسی تک تک پارامترهای ماشین حساب بلک شولز
توضیح بهترین استراتژی برای هر زمان
چه زمانی قراردادمان را تعویض کنیم؟
طراحی استراتژی با استفاده از مدت زمان مانده تا پایان هر قرارداد
چه طور اوراق تبعی بسازیم؟!!
توضیح چند استراتژی کاربردی معروف
آموزش نحوه قراردادن حد ضرر در قراردادهای آپشن
از بین بردن ریسک معاملاتمان در بورس در هنگام تنش و جنگ احتمالی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله .
جمع بندی .

دوره آموزش کاربردی اختیار معامله (آپشن)

دوره آموزش کاربردی اختیار معامله (آپشن)

اختیار معامله یا آپشن ابزار جدیدی است که در اختیار معامله گران بورس ایران قرار گرفته است تا بتوانند از امکانات بازار های دوطرفه روی برخی سهام بورس تهران استفاده کنند. از جمله اهرم یا امکان خرید با مبلغی خیلی بیشتر از سرمایه معامله گر و امکان کسب سود در ریزش بازار. در این دوره اطلاعات کاملی از اختیار معامله و نحوه کسب سود با آن کسب می کنید.

اطلاعات پیش نیاز

برای حضور در این بازار لازم است مخاطب قبلا سابقه معامله در بورس را داشته باشد و با مفاهیم اولیه خرید و فروش در بورس آشنا باشد.

مخاطب دوره

علاقه مندان بورس و ابزارهای نوین مالی

کارآموزان این دوره به چه مهارت های مسلط میشوند

مخاطبان پس از شرکت در این دوره با مفاهیم بازار آپشن به طور کامل آشنا می شوند. سپس نحوه معامله در این بازار و کار با نرم افزارهای مربوطه را می آموزند. همچنین با استراتژی های کاربردی که امکان انجام معاملات پیچیده مخصوص حرفه ای ها را برایشان فراهم می کند آشنا می شوند.

شیوه برگزاری دوره

این دوره به صورت آفلاین شامل پنج فصل و 18 ویدیو به مدت 400 دقیقه است و مجموعه زیادی از تمارین، فایلهای آموزشی و لینک های جانبی به همراه سه ماه دسترسی به فیلم های دوره است.

محصولات مرتبط

دوره آموزش مفاهیم بازار آتی

دوره آموزش مفاهیم بازار آتی

بازارهای آتی (کالا و سهام) همواره بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس یکی از پر طرفدارترین و جذاب ترین بازارهای مالی جهان در بین معامله گران هستند. بسیاری از معامله گران با حضور دراین بازار دوطرفه به صورت روزانه سودهای زیادی کسب می کنند. وجود اهرم، امکان کسب سود در ریزش بازار از مزایای اصلی این بازار ها است. در ایران نیز این بازار در دسترس علاقمندان و عاشقان معامله گری است. مخاطبان درصورت شرکت در این دوره می توانند مفاهیم مهم بازار آتی مانند موقعیت باز، وجه تضمین، مارجین کال، آربیتراژ، هج و فرآیند تسویه را فراگیرند و به معامله گری در این بازار بپردازند. لازم به ذکر است در کنار این مفاهیم تسلط به یکی از روشهای تکنیکال یا بنیادی برای معامله کردن در بازار آتی لازم است. همچنین به مخاطبان توصیه می شود دوره استراتژی ای سی دی را همراه این دوره بگذرانند.

این دوره به صورت آفلاین شامل پنج فصل و 15 ویدیو به مدت 340 دقیقه است و مجموعه زیادی از تمارین، فایلهای آموزشی و لینک های جانبی به همراه سه ماه دسترسی به فیلم های دوره است. اینجا کلیک کنید و فصل اول را به صورت رایگان تماشا کنید.

دوره آموزش استراتژی ACD

دوره آموزش استراتژی ACD

استراتژی ای سی دی متد اختصاصی مارک فیشر معامله گر افسانه ای بازار انرژی است. این روش بر مبنای تعیین سطوح حمایت و مقاومت اختصاصی که تفاوت زیادی با حمایت و مقاومت تکنیکال دارد پایه گذاری شده است. این روش یک استراتژی کامل است و معامله گر پس از آشنایی با آن به طور کامل می تواند در تمام بازارهای داخلی و بین المللی فعالیت کند. شما در این دوره میاموزید که 1 به راحتی سهم یا جفت ارز مناسب را تشحیص دهید. 2 نقطه مناسب ورود به سهم یا جفت ارز مورد نظر را بیابید. 3 نقطه خروج مناسب را کشف کنید. 4 مدیریت سرمایه کنید …

این دوره به صورت آفلاین شامل چهار فصل و 16 ویدیو به مدت 300 دقیقه است و مجموعه زیادی از تمارین، فایلهای آموزشی و لینک های جانبی به همراه سه ماه دسترسی به فیلم های دوره است. اینجا کلیک کنید و فصل اول را به صورت رایگان تماشا کنید.

نظرات

قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “دوره آموزش کاربردی اختیار معامله (آپشن)” لغو پاسخ

درباره ما

گروه تحقیقات سرمایه گزاری جی

تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی مجموعه‌ای است از علاقمندان و متخصصان سرمایه گذاری، معامله گری و برنامه نویسی که تلاش می کنند بهینه ترین مدل های سرمایه گذاری را کشف و استفاده نمایند. این گروه با داشتن تیم های مطالعاتی متعدد تلاش می نماید نتایج تحقیقاتی خود را به علاقمندان ارائه نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.